Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ TANIM

 

Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde veteriner hekim nezaretinde koruyucu sağlık hizmeti veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Hayvanların kimliklendirilmesi işlemlerini yapar,

- Koruyucu aşılamalar yapar,

- Suni tohumlama yapar,

- Klinik muayeneye yardımcı olur,

- Klinik teşhis ve laboratuvar analizleri için materyal alır,

- Hayvanlara bakım ve pansuman yapar,

- Operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olur,

- Hayvan hastalıkları ile mücadelede görev alır,

- Paraziter hastalıklarla mücadele eder,

- Gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak görev yapar,

- Hayvanlara işaretleme yaparak kayıt tutar,

- Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Enjeksiyon işleminde kullanılan araç gereçler (Enjektör, kanül, pamuk, alkol vb.)

- Suni tohumlama işleminde kullanılan araç gereçler (Azot tankı, dekonjelatör cihazı, pistole ve kılıfı, termometre, makas, uzun kollu eldiven vb.),

- Cerrahi işlemlerde kullanılan araç gereçler (Otoklav, etüv, küvet, çeşitli pensler, makas, traş makinesi, antiseptikler, dezenfektanlar vb.)

- Klinik işlemlerde kullanılan araç gereçler (Termometre, muşet, padan, tekme savar, çeşitli sondalar, pansuman malzemeleri, vb.),

- Doğum işlemlerinde kullanılan araç gereçler (Doğum zinciri veya ipi, doğum krikosu, göz çengeli, vb.)

- Hastalıklı materyal alma araç gereçleri (Kan alma tüpleri, bistüri, çeşitli numune alma kapları, vb.)

- Tıbbi görüntüleme sistemleri (Röntgen cihazı, ultrasonografi cihazı, vb.),

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Veteriner Sağlık Teknisyeni olmak isteyenlerin;

- Hayvanları seven ve biyolojiye ilgi duyan,

- İş disiplinine sahip ve iş güvenliğine dikkat eden,

- Hijyen kurallarına dikkat eden,

- İletişim yeteneği olan,

- Dikkatli, sabırlı ve düzenli olan,

- Ekip çalışmasına uyum sağlayabilen,

- Açık ve kapalı ortamlarda çalışabilen,

- Köy hayatına, her türlü doğa ve iklim şartlarına uyum sağlayabilen,

- Hayvanlardan, hayvansal atıklardan, kan, idrar ve gaitadan etkilenmeyen,

- Hayvan sağlığı hizmetlerinde çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı ve alerjik hastalığı olmayan,

- Bedenen sağlıklı, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

- Göz ve el koordinasyonunu sağlayabilen,

- Yaşam boyu öğrenme isteği olan,

- Mesleki eğitim almış

kişiler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamları açık ve kapalı alanlardır. Büro çalışmalarının yanı sıra açık veya kapalı alanlarda çoğunlukla hayvan barınaklarının mevcut yapısı gereği çamurlu, kötü kokulu ve tozlu ortamlarda çalışırlar. İş başında mesleklerinin gerektirdiği tulum, çizme, önlük, eldiven ve maske gibi özel kıyafetleri giyerler. İş ortamında genel olarak ayakta çalışılır. Çalışmalar bireysel olarak yapıldığı gibi ekip çalışmasını da gerektirmektedir.

Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde enfeksiyon kapma, yaralanma ve düşme gibi kazalarla karşılaşabilirler.

Meslek elemanları; veteriner hekimler ve hayvan sağlığı teknikerleriyle iş birliği içerisinde çalışırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Veteriner Sağlık Teknisyenleri; kamu kurum ve kuruluşlarında (Tarım il ve ilçe müdürlükleri, veteriner araştırma enstitüleri, vb.), özel kuruluşlarda (damızlık yetiştirici birlikleri, hayvancılık işletmeleri, vb.), veteriner kliniklerinde ve hayvan hastanelerinde, gıda üretim yerlerinde çalışabilirler. İlaç, aşı, serum, araç gereç üretimi ile bunların tanıtımı ve pazarlamasını yapan firmalarda görev alabilirler. Ayrıca hayvan sağlığı kabini açarak kendi iş yerlerinde çalışabilirler.

Hayvancılık sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanarak üretim yapan işletmelerin çoğalması, toplum sağlığı, çevre ve kalite bilincinin artması Hayvan Sağlığı alanında nitelikli ara eleman ihtiyacını sürekli kılacaktır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi;

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anadolu tarım meslek liseleri ve tarım meslek liselerinin “Veteriner Sağlık” bölümünde,

- Meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek ve anadolu teknik liselerinin Hayvan Sağlığı alanı Veteriner Sağlık dalında

verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,

- Tarım meslek liseleri, Anadolu Tarım Meslek Liseleri, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

- Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı (bilgi yelpazesi. net) göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9. sınıfta ortak eğitim uygulanıp 10. sınıfta alan eğitimine başlanır. Alanda yer alan dala yönelik yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır.

Eğitim süresince;

Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.

Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Anatomi ve Fizyoloji, Hijyen, Zootekni, Parazitoloji-1.

Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Parazitoloji-2, Dış Hastalıklar, Klinik Hizmetleri, Koruma ve Mücadele, Temel Operasyon, Doğum, Suni Tohumlama, Salgın Hastalıklar, Gıda Kontrol derslerini alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

İdari kadrolara yükselebilirler. Meslek liselerinin Veteriner Sağlık bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):