Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

ZİRAAT MÜHENDİSİ (BİTKİSEL ÜRETİM) MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

ZİRAAT MÜHENDİSİ (BİTKİSEL ÜRETİM) TANIM

 

İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi alanında çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar,

- Toprağın verimini artırıcı önlemler alır,

- Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,

- Tohumların ekilmesi,fidelerin/fidanların dikilmesi,gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,

- Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili yöntemler geliştirir,

- Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar,

- Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Topoğrafik aletler,

- Otoglar,

- Bahçe traktörü, pulluk,

- Sulama, ilaçlama, hasat toplama ve depolama ekipmanı,

- Çapa, bel, kürek, budama makası, testere, tırmık, çakı,

- Hasat ve depolama makineleri,

- İlaçlar, hormonlar, tohumlar, fidanlar, çeşitli aşı çubukları,

- Bilgisayar, hesap makinesi vb.

- Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre, Cephometre, Eliza aletleri, İnksilatör, PH. metre, gibi)

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Ziraat mühendisliğinin bitkisel üretim alanında eğitim görmek isteyenlerin;

- Fen bilimlerine, özellikle kimya, biyoloji alanına ilgili ve bu alanda başarılı,

- İnceleme, araştırma merakına sahip,

- Açık havada çalışmaktan zevk alan ve bitki yetiştirmekten hoşlanan,

- İnsanlarla kolay iletişim kurabilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Ziraat mühendisleri hem kapalı laboratuar ortamında, hem de açık arazide çalışır. Arazide çalışırken tozlu, çamurlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuarda ise kimyasal çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmaları sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Ziraat mühendisleri, çiftçiler, meslek odaları mensupları, meslektaşları, ziraat teknisyenleriyle, iletişim halinde çalışırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, 2003-2004 öğretim yılında programlar birleştirilerek tek Ziraat Mühendisliği adı altında eğitim verilmektedir. Bu dosyadaki bilgiler eğitimin verildiği tarihlerde geçerlidir.

 

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Ziraat Fakültelerinin "Bitkisel Üretim" bölümünde verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji),

- Matematik,

- Türkçe.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) "Ziraat Mühendisliği (Bitkisel Üretim)" lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Ziraat Mühendisliği (Bitkisel Üretim)" lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Bir yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, mezun olduğu lisenin kendi alan/kol/bölümleri ile ilgili bir yüksek öğrenim programını tercih ettiklerinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.50 ile çarpılarak Y – ÖSS puanlarına eklendiğinden diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların (örneğin mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ise 0.20 ile çarpılmakta, bu durumda ise adayların yerleştirilme şansı azalmaktadır.

 

Bahçe Ziraatı, Budama ve Aşılama, Çay Eksperliği, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Fındık Eksperliği, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, Mantarcılık, Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi, Sebze Üretimi, Seracılık/Seracılık-Budama ve Aşılama, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Tarım (2/3 yıllık Eğitim Enstitüsü), Tarımsal Laboratuvar, Tarla Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tohumculuk, Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği, Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi, Bağcılık ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Ziraat Mühendisliği (Bitkisel Üretim)” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölümde bulunan öğrenciler aşağıda belirtilen dersleri okumaktadırlar.

 

Botanik, Fizik, Kimya, Matematik, Meteoroloji, Ekonomi, Zooloji, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Ekoloji, Mineroloji, Tarımsal Mekanizasyon, Jeomorfoloji, Genel Sebzecilik, Toprak Bilgisi, Genel Meyvecilik, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Ölçme Bilgisi, Genetik, Örtüaltı Sebzeciliği, Genel Bağcılık, Bitki Fizyolojisi, Subtropik İklim Meyve Türleri, Özel Sebzecilik, Çiçek Üretim Tekniği, Meyve Sebze İşleme Teknolojisi, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Toprak Biyolojisi, Analitik Kimya, Toprak Teknolojisi, Böcek Taksonomisi, Moleküler Biyoloji, Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi, Böcek Ekolojisi ve Egidemiyolojisi, Bitki Koruma Organizasyonu ve Karantina, Tarımsal Savaşım Yöntem ve İlaçları, Hayvansal Zararlılar, Bitki Hastalıklarının Epidemiyolojisi, Viroloji, Herboloji, Nematoloji, Akaroloji, Bitki

 

Virüs Hastalıkları, Yabancı Otlar ve Mücadelesi, Biyokimya, Bitki üretiminin ve ıslahının Genetik ve Sitogenetik İlkeleri, Yağ Bitkileri, Yem Bitkileri, Lif Bitkileri, Nişasta ve Şeker Bitkileri, Bitki Islahı, Tarla Ürünlerine Standardizasyon ve Depolama.

 

Ayrıca Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri de alırlar.

 

Öğrenciler 3. sınıfta 60 iş günlük staj yapmak zorundadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Ziraat Mühendisliği” lisans diploması ve “Ziraat Mühendisi” unvanı" verilir. Diplomada bölümü belirtilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanları Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, Şeker fabrikalarında, Çaykur, Çukobirlik, Fiskobirlik, Tariş, Antbirlik gibi tarım kuruluşlarında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı'nda, Ziraat Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı ve Tekel (bilgi yelpazesi. net) gibi kamu kuruluşlarında, konserve fabrikalarında, tohumculuk, fidancılık, çiçekçilik işleriyle uğraşan işletmelerde danışmanlık bürolarında, ilaç firmalarında, pamuk, fıstık vb. araştırma merkezlerinde, devlet üretme çiftliklerinde ve özel çiftliklerde iş bulma imkanına sahiptirler.

 

Ancak ülkemizdeki üniversitelerden mezun olan Ziraat Mühendislerinin büyük bir bölümü işsizlikle karşı karşıyadır. Çok az sayıda kişi kendi dallarında çok kısıtlı olan kamu kurumlarında çalışmakta, kimileri ise özel sektörde istihdam edilmektedir. Ziraat Mühendislerinin bir kısmı da kendi mesleğiyle ilgisi olmayan işlerde çalışmaktadırlar. İş bulmakta güçlük çeken Ziraat Mühendislerine birde her yıl mezun olanlar eklendiğinden ileride istihdam durumlarının pek değişeceği söylenemez.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

 

İsteyen öğrenciye Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim kredisi verilmektedir.

Staj süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre değişmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine,üstlenilen sorumluluğun derecesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret kişinin çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

 

Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.

 

Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):