Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

ZİRAAT MÜHENDİSİ (TARIM TEKNOLOJİSİ) MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

ZİRAAT MÜHENDİSİ (TARIM TEKNOLOJİSİ) TANIM

 

Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi alanında çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar,

Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar,

Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler,

Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini denetler.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Aydınger kağıdı,

- Rapido kalemleri,

- Konusuyla ilgili çeşitli yayınlar,

- Çeşitli test araçları,

- Bütün zirai alet, makine ve ekipmanları,

- Dürbünler,

- Bilgisayar,

- Hesap makinesi vb. aletler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tarım teknolojisi ile ilgili ziraat mühendisi olmak isteyenlerin;

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,

- Mekanik yeteneğe sahip,

- Ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi duyan,

- Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

- İleri görüşlü ve girişimci

kimseler olmaları gerekir.

İleri derecede görme, el ve ayakları kullanabilme kusuru mesleğin yürütülmesini olanaksız kılar.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bu meslek de projeler kapalı ortamda, uygulamalar açık ortamda yapılmaktadır.

Arazisi üzerinde çalışma yapılırken çiftçilerle,

Kamu kuruluşlarından, Devlet Su İşleri ve Köy Hizmetleri elemanlarıyla,

Bu alanda faaliyet gösteren özel sektör işverenleri ile yakın işbirliği içinde olurlar.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, 2003-2004 öğretim yılında programlar birleştirilerek tek Ziraat Mühendisliği adı altında eğitim verilmektedir. Bu dosyadaki bilgiler eğitimin verildiği tarihlerde geçerlidir.

Aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı fakültelerde bu mesleğin eğitimi verilmektedir:

- Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Ziraat Fakültesi,

- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Ziraat Fakültesi,

- Ankara Üniversitesi (ANKARA) Ziraat Fakültesi

- Atatürk Üniversitesi (ERZURUM) Ziraat Fakültesi

- Çukurova Üniversitesi (ADANA) Ziraat Fakültesi,

- Ege Üniversitesi (İZMİR) Ziraat Fakültesi,

- Dicle Üniversitesi, (Diyarbakır), Ziraat Fakültesi,

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Ziraat Fakültesi,

- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Ziraat Fakültesi,

- Selçuk Üniversitesi (Konya) Ziraat Fakültesi,

- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Ziraat Fakültesi,

- Ondokuzmayıs Üniversitesi (SAMSUN) Ziraat Fakültesi

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

- Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) Ziraat Fakültesi,

- Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ordu Ziraat Fakültesi,

- Mustafa Kemal Üniversitesi,(Hatay) Ziraat Fakültesi,

- Trakya Üniversitesi (EDİRNE) Tekirdağ Ziraat Fakültesi

- Uludağ Üniversitesi (BURSA) Ziraat Fakültesi

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi(Van), Ziraat Fakültesi.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji),

- Matematik,

- Türkçe.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) "Ziraat Mühendisliği (Tarım Teknolojisi)" lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Ziraat Mühendisliği (Tarım Teknolojisi)" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler” alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Tarım, Tarım Alet ve Makineleri, Tarımsal Sulama Yönetimi, Arıcılık, Balık Yetiştiriciliği, Besicilik, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim, Bitkisel Ürünlerde ve Pazarlama, Çay Eksperliği, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Endüstriyel Tavukçuluk, Fındık Eksperliği, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, Hayvansal Üretim, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, İpek Böcekciliği, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Mantarcılık, Organik Tarım, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Seracılık, Seracılık ve Süs Bitkileri ve Yetiştiriciliği, Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği, Su Ürünleri, Süt Hayvancılığı, Süt ve Süt Ürünleri, Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması, Tarımsal Laboratuar, Tarla Bitkileri, Tavukçuluk, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tohumculuk, Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği, Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme, Zeytin Endüstrisi, Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde “Ziraat Mühendisliği (Tarım Teknolojisi)” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitimin süresi 4 yıldır. Bu alanda okutulan derslerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

1. Yıl: Botanik I, Ekonomi, Kimya I, Matematik I, Meteoroloji I, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Fizik I, Jeoloji I, Kimya II,Matematik II,Teknik Resim I,

2. Yıl: Toprak Bilgisi, Hayvan Yetiştirme, İnşaat Malzeme Bilgisi, Kırsal Yerleşim Suculuğu, Matematik III, Fizik II, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Ekonomisi, Meteoroloji II, Statik, Toprak İşleme Mekanizasyonu, Ekim-Dikim Mekanizasyonu, Mukavemet, Dinamik, Ölçme Bilgisi

3. Yıl: Kırsal Yerleşme Tekniği, Dinamik, İstatistik, Mühendislik Matematiği, Zemin Mekaniği, Meliorasyon Makineleri, Sera Yapım Tekniği, Ölçme Bilgisi I, Bilgisayar Programlama, Hidroloji, Mukavemet, Arazi Toplulaştırması, Mekanik Teknoloji, Makine Malzeme Bilgisi, Termik Motorlar, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik ve Isı İletimi, Tarımsal Elektrifikasyon, Meliorasyon Makineleri,

4. Yıl: Betonarme, Su Kaynaklarının Planlanması, Tarla Sulama Sistemleri, Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Porb., Hidrolik, Topraksu Yapıları, Tarımsal Yapılar, Ölçme Bilgisi II, Drenaj ve Arazi Islahı, Seminer, Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği, Sulama Makineleri, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Tarım Traktörleri, Sulamada Mekanizasyon, Hasat ve Harman Makineleri, Hayvancılıkta Mekanizasyon.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Ziraat Mühendisliği” lisans diploması ve “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Diplomada bölümü belirtilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ülkemizde ziraat fakültesi mezunları kendi mesleklerinde iş bulmakta güçlük çekmektedirler. Şu an için birikmiş istihdam fazlası ziraat mühendislerine her yıl yenileri eklenmektedir. Sınırlı da olsa DSİ, Tarım İl Müdürlükleri, Meteoroloji İstasyonları, Köy Hizmetleri, Harita ve Kadastro Genel müdürlükleri gibi kuruluşlarla, Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi tarımsal kuruluşlarda, özel çiftliklerde ve seralarda çalışabilirler. Mezunlar ayrıca (bilgi yelpazesi. net) topoğrafik bilgilere sahip oldukları için topoğraf olarak da çalışabilirler. Çalıştıkları yerler genel olarak açık araziler, köyler olduğu için işe eleman alınırken erkekler tercih edilmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

 

İsteyen öğrenciye Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim kredisi verilmektedir.

 

Staj süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre değişmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç çalıştığı kurumun statüsüne, çalışma kıdem ve süresine, sorumluluk gerektirmesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.

 

Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):