Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Coğrafya Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

NEM VE YAĞIŞ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (6) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1.Yağışın oluşması için en son aşamada aşağıdakiler-den hangisinin mutlaka gerçekleşmesi gerekir?

A) Havanın ısınması

B) Havanın soğuması

C) Havanın doyma noktasına ulaşması

D) Yükselici hava hareketinin olması

E) Rüzgarın denizler üzerinden esmesi
2.

I. Havadaki nem açığı

II. Havanın doyma noktası

III. Bulutluluk

IV. Buharlaşma

Bir bölgede, havanın nem taşıma kapasitesinin artması durumunda; yukarıda verilenlerden hangisinde bir artış olmaz?

A) II-IV

B) Yalnız III

C) Yalnız IV

D) I-II-IV

E) I-IV
3.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi ok yönünde hareket eden hava kütlesi I. yamaçta yağış oluştururken II. yamaçta kuru ve sıcaktır.

Buna göre II. yamaçta yağış oluşmaması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Bağıl nemin arttığını

B) Nem açığının azaldığını

C) Maksimum nemin azaldığını

D) Havanın nem taşıma kapasitesinin arttığını

E) Deniz etkisine kapalı olan yerlerde yağış oluşmayacağını
4. Bağıl nem sıcaklıkla ters orantılıdır.

Buna göre aşağıda bağıl nem ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Sabaha karşı bağıl nem en yüksek değerine ulaşır.

B) Ekvatorda bağıl nemin yüksek olmasının nedeni yükselici hava hareketidir.

C) Bağıl nem %100 olunca hava doyma noktasına ulaşır.

D) Yükselen hava kütlesinin bağıl nemi artar.

E) Bir dağ yamacı boyunca alçalan havanın bağıl nemi artar.
5.Sıcaklıkla bağıl nem ters orantılıdır. Bir yerde bağıl nem %74 iken, daha sonra, üç değişik zamanda bu oranların sırayla %86, %54 ve %92 olduğu gözlemlenmiştir.

Buna göre, o yerdeki sıcaklık değişimi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

A) Artmış-azalmış-artmış

B) Azalmış-artmış-azalmış

C) Azalmış-azalmış-artmış

D) Artmış-artmış-azalmış

E) Artmış-azalmış-azalmış
6."Herhangi bir yerde bağıl nem %40'dan %95'e, hava basıncı 980 mb'dan 1080 mb'a çıkarken aynı anda buharlaşma miktarı da azalmıştır."

Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

A) Alçalıcı hava hareketinin olmasıyla

B) Hava sıcaklığının azalmasıyla

C) Havadaki nemin azalmasıyla

D) Havanın ısınmasıyla

E) Rüzgar şiddetinin artmasıyla
7.Buharlaşma miktarı sıcaklıkla doğru, bağıl nemle ters orantılıdır. Aşağıdaki haritada işaretli merkezlerin coğrafi konum özellikleri dikkate alındığında;

Bu merkezlerin hangisinde buharlaşma miktarı en fazla, bağıl nem oranı en düşüktür?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I
8. Kutuplar çevresinde, buharlaşma ve mutlak nem çok az olmasına karşın, bağıl nem oldukça yüksektir. Ancak havanın nem alma kapasitesi az olduğundan, kar şeklinde düşen yağış miktarı da çok azdır.

Grafikte maksimum ve mutlak nemleri verilen bölgelerden hangisi kutuplar çevresinde olabilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
9.

Yukarıda iki ayrı hava kütlesinin sıcaklık ve mutlak nem miktarları verilmiştir.

Buna göre, bu hava kütleleriyle ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?

A) I. hava kütlesi yağışa daha yakındır.

B) II. hava kütlesinin bağıl nemi daha azdır.

C) I. hava kütlesinde buharlaşma daha azdır.

D) II. hava kütlesinin maksimum nemi daha azdır.

E) I. hava kütlesinin II. ye göre nem taşıma kapasitesi daha azdır.
10.

Yukarıda yağış oluşum şekilleri verilmiştir.

Buna göre A, B ve C ile gösterilen yağışların en belirgin olarak görüldüğü yerler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

.      A                                B                            C

A) Akdeniz                      Karadeniz             Orta Kuşak

B) Karadeniz                  Ekvator                  Kutuplar

C) Muson Asya’sı          Ekvator                  60° Enlemleri

D) Akdeniz                      Batı Avrupa          Muson

E) Muson Asyası           60° Enlemleri      Ekvator
11.

I. Orografik yağış

II. Konveksiyonel yağış

III. Cephesel yağış

Yukarıda verilen yağış türlerinin oluşum nedenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

.        I                                II                             III

A)Yeryüzü şekilleri        Isınma                   Sıcak ve soğuk hava kütleleri

B) Isınma                        Eksen eğikliği      Yer şekilleri

C)Eksen eğikliği            Yer şekilleri            Isınma

D)Enlem                         Isınma                   Eksen eğikliği

E) Yer şekilleri                Enlem                   Yer şekilleri
12. Atmosferdeki nemin yükseklerde yoğunlaşmasıyla "bulut" oluşur. Bulutların tüy şeklinde olanlarına Sirrus, küme şeklinde olanlarına (bilgi yelpazesi.net) kümülüs, tabaka şeklinde olanlarına stratus denir.

Bulutların farklı şekilde oluşmasında aşağıda verilenlerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Oluştukları yükselti

B) Nem yoğunlukları

C) Sıcaklık değerleri

D)Dikey yönlü hava hareketleri

E)Bitki türleri
13.Aşağıdaki tabloda beş merkeze ait Ocak ve Temmuz sıcaklık ortalamaları verilmiştir.

Bu merkezlerden hangisinde karın yerde kalma süresi daha fazladır?

A) L

B) K

C) M

D) N

E) T
14. Aşağıdaki profilde A'dan B'ye doğru olan hava hareketi aşağıdakilerden hangisine neden ol-maz?

A) Bağıl nemin yükselmesine

B) Nem açığının artmasına

C) Karların hızla erimesine

D) Sıcaklığın artmasına

E) Ortamdaki havanın kurumasına
15.

Yukarıdaki haritada, dünyanın en az yağış alan yerlerinden bazıları gösterilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu yerlerin az yağış almasında etkili değildir?

A) Alçalıcı hava hareketleri

B) Dünya'nın eksenel hareketi

C) Hava yoğunluğunun fazla olması

D) Yığılan havanın nem açığı oluşturması

E) Havanın mutlak neminin fazla olması
16. Gündüz vakti vadiden dağın yamacına doğru hareket eden bir hava kütlesi, nem bakımından hangi özelliği göstermez?

A) Nem taşıma kapasitesi düşer.

B) Bağıl nemi yükselir.

C) Maksimum nemi artar.

D) Nem açığı gittikçe kapanır.

E) Sıcaklığı düşer.
 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C          2. B         3. D         4. E         5. B

 

6. B         7. A         8. D         9. D         10. C         11. A         12. E

 

13. B         14. A         15. E         16. C

 

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI
"
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: sorular güzel bence fazlasıyla yorum istiyo ki YGSde öyle istiyo
->Yazan: şehriban kaya.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):