Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Coğrafya Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

TÜRKİYE’NİN FİZİKİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3) (TOPRAK YAPISI, BİTKİ ÖRTÜSÜ, İKLİMİ, GÖLLERİ, HAVZALARI, AKARSULARI, KIYILARI, PLATOLARI, OVALARI, DAĞLARI) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1.

I-  Gerçek yüzölçümü 814578 km²'dir.

II- Doğu-batı uzunluğu 1565 km'dir.

III- Deniz sınırları uzunluğu 8333 km'dir.

IV- Kara sınırları uzunluğu 2753 km'dir.

V- En uzun deniz kıyısı 2805 km ile Karadeniz'dir

Türkiye hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)V

B) IV

C)lll

D)ll

E) I
2. Aşağıdakilerden hangisi hem aşındırma hem de biriktirme şeklidir?

A) Plato

B) Birikinti konisi

C) Boğaz vadi

D) Menderes

E) Peneplen
3.

I-    Kuzeyindeki ve güneyindeki dağ sıraları kıvrılmalar sonucu oluşmuştur.

II-   Ege bölgesindeki dağlar kırıklı dağlara örnektir.

III- Türkiye'nin kuzeyindeki ve güneyindeki sıradağlar kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığına neden olmuştur.

Yukarıda Türkiye hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız

C) l-ll

D) ll-lll

E) l,ll ve III
4.

a) Alüvyonlarla örtülü, akarsular tarafından derince yarılmış, çevresine göre alçakta kalmış geniş düzlüklerdir.

b)  Akarsular tarafından derince yarılmış dalgalı düzlüklerdir.

Yukarıdaki a ve b cümleleri hangi iki coğrafi terimin tanımıdır?

A) Vadi          Plato

B) Mera         Çayır

C) Ova           Delta

D) Vadi          Mera

E) Ova           Plato
5. Uzunyayla - Taşeli - Cihanbeyli platolarının bulunduğu coğrafi bölgelerimiz hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) İç Anadolu - İç Anadolu - Akdeniz

B) İç Anadolu - Akdeniz - İç Anadolu

C) Ege-Akdeniz-İç Anadolu

D) İç Anadolu - İç Anadolu - İç Anadolu

E) Akdeniz - Akdeniz – Akdeniz
6. Akarsuların başladığı yere —, döküldüğü yere — ,akarsuların belirli kesiminden geçen bir saniyedeki su miktarına ----- denir.

A) Kaynak - Delta - Debi

B) Ağız - Menderes - Akım

C) Kaynak-Ağız-Debi

D) Ağız - Kaynak - Menderes

E) Kaynak-Debi- Ağız
7. Bir akarsuyun debisini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A) Kaynağın bulunduğu yerdeki yağış rejimi

B) Kar ve buzların erime dönemi

C) Yatak rejimi

D) Yatağındaki genişlemeler ve daralmalar

E) Buharlaşma
8. Deve Geçidi ve Kral Kızı barajları hangi akarsuyumuz üzerindedir?

A) Sakarya

B) Dicle

C) Yeşilırmak

D) B. Menderes

E) Ceyhan
9.  Barajlarımızın dip seviyelerinin hızla yükselmesinin temel nedeni nedir?

A) Akarsularımızın denge profiline ulaşmamış olması

B) Akarsularımızın debilerinin yüksek olması

C) Akarsularımızda ulaştırma yapılamaması

D) Kaynakların bahar aylarında kar sularıyla önemli oranda beslenmesi

E) Barajlarımızın kurulma yerlerinin iyi seçilmemiş olması
10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Zigana geçidi - Trabzon - Gümüşhane

B) Belen Geçidi - İskenderun - Antakya

C) Çubuk Boğazı - Antalya - Burdur

D) Ilgaz Geçidi-Kastamonu-Çankırı

E) Gülek Boğazı - Silifke – Karaman
11. Aşağıda verilen ikiliden hangisi sırası ile "akarsu aşındırmasıyla - akarsu biriktirmesiyle" oluşan şekillere örnek teşkil etmektedir?

Aşındırma                 Biriktirme

A) Menderes               Dev kazanı

B) Peneplen                 Kanyon

C) Kum adaları           Birikinti Konileri

D) Dev kazanı             Delta ovası

E) Dağ eteği              Taban ovası
12. Herhangi bir yerdeki uzun süreli (en az 40-50 yıl gibi) etkili hava olaylarına — , kısa süreli (saat, gün hafta gibi) hava olaylarına — denir.

Boşluklara sırası  ile  hangi iki  coğrafi  terim getirilmelidir?

