Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

ZİRAAT MÜHENDİSİ, MÜHENDİSLİĞİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

ZİRAAT MÜHENDİSİ TANIM

 

Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım ve haberleşme alanlarında çalışan mühendistir.

 

GÖREVLER

 

- İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla;

- Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar,

- Toprağın verimini artırıcı önlemler alır,

- Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,

- Tohumların ekilmesi, fidelerin/fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,

- Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili en uygun yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur,

- Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar,

- Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir.

- Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi amacıyla;

- Tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar,

- Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar,

- Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler,

- Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini denetler.

- Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla;

- Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar,

- Hayvan ırkını iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar,

- Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatır,

- Her yaştan insan grubunun beslenmesinde önemli bir gıda olan “sütün uygun koşullarda toplanması ve işlenmesi amacıyla;

- Çalıştığı kuruma bağlı olarak; süt toplama merkezlerine getirilen sütlerin hijyenik yönden uygunluğunun sağlanmasında hammadde tedarikçilerini bilgilendirir,

- Mikrobiyolojik kalitesi istenilen sınırlarda olan kaliteli hammadde sütün uygun koşullarda işletmeye alınmasını ve yine uygun koşullarda değişik ürünlere işlenmesini (peynir, yoğurt, ayran vb.) sağlar,

- Üretimden tüketime kadar tüm zincir boyunca ürünün gereken yerlere uygun şartlarda ulaşması konusunda ortak bilincin sağlanmasında yardımcı olur.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Bütün zirai alet, makine ve ekipmanları,

- Sulama, ilaçlama, hasat toplama ve depolama ekipmanı,

- Aydınger kağıdı, rapido kalemleri, topoğrafik aletler,

- Dürbünler,

- Bilgisayar,

- Hesap makinesi vb. aletler.

- İlaçlar, hormonlar,

- Tohumlar, fidanlar, çeşitli aşı çubukları,

- Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre, Cephometre, Eliza aletleri, İnksilatör, PH. metre, gibi)

- Konusuyla ilgili çeşitli yayınlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Ziraat Mühendisi olmak isteyenlerin;

- Ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi duyan,

- Toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan,

- Çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,

- Mekanik yeteneğe sahip,

- Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

- İnsan ilişkileri gelişmiş,

- İleri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Ziraat mühendisleri hem kapalı (büro, laboratuar, fabrikalar, çiftlikler) ortamda, hem de açık arazide çalışırlar. Arazide çalışırken tozlu, çamurlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuarda ise kimyasal çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmaları sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Doğrudan hayvancılık işletmelerinde çalışanlar için çalışma ortamı kirli ve havasız olup kokusu rahatsız edicidir. Ziraat mühendisleri, çiftçiler, meslek odaları mensupları, meslektaşları ve ziraat teknisyenleriyle iletişim halinde çalışırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Aşağıda belirtilen üniversitelerde mesleğin eğitimi verilmekte iken, bu programa öğrenci alınmamaktadır. Meslek eğitimine ait aşağıdaki başlıklarda yer alan bilgiler, bu programa öğrenci alındığı döneme aittir.

- Adnan Menderes Üniversitesi (AYDIN) Ziraat Fakültesi,

- Akdeniz Üniversitesi (ANTALYA) Ziraat Fakültesi,

- Ankara Üniversitesi (ANKARA) Ziraat Fakültesi

- Atatürk Üniversitesi (ERZURUM) Ziraat Fakültesi

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.(ÇANAKKALE) Ziraat Fakültesi

- Çukurova Üniversitesi (ADANA) Ziraat Fakültesi,

- Dicle Üniversitesi (DİYARBAKIR)) Ziraat Fakültesi,

- Ege Üniversitesi (İZMİR) Ziraat Fakültesi,

- Erciyes Üniversitesi (KAYSERİ)) Ziraat Fakültesi,

- Eskişehir Osmangazi Üni.Ziraat Fakültesi

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOKAT) Ziraat Fakültesi,

- Harran Üniversitesi (ŞANLIURFA) Ziraat Fakültesi,

- Igdır Üniversitesi (IGDIR)) Ziraat Fakültesi

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi

- Mustafa Kemal Üniversitesi (HATAY)) Ziraat Fakültesi,

- Namık Kemal Üniversitesi (TEKİRDAĞ)) Ziraat Fakültesi,

- Selçuk Üniversitesi (KONYA) Ziraat Fakültesi,

- Süleyman Demirel Üniversitesi (ISPARTA) Ziraat Fakültesi,

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (SAMSUN) Ziraat Fakültesi,

- Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi,

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VAN)) Ziraat Fakültesi,

- Uludağ Üniversitesi (BURSA) Ziraat Fakültesi

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji),

- Matematik,

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) "Ziraat Mühendisliği " lisans programı için yeterli “Sayısal 2 (SAY-2)” puan almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Ziraat Mühendisliği " lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

