Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

YAPI YÜZEY KAPLAMA TEKNİSYENİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

YAPI YÜZEY KAPLAMA TEKNİSYENİ TANIM

 

Yapıların iç, dış, yatay ve düşey yüzeylerini sıva ve çeşitli yapı malzemeleriyle (karo-fayans, bordür, parke taşı, PVC, ahşap, mermer, seramik, cam, taş, kağıt vb. ile) bir projeye plana göre kaplayarak yapıların dayanıklı, kullanışlı ve estetik görünmesini sağlayan meslek elemanıdır.

 

GÖREVLER

 

- Proje ve diğer şartnameleri inceler.

- Kaplama yapılacak duvar ve zemin yüzeylerini düzenler.

- İşlem yapılacak yüzeylere yapıştırma işlemi için gerekli olan harcı ya da yapıştırma elemanlarını sürer ve malzemeleri (karo-fayans, bordür, parke taşı, pvc, ahşap, mermer, seramik, cam, taş, kağıt vb. ile) istenilen biçim ve şekilde sabitler.

- Mesleği ile ilgili malzemeleri hazırlar, taşınmaları ile ilgili alet ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapar.

- Uygulama yapılacak olan malzemeyi verimli kullanır.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Kürek, mala, çekiç, pense, tarak vb.

- Kesme makineleri, makas,

- Su terazisi,

- Metre, gönye,

- Dolgu malzemeleri, kum, çimento, kil, alçı, kireç,

- Yapıştırıcılar,

- Seramik, karo- fayans,bordür, parke taşı, mermer, ahşap, cam, pvc, duvar kağıdı, parke, bordür vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni olmak isteyenlerin;

- Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,

- Zihinde canlandırma ve çizime aktarabilme yeteneğine sahip,

- Ayrıntıyı algılayabilen,

- Renkleri ayırt edebilen,

- Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilen,

- Yükseklik korkusu olmayan,

- Uzun süre ayakta ve eğilerek çalışmaya uygun bir bedene sahip

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Yapı Yüzey Kaplama Teknisyenleri çalışmalarını yapıların hem içerisinde hem de dışında yürütmektedirler. Ortam aydınlık, tozlu ve mevsim şartlarına göre sıcak veya soğuk ve rutubetlidir. Çalışırken alet ve malzemelerle uğraşırlar. Görevlerini yaparlarken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunurlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

- İnsanlar yaşamlarını sürdürmek, varlıklarını dış etkenlerden korumak ve barınmak için meskenler yapmışlar ve daha sonrada bu meskenlerin daha kullanışlı hale gelmesi ve güzelleşmesi için döşeme ve kaplama işlemleri yapmışlardır. Dolayısıyla bu mesleğin iş imkânları inşaat sektörü ile iç içedir.

- İnşaatların bol, gelişmeye açık yerleşim birimlerinin ve mevsim şartlarının ılıman olduğu yörelerde sürekli iş olurken, bir kısım bölgelerde mevsimliktir.

- İnşaat firmalarının yurtdışı bağlantıları bu meslekteki elemanlar için iş fırsatları demektir.

- Bu meslekte çalışanların hemen tamamına yakını bir işyerine bağlı olmaktan çok, bireysel olarak iş yapmakta ve ilgililerle direk veya inşaat şirketleri kanalı ile bağlantı kurmaktadırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi meslek liseleri, Anadolu meslek liseleri, teknik liseler ve Anadolu teknik liselerinin “İnşaat Teknolojisi” alanı “Yapı Yüzey Kaplama” dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,

Anadolu meslek ve Anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

- Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin ortaöğretimde süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

Ortak Dersler

Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Tanıtım ve Yönlendirme.

Alan ortak dersleri

Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Teknik Çizimler, Meslek Hesapları, Temel İnşaat Teknolojisi.

Dal dersleri; İşletmelerde Beceri Eğitimi, Maliyet Hesapları, İnsan ve Deprem, Tasarı Geometri, Bilgisayarla Çizim, Röleve, Bina Maketleri, Renklerle Tasarım, Bina ve Yerleşim Rölevesi, Arazi Ölçme ve Hesapları, Harita Çizimleri, Trigonometri, Kadastro Uygulamalarında Hukuk, Bilgisayarla Harita Çizimi, Mimari Proje Çizimleri, Bilgisayarla Mimari Proje Çizimi, Bilgisayarla Statik Proje Çizimi, Statik Proje Çizimleri, Agrega Deneyleri, Çimento Deneyleri, Zemin Deneyleri, Beton Deneyleri, Ahşap Doğramalar, Ahşap Kaplamalar, Ahşap Doğrama ve Kaplama Meslek Resmi, PVC Doğrama ve Kaplama Meslek Resmi, Betonarme Kalıpları, Betonarme Donatıları, Donatı Meslek Resmi, Ahşap Çatılar, Çatı ve Kalıpçılık Meslek Resmi, Yapıda Sıvalar, Sıva Meslek Resmi, Duvar ve Zemin Kaplamaları Meslek Resmi, Duvar ve Zemin Kaplamaları, Yapıda Boyalar, Renklerle Tasarım, Alçı Dekorasyon ve Kartonpiyer, (bilgi yelpazesi. net) Alçı ve Kartonpiyer Meslek Resmi, Yapıda Duvarlar, Duvar Meslek Resmi, Yapıda Yalıtım, Yalıtım Meslek Resmi, Çelik Proje Çizimleri, Bilgisayarla Çelik Proje Çizimleri, Çelik Yapı İmalatları, Bina ve Yerleşim Rölevesi, İç Mekan Çizimleri, Bilgisayarla İç Mekan Çizimleri, Süsleme Restorasyonu, Ahşap-Kagir Restorasyonu, Röleve ve Restorasyon Proje Çizimleri, Bilgisayarla Röleve ve Restorasyon Proje Çizimleri, Parke Taşı ve Bordür Kaplamaları, Parke Taşı ve Bordür Kaplama Çizimleri derslerini alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

- Meslek liselerinin “İnşaat Teknolojisi” alanı “Yapı Yüzey Kaplama” dalından mezun olanlar “Bina Koruma ve Yenileme, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Harita ve Kadastro, Hazır Beton Teknolojisi, İç Mekan Koruma ve Yenileme, İnşaat, Jeoteknik Teknikerliği, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Maden, Mermer Teknolojisi, Mermercilik, Mimari Restorasyon, Raylı Sistemler Yol, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Sulama Teknolojisi, Tarımsal Sulama,Yapı Denetim Yardımcılığı, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Meslek dalı mezunları, ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ ye girip yeterli puanı almaları ve “Yapı Öğretmenliği”, “Yapı Tasarım Öğretmenliği” “lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

- 3308 sayılı yasa gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrenciler yaşlarına uygun asgari ücretin %30’ undan az olmamak üzere ücret alırlar.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

- Özel sektörde ise asgari ücret ile işe başlamakta, daha sonra işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre asgari ücretin iki katı oranında ücret alabilmektedirler.

- Bağımsız çalışanlar ise yaptıkları işe göre kazanç elde edebilmektedirler.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):