A) Mevsim - sıcaklık

B) Hava olayı - hava durumu

C) Basınç - iklim

D) Hava durumu - iklim

E) İklim - hava durumu
13. Aşağıdaki kent ikililerinde hangileri arasındaki sıcaklık farkı enlemle açıklanabilir?

A) Kilis - Amasya

B) İzmir - Van

C) Aydın - Isparta

D) Şanlıurfa - Şırnak

E) Bartın - Kars
14. Aşağıdaki bitki örtülerinden hangisi Türkiye'de görülmez?

A) Savan

B) İğne yapraklı Ormanlar

C) Geniş yapraklı Ormanlar

D) Step

E) Maki
15. Isınmaya bağlı olarak hava kütlesi genleşerek yükselir, yükseldikçe soğuyan hava kütlesi içindeki nemi yağış olarak bırakır."

Yukarıdaki yağış türü ve bu yağış türünün Türkiye'deki hakim olduğu bölge aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Orografik - İç Anadolu Bölgesi

B) Konveksiyonel - İç Anadolu Bölgesi

C) Depresyon - Batı Karadeniz Bölgesi

D) Orografik - Doğu Karadeniz Bölgesi

E) Cephe - Doğu Anadolu Bölgesi
16. Aşağıdakilerden hangisinde iklimin dolaylı etkisi vardır?

A) Akdeniz bölgesinde Kızılçam ağaçlarının belirli bir yükseltiden sonra olmaması

B) Akdeniz  bölgesinin  turizm  süresinin  Ege bölgesinden daha uzun sürmesi

C) Sanayinin Marmara (bilgi yelpazesi.net) bölgesinde yoğunlaşması

D) Karadeniz bölgesinde çay ve fındık tarımının önemli bir yer tutması

E) Erzurum  -  Kars  yöresinde  meskenlerde pencerelerin küçük yapılması
17.

1-  Yükseltinin fazla oluşu

II-  Kuzeyindeki  ve  güneyindeki  dağların  denize paralel uzanması

III- Üç tarafın denizlerle çevrili olması

IV- Batı rüzgarları kuşağında olması

Yukarıdaki etmenlerden  hangileri Türkiye'de karasal ikilim görülmesine neden olur?

A) I ve II

B) Yalnız II

C) III-IV

D) Yalnız I

E) l-ll-lll
18. Türkiye'nin yıllık sıcaklık farkı en düşük olan bölgesi ve bunun nedenlerinden biri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Marmara Bölgesi - Endüstri

B) Doğu Anadolu Bölgesi - Yükselti

C) Güney doğu Anadolu Bölgesi - Samyeli

D) Karadeniz Bölgesi - Nem

E) Akdeniz Bölgesi – Enlem
19. Aşağıdaki yerlerden hangisi Türkiye'de en. yağış alan yerlerden biri degildir?

A) Yıldız Dağları Bölümü

B) Iğdır Yöresi

C) Tuz Gölü ve çevresi

D) Niğde - Ürgüp

E) Konya – Karapınar
20. Aşağıdakilerden hangisi kıvrım dağlarına örnek gösterilemez?

A) Yıldız

B) Mescit

C) Çamlıbel

D) Aydın

E) Nur Dağları
21. Aşağıdakilerden hangisi alüvyal ovalara örnektir?

A) Niksar

B) Sapanca

C) Tercan

D) Büyük Menderes   E) Gediz
22. Aşağıdaki akarsulardan hangisi ülkemizden kaynağını almamaktadır?

A) Aras

B)Asi

C) Kura

D) Kızılırmak

E) Fırat
23. Aşağıdaki  iklim  tiplerinden  hangisi  ülkemizde görülmez?

A) Akdeniz iklimi

B) Karadeniz iklimi

C) Savan iklimi

D) Karasal iklim

E) Karma iklim
24. Ülkemizin Ocak Ayı izoterm haritasına bakıldığında Karadeniz kıyılarının Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerine göre daha sıcak olduğu görülmektedir. Oysaki bu durum enleme terstir.

Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş ışınlarının geliş açısı

B) Soğuk rüzgarlara kapalı olması

C) Karadeniz'in ılımanlaştırıcı etkisi

D) Sıcak rüzgarlara açık olması

E) Gür bir bitki örtüsüne sahip olması
 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A        2.D        3.E        4.E        5.B        6.C        7.D

 

8.B        9.A        10.E        11.D        12.E        13.A        14.A        15.B

 

16.C        17.A        18.D        19.A        20.D        21.C        22.B        23.C        24.C

 

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI
"
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):