Ancak kendi alan /kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

 

Antepfıstığı ve tarımı teknolojisi, Arıcılık, Bağcılık, Bahçe ziraatı, Balık yetiştiriciliği, Besicilik, Bitki koruma, Bitkisel üretim, Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama, Çay eksperliği, Endüstri Bitkileri yetiştirme ve değerlendirme, Endüstriyel tavukçuluk, Et endüstrisi, Fidan ve Fidecilik, Fidan yetiştirme, Fındık eksperliği, Gıda Teknolojisi/Gıda Teknoloji, Hayvansal üretim, Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, İpekböcekçiliği, Kanatlı hayvan yetiştiriciliği, Mantarcılık, Tarla bitkileri, Su ürünleri, Hasat sonrası teknolojisi, Sebze üretimi, Organik tarım, Pancar yetiştiriciliği ve şeker teknolojisi, Peyzaj, Peyzaj uygulama ve süs bitkileri, Peyzaj ve süs bitkileri, Seracılık, Seracılık ve süs bitkileri yetiştiriciliği, Sığır yetiştiriciliği ve besiciliği, Subtropik İklim bitkileri, Süs bitkileri yetiştiriciliği, Süt hayvancılığı, Süt ve ürünleri, Şarap üretim teknolojisi ve bağcılık, Tarım, (bilgi yelpazesi. net) Tarım alet ve makineleri, Tarım ürünlerinin muhafazası ve depolanması, Tarımsal işletmecilik, Tarımsal laboratuar, Tarımsal sulama/Tarımsal sulama yönetimi, Tavukçuluk, Tıbbi ve aromatik bitkiler, Tohumculuk, Tütün yetiştiriciliği ve işletmeciliği, Yem teknolojisi ve hayvan besleme, Zeytin Endüstrisi, Zeytin yetiştiriciliği ve değerlendirme, Tütün yetiştiriciliği ve işlemeciliği, Tarla bitkileri önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde “Ziraat Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Ziraat Mühendisliği eğitiminin süresi 4 yıl olup öğrenciler ilk 3 yıl temel bilim dersleri (Fizik Kimya, Matematik, Botanik, Zooloji) , temel mühendislik dersleri (Akışkanlar Mekaniği, Malzeme Bilgisi, Mühendislik Mekaniği, Ölçme Bilgisi, Teknik Resim), temel meslek dersleri (Genetik, İstatistik, Meteoroloji, Mikrobiyoloji, Tarım tarihi ve deontolojisi), ayrıca Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı lisans programlarını karakterize eden birer ders ile bütün alt programları (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Su Ürünleri, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım makineleri, Tarımsal yapılar ve Sulama, Tarla bitkileri, Toprak, Zootekni) temsil eden dersleri okumaktadırlar. Son sınıfta ise kendi tercihleri arasından yerleştirilecekleri alt programlardan birine ayrılmakta ve bu alt programda tümü seçmeli olan dersleri almaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Ziraat Mühendisliği” lisans diploması ve “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Diplomada bölümü belirtilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ülkemizde ziraat fakültesi mezunları kendi mesleklerinde iş bulmakta güçlük çekmektedirler. Şu an için birikmiş istihdam fazlası ziraat mühendislerine her yıl yenileri eklenmektedir. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları devletin tarım politikasına göre azalmakta veya artmaktadır.

 

Mezunlar bitirdikleri alt programa göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık, tarım ilaçları ile ilgili firmalar, yem fabrikaları, hayvancılık işletmeleri, tarım alet ve makinaları üretim fabrikaları, su ürünleri yetiştirme tesisleri, süt fabrikaları gibi özel sektörde çalışabilirler. Ayrıca tarım alanında faaliyet gösteren proje, işletme, pazarlama ve ihracat-ithalat şirketlerinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilirler. Bunun yanında meslekte kendini iyi yetiştirmiş, girişimcilik ruhuna sahip olan kişiler kendi çiftliklerini kurmak suretiyle bağımsız olarak çalışma olanağına sahiptirler. Çalıştıkları yerler genel olarak açık araziler, köyler olduğu için işe eleman alınırken erkekler tercih edilmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

İsteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç çalıştığı kurumun statüsüne, çalışma kıdem ve süresine, sorumluluk gerektirmesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.

 

Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):