Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Coğrafya Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

TÜRKİYE’NİN BEŞERİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (NÜFUSU, GÖÇLER, YERLEŞME, MESKEN TİPLERİ, DAĞILIŞLARI) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1. Büyük  kentlerdeki  hızlı  nüfus  artışının  temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulaşımın gelişmiş olması

B) İş olanaklarının fazla olması

C) Alt yapı hizmetlerinin gelişmiş olması

D) Okur yazar oranın fazla olması

E) Doğum oranın fazla olması
2. Ülkemizdeki iklim koşullarını düşünürsek aşağıdaki  yapı malzemeleri ve bölgelerden hangileri doğru eşleşmiştir?
3. Nüfusla ilgili  bilgiler,  genellikle  nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir.

Bu sayımlarda;

I.      Nüfusun sayısı / erkek-kadın nüfusu

II.     Kalkınma hızı

III.    Meslek grupları

IV.   Yaş durumu

V.    Nüfusa bağlı yatırımların oranı

Yukarıdaki bilgilerden hangilerine ulaşılamaz?

A) I ve III

B) II ve V

C) II ve I

D) IV ve V

E) III ve II
4.

Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde numaralandırılan noktaların hangisinde şehir nüfusu en fazladır?

A)lll

B)ll

C) IV

D)l

E) V
5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfus sayımı yapılmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Konut miktarını ve tiplerini belirlemek

B) Ülke nüfusunun artış oranını tespit etmek

C) Ülkedeki nüfusun sayısını bilmek

D) Ülkedeki yaş gruplarını belirlemek

E) Ülkedeki     nüfusun     kadın/erkek    sayısını belirlemek
6. Kırsal kesimden büyük şehirlere göçün temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulaşımın gelişmiş olması

B) Alt yapı hizmetlerinin fazla olması

C) İş imkanlarının fazla olması

D) Sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması

E) Eğitim olanaklarının fazla olması
7. Doğu Karadeniz Bölümü'nde dağınık yerleşme görülürken İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde toplu yerleşme görülmesinin temel nedeni nedir?

A) Ulaşım olanakları

B) Bitki örtüsü

C) Geleneksel yapı

D) Su kaynakları

E) Tarım faaliyetleri
8.

Yukarıdaki grafikte Türkiye nüfusunun  1927-2000 yılları arası durumu gösterilmiştir.

Bu  grafiğe  bakarak  aşağıdakilerden  hangisini söyleyemeyiz?

A) 2000 yılında 6 milyondan fazla nüfusa sahip olduğu

B) Nüfus artış hızının en az 1945 yılında olduğu

C) 1945 yılındaki en az nüfus artışının sebebinin II. Dünya savaşı olduğunu

D) En fazla nüfus artışının 1955 yılında olduğunu

E) Yıllar arasındaki farkları
10. Aşağıdaki illerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu azdır?

A) Konya

B) Hakkari

C) Artvin

D) Rize

E) Trabzon
11. Aşağıdaki merkezlerden hangisinde Fethiye'dekine benzer bir nüfus artışı vardır?

A) Bursa

B) İskenderun

C) Alanya

D) Batman

E) Adana
12. Türkiye’deki nüfusun dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

A) Karstik şekiller

B) Turizm faaliyetleri

C) Tarım alanları

D) Endüstri kuruluşları

E) Yüzey şekilleri
13. Bir ülkede nüfus yapısı, o ülkede yaşayan insanların sosyo ekonomik özelliklerini kapsar.

Bu özelliğe göre, (bilgi yelpazesi.net) aşağıdakilerden hangisi, nüfusun yapısal özellikleri içinde ver almaz?

A) Yaş dağılımı

B) Aritmetik nüfus yoğunluğu

C) Cinsiyet dağılımı

D) İş kollarına dağılımı

E) Eğitim seviyesi
14.

I.     İşsizlik artar.

II.     Mal ve hizmetlere talep artar.

III.    Kalkınma hızı azalır.

IV.   Üretim artar.

V.    Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi nüfus artışının olumsuz sonuçları arasındadır?

A) II, IV, V

B) I, II

C) III, IV

D) I, III

E) III, V
15. Gelişmiş bir ülkenin nüfus ve ekonomik özelliklerine baktığımızda aşağıdakilerden hangisi söyleyemeyiz?

A) Yaşlı nüfusun fazla olması

B) Sanayisinin gelişmiş olduğu

C) Yaşam standartlarının yüksek olması

D) Hizmet ve tarım sektöründe çalışan nüfus fazla olması

E) Kullanılan elektrik miktarının fazla olması
16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun dağılışını etkileyen fiziki etkenlerden biri değildir?

A) Verimli topraklar

B) Yüksek ve dağlık alanlar

C) Kıyı bölgelerde iç bölgelere oranla nüfusun fazla olması

D) Alüvyol ovalar

E) Ulaşım yollarının kavşak noktaları
17. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde aritmetik nüfus yoğunluğu en fazladır?

A) İç Anadolu Bölgesi

B) Güney Doğu Anadolu Bölgesi

C) Marmara Bölgesi

D) Ege Bölgesi

E) Akdeniz Bölgesi
18. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde aritmetik nüfus yoğunluğu en azdır?

A) Marmara Bölgesi

B) G. Doğu Anadolu Bölgesi

C) Ege Bölgesi

D) Akdeniz Bölgesi

E) Doğu Anadolu Bölgesi
19. Aşağıdaki merkezlerden hangisi diğerlerine göre farklı bir ekonomik faaliyete bağlı olarak gelişim göstermiştir?

A) Seydişehir

B) İskenderun

C) Karabük

D) Ereğli

E) Muğla
20. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde nüfus sayımı yapılmasının amaçlarından biri değildir?

A) Nüfusun ne kadar arttığını bulmak

B) Okur-yazar sayısını  ve  öğrenim  durumunu belirlemek

C) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, kadın-erkek ve çocuk nüfuslarını belirlemek.

D) Konut tipleri ve bunların dağılımını belirlemek

E) Çalışma   yaşındaki   nüfusu   ve   çalışanların sayısını belirlemek
21. Aşağıdaki yerlerin hangisindeki nüfus yoğunluğunun azlığı karstik yapısının yaygın olmasına bağlıdır?

A) Tuz Gölü Çevresi

B) Menteşe Yöresi

C) Taşeli Platosu

D) Yıldız Dağları Bölümü

E) Ağrı Yöresi
 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.B     2.A     3.B     4.D     5.A

 

6.C     7.D     8.C     9.E     10.A     11.C     12.A

 

13.B     14.D     15.D     16.E     17.C     18.E     19.E     20.D     21.C

 

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI
"
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

...

2. **Yorum**
->Yorumu: Site gerçekten çok verimli başarılı test soruları bulmak mümkün teşekkürler :)
->Yazan: Su


1. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site ben çok beğendim bu siteyi başarılarının devamını dilerim gerçekten mükemmel liseliler için oldukça iyi bir çalışma sitesi güzel ...aksaray 
->Yazan: ahmet güler .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: