Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI TANIM

 

Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur,

- Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar,

- Sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır,

- PC bilgisayar sistemini ve gerektiğinde Network ağ sistemini kurar,

- Sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri saptayarak, çözüm yolları bulur,

- Teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirir,

- İşletmelerin veriminin artırılması konularında bilimsel çalışma yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Bilgisayar donanımı,

- Bilgisayar yazılımları,

- Büro makineleri,

- Büro malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde matematiksel düşünme ve analiz yeteneğine sahip,

- Bilgisayara ilgi duyan,

- Bir işi planlayabilen,

- Başkalarını etkileyebilen,

- Dikkatli ve sabırlı

kişiler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bu meslekte kişiler genellikle büro ortamında masa başında çalışmaktadırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; Üniversitelere bağlı Fakülte ve Yüksek Okulların “Yönetim Bilişim Sistemleri” bölümünde verilmektedir.

- Bartın Üniversitesi

- Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi,

- Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

- Boğaziçi Üniversitesi,

- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

- Doğu Akdeniz Üniversite Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu,

- Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi,

- Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi,

- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Fen Edebiyat Fakültesi,

- Lefke Avrupa Üniversitesi Ticaret İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Y.O.

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O.

- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

- Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Matematik,

- Türkçe,

- Yabancı Dil,

- Sosyal Bilimler.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek eğitimine başlayabilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretim Geçiş Sınavına (YGS) girerek yeterli “YGS-6” puanı ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girerek yeterli “TM-1” puanı almak,

- Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim formunda “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. (Kılavuz Tablo 3A)

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

Meslek Liselerinin; Bilgi İşlem, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım/Bilgisayar Yazılımı bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Bilişim- Yönetim, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Genel İşletme, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, İş İdaresi, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, Masaüstü Yayıncılık, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetim ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

1.yıl: İktisat, İşletme Bilimine Giriş, Muhasebe, Matematik, Hukukun Temel Kavramları, Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları, Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Üniversite Kültürü, İşletme Yönetimi, Programlamaya Giriş, Temel Bilgisayar Bilimleri.

2.Yıl: İstatistik, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama İlkeleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Finansal Üretim, Üretim Yönetimi, Kamu Yönetimi, Sistem Analizi ve Tasarım, Yazılım Mühendisliği, Grafik Tasarım.

3.Yıl: Yöneylem Araştırması, Bilişim Hukuku ve Etiği, Görsel Programlama, İşlet.Veri İletişimi ve Bil.Ağları, Web Tasarımı, Borçlar Hukuku, Bil.Donanımı ve Sistem Yazılımı, Genel ve Teknik İletişim, Toplam Kalite Yönetimi, İnternet Programcılığı, Karar Destek Sistemleri, Ticaret Hukuku, Girişimcilik,.

4. Yıl: E-İş ve Elektronik Ticaret, Yapay Zeka, İnsan Kaynakları Yönetimi, Nesne Tabanlı Programlama, Bilgisayarlı Muhasebe, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Çağdaş Yönetim Teknikleri, Bilişim Projesi Yönetimi, Veri Madenciliği, Kurumsal Kaynak Planlaması, Bilişim Sistemleri Güvenliği, Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişim, E-Devlet, Seçmeli dersler ile Bitirme Tezi/Ödevi

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar “Yönetim Bilişim Uzmanı” unvanı alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bilginin eskiye oranla daha kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı günümüzde bu bölüme giderek artan bir gereksinim vardır. Kuruluşlar varlıklarını sürdürüp gelişmek, kendileri ile ilgili bilgileri üretme saklama, planlama ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için bu alanda gelecek bilgileri kullanma zorunluluğu duymaktadır. Bu nedenle mezunlar çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında çalışmakta; Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Programcı, Proje Yöneticisi, IT uzmanı, Satış ve Pazarlama Yetkilisi, İnsan Kaynakları Uzmanı gibi pozisyonlarda bulunmaktadırlar.

 

Bu meslekteki kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, ülkemizde bu mesleğe sahip kişilerin sayısı da oldukça azdır. Bu sahada işgücü açığı olduğu Devlet Planlama Teşkilatı raporunda da belirtilmiştir. Bu nedenle iş bulma olanakları çok yüksektir.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının çalıştıkları bazı kuruluşlar; Finansbank, Toprak Bank, Microsoft, IBM Türk, Pfizer İlaçları, Arthur Andersen Danışmanlık, Akril Kimya.vb.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurumların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kesiminde çalışanlar, Devlet Memurları Yasasına göre, öğrenim düzeylerine uygun olarak teknik (bilgi yelpazesi. net) hizmetler sınıfından maaş ve yan ödeme alırlar.

 

Özel kesimde çalışanlarda ise ücret, çalışılan firma ve konuma göre değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Bu mesleğin Türkiye’de yeni gelişiyor olmasından dolayı, bu konuda henüz somut bir bilgi yoktur. Ancak üniversitelerin ilgili bölümlerince önümüzdeki yıllarda bu meslekte ilerleme olanaklarının yüksek olacağı belirtilmektedir. Ayrıca özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yönetici asistanı ve yöneticilik kademelerine yükselebilirler.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):