Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Coğrafya Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

İÇ KUVVETLER, DIŞ KUVVETLER, ÇEŞİTLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1. Kayaların kimyasal yapıları bozulmadan parçalanması olayına "fiziksel çözülme" denir.

Fiziksel çözülmenin belirgin olarak görüldüğü bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bulutlu gün sayısı fazladır.

B) Yağış rejimi düzenlidir.

C) Ormanlar geniş yer tutar.

D) Sıcaklık farkı fazladır.

E) Ilıman iklim görülür.
2. Toprak oluşumunun geciktiği bir coğrafi alan için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kimyasal çözülme yetersizdir.

B) Sıcaklık farkları fazladır.

C) Ilıman iklime sahiptir.

D) Bitki örtüsü cılızdır.

E) Seyrek nüfusludur.
3. Sıcaklık ortalamalarının yüksek, sıcaklık farklarının az ve yağışın fazla olduğu yerlerde aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yaygındır?

A) Podzol

B) Step

C) Çernozyum

D) Laterit

E) Kestane renkli
4. Aşırı yağışlar toprakların yıkanmasına neden olduğundan tuz ve kireç oranı azalır.

I. Sert karasal iklim

II. Ekvatoral iklim

III. Çöl iklimi

IV. Akdeniz iklimi

V. Muson iklimi

Buna göre, yukarıda verilen büyük iklim tiplerinden hangilerinin etkili olduğu alanlarda bu tür topraklara daha çok rastlamak mümkündür?

A) I ve III

B) Yalnız III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) II ve V
5.

Yukarıda verilen şekillerin coğrafi özellikleri ve oluşumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. şeklin oluşmasında gelgit etkili olmuştur.

B) II. şeklin oluşmasında denizin sığ olması ve akarsuyun bol alüvyon taşıması etkili olmuştur.

C) I. şekil okyanusa kıyısı olan yerlerde görülür.

D) II. şekil kutup sınırlarına yakın yerlerde buzulların etkisiyle oluşur.

E) İkisinin oluşumunda da dış kuvvetler etkili olmuştur.
6. Akdeniz Bölgesi'nde kalkerli arazi üzerinde aşağıdaki topraklardan hangisi görülür?

A) Terra-rossa

B) Podzol

C) Laterit

D) Çernozyum

E) Step
7.

- Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde mekanik (fiziksel) parçalanma fazladır.

- Yağışın ve nemin fazla olduğu yerlerde kimyasal ayrışma fazladır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde işaretli bölgelerdeki çözülme türü doğru verilmiştir?

Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma

A) II, III,IV I

B) II, IV I, III

C) I, III II,IV

D) III, IV I, II

E) II, III I, IV
8. İğne yapraklı ormanların yaygın olduğu soğuk-nemli bölgelerin yıkanmış topraklarına genel olarak podzol topraklar denir.

Buna göre haritada işaretli bölgelerin iklim özellikleri göz önüne alınırsa hangilerinde podzol topraklar görülür?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
9. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisini oluşturan dış kuvvet diğerlerinden farklıdır?
10. Eğimi ve akış hızı fazla olan akarsular için aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

A) Rejimleri düzenlidir.

B) Akış hızları fazladır.

C) Aşındırma güçleri fazladır.

D) Enerji potansiyelleri fazladır.

E) Denge profiline ulaşmamışlardır.
11. Türkiye'de "Heyelan"a en fazla Doğu Karadeniz Bölümü'nde ve ilkbahar mevsiminde rastlanır.

Aşağıdakilerden hangisi heyelanın en fazla ilkbaharda görülmesinin temel nedenini oluşturur?

A) Bitki örtüsünün henüz oluşmamış olması

B) Kar erimelerine bağlı olarak toprağın suya doyması

C) Yıllık yağış miktarının fazla olması

D) Tabakaların eğimli (bilgi yelpazesi.net) duruşu

E) Akarsu seviyelerinin yükselmesi
12. Bir yamaç boyunca toprağın ana kaya ile birlikte kütlesel hareketine heyelan denir.

Aşağıdakilerden hangisi heyelanı etkileyen şartlardan değildir?

A) Fazla eğim

B) Şiddetli yağış

C) Bitki örtüsü

D) Yerçekimi

E) Kaya ve toprağın cinsi
13. Türkiye'de yağış miktarının ve yamaç eğiminin fazla olduğu bölgelerde heyelan olayları artmaktadır.

Buna göre haritada işaretli alanların hangisinde heyelan olaylarının daha fazla oluştuğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
14. Rüzgar erozyonunun etkili olduğu bir yöre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yağış rejimi düzenlidir.

B) Fiziksel ufalanma yaygındır.

C) Bitki örtüsü fakirdir.

D) Tahıl tarımı yaygındır.

E) Yarı kurak bir iklime sahiptir.
15. Erozyonun şiddetli olduğu yerler genellikle dağlık alanlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde erozyon şiddetinin fazla olacağı söylenemez?

A) Hakkari Bölümü

B) Yukarı Kızılırmak Bölümü

C) Güney Marmara

D) Menteşe Yöresi

E) İç Batı Anadolu
16. Aşağıdakilerden hangisi toprak erozyonunun sonuçlarından biridir?

A) Akarsu havzalarının genişlemesi

B) Tarım arazilerinin verimsizleşmesi

C) Kıyılarda haliç oluşumunun hızlanması

D) Yamaçlardaki bitki örtüsünün canlanması

E) Yeraltı zenginliklerinin azalması
17. Türkiye'deki tarım alanlarının büyük bir bölümünde toprak erozyona uğramaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için alınması gereken tedbirlerden değildir?

A) Ağaçlandırmanın arttırılması

B) Yamaçların taraçalandırılması

C) Tarlaların eğime dik sürülmesi

D) Rüzgar hızını azaltacak setlerin yapılması

E) Tarımda nadas yönteminin teşvik edilmesi
 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. C          3. D          4. E          5. D

 

6. A           7. B          8. D          9. E          10. A          11. B          12. C

 

13. A          14. A          15. C          16. B          17. E

 

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI
"
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..
..

2. **Yorum**
->Yorumu: sınavlara hazırlıkta çok faydalı oluyor
->Yazan: yağmur


1. **Yorum**
->Yorumu: çok faydanız dokunuyor çok teşekkürler 
->Yazan: yeon
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):