Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

YAPI TASARIMI ÖĞRETMENİ, ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

YAPI TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere yapı ve yapı tasarımı meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

 

- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma programı hazırlar,

- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurur,

- Öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlemler alır,

- Yapı projelerinin ayrıntıları ile ilgili bilgiler verir,

- Bilgisayarlı proje tasarımlarının nasıl yapılacağı ile ilgili eğitim verir,

- Bilgisayarlı proje çizimleri ile ilgili detaylı bilgiler vererek öğrencilerin uygulamadaki eksiklerini giderir.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri,

- Bilgisayar,

- Bilgisayarlı çizim makinesi,

- Teknik resim araç ve gereçleri, (Eskiz ve aydınger kağıtları, rapido kalemleri, pergel takımları, gönyeler, pistola)

- Meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Yapı Tasarımı Öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Yapı Tasarımı Öğretmeni olmak isteyenlerin;

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

- El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,

- Ekip çalışmasına yatkın,

- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

- İnceleme ve araştırmaya meraklı, ayrıntılara dikkat eden,

- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Yapı Tasarımı Öğretmeni, sınıfta ve çizim bilgisayar laboratuarında çalışır. Çalışma ortamı hijyenik ve hareketlidir. Zaman zaman gürültülüdür.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Teknik Eğitim Fakültesi “Yapı Tasarımı Öğretmenliği” bölümünde verilmekte iken bu bölüm adı altında eğitim verilmemektedir. Bu dosyadaki eğitime ilişkin bilgiler, Yapı Tasarımı Öğretmenliği eğitimi verildiği dönemi kapsamaktadır.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Türkçe,

- Fizik,

- Kimya,

- Matematik.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme sınavında (ÖSS) “Yapı Tasarımı Öğretmenliği” lisans programı için yeterli Sayısal (SAY-1) puan almak gerekir.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formu’nda “Yapı tasarımı öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Beton Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi, İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi, İstihkam, Raylı Sistemler Yol, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi, Yapı, Yapı Denetim Yardımcılığı, Yapı Denetimi, Yapı Ressamlığı, Yapı Teknolojisi Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Yapı Tasarımı Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bu bölümde okutulan temel dersler;

 

Genel Kültür Dersleri:

Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:

Tasarı Geometri, Yapı Tekniği ve Uygulama, Yapı Malzemeleri, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Temel Bilgi Teknolojileri, Meslek Resmi, Mekanik, Okul Deneyimi, Yapı Bilgisi, Yapı Elemanları ve Tasarımı, Yapı Perspektifi, Yapı Statiği, Mukavemet, Yapıda Detay, Sayısal Çözümleme, Zemin Mekaniği ve Temel İnşaat, Yapı Laboratuarı, Betonarme, Topografya, Rekreasyon Alan ve Sulanması, Metraj ve Keşif Hesaplamaları, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Uygulama, Çelik Yapılar Özel Öğretim Yöntemleri, Harita ve Kadastro Bilgisi, Yapı Fiziği Mimarlık Tarihi, Yapıda Ergonomi, Depreme Dayanıklılık, Peyzaj Mimarisi, Mimari Tasarım Yorumu, Geleneksel Yapılar.

Mesleki Formasyon Dersleri:

Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Sınıf Yönetimi, Yazılı-Sözlü Anlatım Teknikleri, Okul Deneyimi, Rehberlik, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme.

Bölüm öğrencileri, son sınıfta bir ay süreli olmak üzere meslek liselerinde staj yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Yapı Tasarımı Öğretmenliği” lisans diploması ve "Teknik Öğretmen" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yapı (İnşaat) bölümü bulunan meslek liselerinde, çıralık eğitim merkezlerinde ve mesleğe yönelik eğitim sunan özel eğitim kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler.

-İnşaat Teknolojisi alanının Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, Statik Yapı Teknik Ressamlığı, Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı, PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı, Betonarme Demir Kalıpçılık ve Çatıcılık, Yapı Yüzey Kaplamacılığı, Yapı Dekorasyonculuğu, Yapı Yalıtımcılığı, Yapı Duvarcılığı, Restorasyon, İç Mekan Teknik Ressamlığı, Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı, Çelik Yapı Teknik Ressamlığı dallarının alan ortak ve dal dersleri,

- Raylı Sistemler Teknolojisi alanının Raylı Sistemler İnşaat Dalının alan ortak ve dal dersleri,

- Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri Boyacılık ve Yüzey Hazırlama, Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı, Sıvacılık, Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı (Masif taş kaplama derslerine), İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı dal derslerini vermektedirler.

 

Ayrıca mimarlık büroları ve inşaat firmalarında çalışma olanağı bulabilmektedir.

Bunun yanı sıra, Belediyelerin İmar İşleri Müdürlüklerinde, DSİ, Köy Hizmetleri, Bayındırlık Bakanlığı ile inşaat firmalarının bulunduğu bütün kurum ve kuruluşlarda da teknik eleman olarak (bilgi yelpazesi. net) çalışabilmektedir. Devlet okullarının bu alana duyduğu gereksinim ve mesleğin iş piyasasındaki konumu göz önünde bulundurulduğunda, işsiz kalma durumu söz konusu olmamaktadır.

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredisinden ve çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrasında, Devlet okullarında öğretmen olarak göreve başlayanlar, yasaların ve hükümetin belirlediği ölçülerde ücret almaktadırlar. Buna göre, teknik olmaları itibariyle diğer kültür dersleri öğretmenleri 9. dereceden göreve başlarken, yapı tasarımı öğretmeni 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlamakta ve kültür dersleri öğretmenlerinden belirgin ölçüde fazla ücret almaktadırlar. İlk göreve başlayan teknik öğretmenin aldığı ücret, asgari ücretin 2 katı civarındadır. Bu ücret ek ders ve meslek liselerindeki döner sermaye uygulamaları ile daha da artmaktadır.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Diğer kamu kurumları ve özel sektörde görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretler değişkenlik göstermektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Üniversitelerde, eğitim sonrasında akademik olarak Uzman Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanları alarak akademik kariyer yapabilme imkanı olduğu gibi idari kadrolarda da görev alabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):