Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

ZOOLOG MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

ZOOLOG TANIM

 

Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen ve onları özelliklerine göre sınıflandıran, çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştıran kişidir.

 

GÖREVLER

 

Zoologlar araştırıcı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar. Araştırıcı Zoologlar belli bir hayvan türü üzerinde uzmanlaşırlar.

 

Araştırıcı olarak çalışan Zoolog;

- Yeryüzündeki hayvanların yaşayışlarını, doğal ortamları içinde gözlem yolu ile inceler,

- Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini laboratuvarlarda incelerler ve elde edilen verilere göre hayvanları sınıflandırır,

- Hayvanların evrimini, fosilleri inceleyerek araştırır.

 

Uygulama alanında çalışan Zoolog;

- Çeşitli ilaçların hayvanlar üzerindeki etkisini deneysel olarak inceler,

- Tarımda böcekler ve diğer zararlı hayvanlarla mücadele yöntemleri geliştirir,

- Milli parklardaki hayvanlar için uygun ortamlar yaratılmasına çalışır,

- Gümrüklerde ülkeden dışarıya çıkarılmaya ya da yurt dışından getirilmeye çalışılan hayvan türleri konusunda görüş bildirir,

- Hastanelerde doku ve hücre incelemeleri yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Laboratuar araç-gereçleri,

- Mikroskop,

- Ultrason santrifüj,

- Kimyasal maddeler,

- Elmas bıçak,

- Pusula,

- Bilgisayar,

- Fotoğraf makinesi,

- Ses alma cihazı,

- Arazide çalışıyorsa ortamına göre sandal, motor, balık ağları vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Zoolog olmak isteyenlerin;

Doğayı seven, canlılarla uğraşmaktan hoşlanan,

Meraklı ve iyi bir gözlemci,

Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

Sabırlı, araştırmacı ve bilimsel meraka sahip

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Zoologlar laboratuvar ve açık havada çalışmalarını yürütürler. Laboratuvarlarda çalışma ortamı sıcak, hava çeşitli kimyasal maddelerin kokusuyla yüklüdür. Açık havada ise çalışma ortamı o anda bulunulan araziye göre değişmektedir. Zoologlar çalışırken biyologlarla, ziraat mühendisleriyle, veteriner hekimlerle, kimyagerlerle ve kimya mühendisleri ile iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Zooloji eğitimi üniversitelere bağlı Fen-Edebiyat Fakültelerinde Biyoloji lisans programı altında ana bilim dalı olarak verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Fizik,

- Kimya,

- Matematik,

- Biyoloji.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girerek yeterli “MF-2” puanı almak,

- Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim formunda “Biyoloji” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. (Kılavuz Tablo 3A)

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

 

Biyokimya Teknikerliği, Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Koruma, Fen ve Tabiat Bilgisi, Laboratuvar, Laboratuvar Teknolojisi, Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Biyoloji” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Ülkemizde zooloji alanındaki eğitim; lise ve dengi okul mezunlarının girebildiği Fen Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümünde 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra zooloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamak suretiyle verilmektedir.

 

Biyoloji lisans eğitiminde Temel Kimya, Biyometri, Genel Jeoloji, Fizik gibi temel bilim konularının yanısıra Genel Biyoloji ve Genel Biyoloji Laboratuvarları, Sitoloji, Mikroteknik, Histoloji, Omurgasızlar, Hayvan Embriyolojisi, Biyokimya, Genetik, Hayvan Fizyolojisi, Omurgalılar, Tohumlu Bitkiler, Evulasyon, Bitki Embriyolojisi, Çevre Biyolojisi ve bu derslerin laboratuvar dersleri verilir. Teorik ve laboratuvar çalışmalarının yanı sıra uygulama çalışmaları da yapılır. Uygulama çalışmaları arazi çalışmalarını da kapsar. İsteğe bağlı olarak staj vardır.

 

Biyoloji lisans eğitimi 5 ana bilim dalından oluşur. Bu ana bilim dalları Botanik, Zooloji, Ekoloji (Çevre Bilimi), Mikrobiyoloji ve Hidrobiyoloji'dir. Zooloji anabilim dalını seçen öğrenciler bu alanda aşağıdaki dersleri aldıkları, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıklarında, zoolog unvanını alırlar.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri:

- Sistematik Zoolojinin Esasları,

- İleri Çevre Biyolojisi,

- Hayvan Coğrafyası,

- İhtiyoloji,

- Deneysel Embriyoloji,

- Akuatik Entomoloji,

- Karşılaştırmalı Histoloji,

- Karşılaştırmalı Morfoloji,

- Ekonomik Entomolojide Özel Kanunlar,

- Derin Deniz Balıkları,

- Entomolojide Özel Konular,

- Parazitlerin Biyolojik Özellikleri,

- Gelişim ve Başkalaşım,

- Kırsal Ekoloji,

- Teratoloji,

- Ekotoksikoloji,

- İleri Evrim,

- Biyolojik Savaşta Özel Konular,

- Teknik Preparasyon,

- Böcek Fizyolojisi,

- Sucul Hayvanların Davranışı,

- Türkiye'de Zehirli Balıklar ve Biyolojisi,

- Ornitoloji,

- Evrimsel Ekoloji,

- Mamolojide Özel Konular,

- Sistematik Entomoloji.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Zoolog Yüksek Lisans Diploması" ve "Zoolog" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ülkemizde yalnız üniversitelerde bilimsel araştırmalar yapan öğretim üyeleri Zoolog unvanı ile çalışmaktadırlar.

 

Özel çiftliklerde görev yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince, Yüksek öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunca sağlanan kredi ile bazı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen burs olanaklarından yararlanılabilmektedir. Bunun dışında lisans eğitimi esnasında herhangi bir ücret alımı söz konusu değildir. Yüksek lisans ve doktora (bilgi yelpazesi. net) gibi lisans üstü eğitim sırasında çalıştıkları kurumun yapısına göre ücret alabilmektedirler.

 

Meslek eğitimi süresince alınan eğitim nedeniyle ödenen bir ücret bulunmayıp, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim sırasında bu kişiler hangi kurum ve kuruluşta çalışıyorlarsa aldıkları ücret çalıştıkları işe göre değişmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Zooloji alanında lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler;

Üniversitelerde 2547 sayılı YÖK Kanununa tabi olarak çalışmaları halinde unvan ve derecelerine göre,

Özel çiftliklerde görev yapıyorlarsa çalıştığı yerin ücret politikasına göre değişen ücretler alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Zooloji anabilim dalı içindeki Anatomi, Sitoloji, Ekoloji, Embriyoloji, Genetik, Historoji, Parazitoloji, Sistematik ve Evrim gibi uzmanlık alanlarından birine ait lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavını kazanmak zorundadırlar. Bu şekilde göreve başlayan bir kişi doktora yapmışsa asistan doktor olarak göreve başlar ve yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):