Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ, ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel özürlü öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin özürlü öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle, kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.

 

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni bu program çerçevesinde;

- Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,

- Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

- Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,

- Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.

- Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, bireyleştirilmiş eğitim programları, not defteri, yoklama defteri,

- Okul araç-gereçleri,

- Grup oyun araçları, bilişsel ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik araç-gereçler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Zihin Engelliler Öğretmeni olmak isteyenlerin;

- Sözel yeteneği gelişmiş,

- Sosyal bilimlere ve özellikle psikolojiyle ilgili,

- Zihin özürlü insanlara yardım etmeyi seven,

- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

- Dikkatli, işine özen gösteren,

- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Zihin Engelliler Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bireysel ve grupla eğitim yapabilecek şekilde düzenlenmiş sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı biraz temiz ve gürültülüdür. Uzun süre ayakta kalabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; aşağıdaki üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümünde verilmektedir.

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

- Anadolu Üniversitesi,

- Ankara Üniversitesi,

- Gazi Üniversitesi,

- Karadeniz Teknik Üniversitesi,

- Maltepe Üniversitesi,

- Marmara Üniversitesi,

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

- Sakarya Üniversitesi,

- Selçuk Üniversitesi,

- Trakya Üniversitesi,

- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Türkçe,

- Psikoloji,

- Matematik.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) “Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “YGS-4” puan almak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür ve Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanları, Anadolu öğretmen lisesi ve öğretmen lisesi ortaöğretim kurumlarının Yabancı Dil alanları mezunları ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünden mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. (Kılavuz Tablo 3A)

Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Meslek liselerinin; Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavını (YGS) kazanıp, Zihin Engelliler Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince;

1. Yıl: Özel Eğitim, Türkçe-Yazılı Anlatım, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilgisayar, Psikolojiye Giriş, Eğitim Bilimine Giriş, Zihin Engelliler ve Eğitimi, Türkçe-Sözlü Anlatım, Sağlık Bilgisi ve İlkyardım, Bireysel Farklılıklar ve Psikoloji Yaklaşımları, Eğitim Psikolojisi,

2. Yıl: Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi, Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Uygulamalı Davranış Analizi, Eğitsel-Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Ögretimi, Zihin Engellilere Matematik Ögretimi, Zihin Engellilere Resim-Is Ögretimi, Kaynastirma ve Destek Özel Egitim Hizmetleri, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ögretimi, Zihin Engellilere Iletisim Becerilerinin Kazandirilmasi, Bireysellestirilmis Egitim Programlari, Seçmeli dersler,

3. Yıl: Okuma-Yazma Öğretimi, Zihin Engellilere Günlük Yasam ve Sosyal Beceri Ögretimi, Zihin Engellilere Oyun ve Sarki Ögretimi, Bireysellestirilmis Egitim Planlari ve Ögretimin Bireysellestirilmesi, Sınıf Yönetimi, Rehberlik, Fen Bilgisi Öğretimi, Aile Eğitimi ve Rehberliği, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Topluma Hizmet Uygulamalari, Okul Deneyimi ve Kaynastirma Uygulamaları, seçmeli dersler

 

4. Yıl: Zihin Engelliler Için Ögretim Teknolojileri ve Materyal Tasarimi, Yasalar ve Ozel Egitim, Ögretmenlik Uygulamasý, Zihin Engelliler Için Ögretim Teknolojileri ve Materyal Tasarimi, Türk Egitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Derslerini almaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Zihin Engelliler Öğretmenliği” lisans diploması ve “Zihin Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Zihin Engelliler İlköğretim Okullarının 1-8 Sınıf Dersleri, Eğitim ve Uygulama Okullarının 1-8 Sınıf Dersleri, İlköğretim Okullarının Zihin Engelliler Özel Eğitim Sınıfı (1-8 sınıf dersleri), İş Okulu Dersleri, Gezerek Özel Eğitim Uygulamaları, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Özel Eğitim Alan Uygulamaları, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezlerinin 1-8 Sınıfı Dersleri, Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezlerinin Dersleri, Görme ve İşitme Engelliler Alanına Ait Dersler, Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Özel Eğitim Merkezi Uygulamaları (Okul Öncesi/anasınıfı öğretmeni veya çocuk gelişimi ve eğitimcisi ile birlikte görev yapar.), Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Okul Öncesi Eğitim Verilen Sınıflardaki Eğitim Uygulamaları (Okul Öncesi / anasınıfı öğretmeni veya çocuk gelişimi ve eğitimcisi ile birlikte görev yapar.), Birden Fazla Yetersizliği Olan ve Yetersizliklerin-den Biri Zihinsel Olan Öğrenciler İçin Açılan Özel Eğitim Sınıflarının 1-8 Sınıf Dersleri (İlköğretim okulu programından farklı bir özel eğitim programı uygulanan sınıflar) derslerine girmektedirler.

 

Rehberlik araştırma merkezlerinde, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ce burs sağlanır. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan öğrenci (bilgi yelpazesi. net) seçme sınav kılavuzunda yapılmaktadır. Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

 

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

Ek ders ücretini, diğer sınıf öğretmenlerinden % 25 daha fazla alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Üniversitelerde lisans üstü eğitiminden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):