Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

VİTRAYCI, CAM SÜSLEMECİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

VİTRAYCI (CAM SÜSLEMECİ) TANIM

 

Çeşitli cam süsleme tekniklerini kullanarak renkli ve renksiz camlardan eserler yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Alıştırma için düz cam seçimi yapar,

- Cam kesme alıştırmaları (düz kesimler, yuvarlak, oval kesimler vb.) yapar,

- Yapılacak ürüne karar verir,

- Elde ya da bilgisayarda vitray deseni hazırlayarak deseni ölçülendirir ve renklendirir,

- Deseni masaya sabitleştirir,

- Desene göre renkli camları keser,

- Kesilen camları taşlama makinesi ile düzeltir,

- Camları temizler, folyo ile kenarlarını sarar,

- Folyoların üzerinden lehimlenmesini yapar,

- Camı boyar,vitray yapar, kumlama yapar,

- Bizote-rodaj yapar, kaplama yapar,

- İstenirse patina (karartıcı) sürerek çalışmayı tamamlar,

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

-Cam çeşitleri,

-Cam kesme elması, cam kalemi,

-Transparan ve siyah cam vitray boyası, fırça, siyah kontur,

-Vernik, tiner, macun, slikon, kurşun, pamuk

-Folyo,

-Grinder (aşındırıcı),

-Gazyağı,

-Vitray pensesi,

-Taşlama makinesi,

-Lehim, lehim suyu (pasta),

-Lehimleme için havya vb. aletler,

-Patina (karartıcı).

-Bilgisayar, çizim programı

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Vitraycı (Cam Süslemeci) olmak isteyenlerin;

- Sanata ilgili, yetenekli ve yaratıcı,

- Şekilleri ve renkleri algılama yeteneğine sahip,

- El ve parmak becerisine sahip,

- Göz ve ellerini uyum içinde kullanabilen,

- Yaptığı işe uzun süre dikkatini verebilen ve ayrıntıları algılayabilen,

- Tedbirli ve sabırlı

kimseler olmaları gerekir.

Mesleğin Yapılmasını Engelleyen Durumlar

- El ve parmak noksanlıkları ve uzun süre ayakta durmasını engelleyen rahatsızlıklar.

- Akciğer rahatsızlıkları mesleği kişi için olanaksız kılan özelliklerdir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Atölyelerde çalışırlar. Birinci derecede malzemelerle ve makinelerle ilgilidirler. Çalışma ortamı kapalı, sıcak, tozlu, zaman zaman gürültülü ve kirlidir. Devamlı cam kesme işi ile uğraşıldığı için elde ve vücutta kesilmeler olabilmektedir. Genellikle ayakta çalışılır. Çalışırken de meslektaşlarıyla, iç mimarlarla, teknik ressamlarla, grafikerlerle, müşterilerle iletişim halindedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Vitray;

-Konutlarda; pencerelerde, bina aydınlıklarında, oda bölmelerinde, paravanlarda, duvar panolarında, abajurlarda ve kapılarda.

-Fabrikalarda; hizmet binalarında, dinlenme-eğlenme tesislerinde, yemek-oyun salonlarında, yönetici odalarında.

-Otellerde; dış mekan ve aydınlatma panolarında, giriş kapılarında, lobilerde, banyo, yemek, eğlence salonlarında, odaların aydınlatma elemanlarında, paravanlarda,

Ayrıca cami, eğlence yerleri, spor salonları, devlet kurum ve dairelerinde, okullarda, sanat galerilerinde istasyon bekleme salonları gibi yerlerde kullanılır. Vitraycılar bu alanlarda çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca; kendi işlerini kurabilme imkanları bulunmaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek liseleri, anadolu teknik liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde Seramik ve Cam Teknolojisi alanı, Vitray dalında verilmektedir.

Ayrıca; kurs olarak da (halk eğitim merkezleri, meslek liseleri, olgunlaşma enstitüleri ve üniversitelerde) mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Meslek liselerine giriş için en az ilköğretim okulu mezunu olmak,

Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

- Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

- Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş olmak, bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi;

- Meslek liselerinde 4 yıldır. 9. sınıfın dersleri tüm genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar. 9. ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11. ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

Bu eğitim süresince;

Ortak Dersler; Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.

Ortak Alan Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Mesleki Gelişim, Matematik, Temel Sanat Eğitimi, Temel Teknik Resim, Temel Desen, Temel Seramik ve Cam.

Dal Dersleri: Vitray Uygulamaları, Cam Üretim Planlaması dal dersleridir. Ayrıca seçmeli dal derslerini alırlar.

Uygulama eğitimi:12. sınıfta yıl boyunca haftanın 3 günü işletmelerde uygulama eğitimi (staj) yapılmaktadır.

- Çıraklık eğitiminde ise;

Genel Bilgi Dersleri: Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi, Din Kültürü ve Meslek Ahlakı, Mesleki Bilgisayar.

Alan Ortak Meslek Dersleri: Ortak Beceri, Teknik Resim, Temel Sanat Eğitimi, Temel Desen, Temel Cam.

Dal Meslek Dersleri: İşletmelerde Meslek Eğitimi, Vitray Uygulamaları, Türk Motifleri, Motif Desen, Bilgisayarlı Desen Çizimi, Desen, Cam Teknolojisi, Geleneksel Artistik Desen, Cam El Dekoru, Cam Süsleme, Cam Boya Kimyası, Cam Şekillendirme

dersleri verilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

- Meslek liselerinin Seramik ve Cam Teknolojisi alanından mezun olanlar “Cam-Seramik, Çini İşlemeciliği, Endüstriyel Seramik, Mimari Dekoratif Sanatlar, Seramik” önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Mezunlar ayrıca alanlarında ustalık sınavına girerek başarılı olurlarsa “Ustalık Belgesi” ve “İşyeri Açma Belgesi” alarak kendi işyerlerini açmaya hak kazanırlar.

- Meslek eğitim merkezlerinde eğitimini tamamlayanlar ise; usta ve usta öğretici unvanlarına yükselebilirler. Bunun için bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, (bilgi yelpazesi. net) Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

-İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret verilmektedir.

-Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Eğitim görülen işletmenin sosyal imkanlarından ve bütün öğrenci haklarından yararlanır.

 

Ücret çalışılan işyerine, yapılan üretime ve kişinin yeteneğine göre değişiklik göstermektedir. Genellikle mesleğe ilk girişte asgari ücretle başlanmakta, daha sonra meslek elemanı performansına göre asgari ücretin 3-5 katı oranında ücret alabilmektedirler.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):