Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Coğrafya Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

TÜRKİYE’NİN KIYI BÖLGELERİ, KIYILARI, ÖZELİKLERİ, DAĞILIŞLARI (KARADENİZ BÖLGESİ) İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1. Türkiye'nin bütün bölgelerinde kaplıca veya şifalı su kaynakları bulunmaktadır.

Bu durum Türkiye'nin hangi özelliği ile açıklanabilir?

A) Yer yapısının bir çok yerde kırıklı olmasıyla

B) Yükseltisinin fazla olmasıyla

C) Toprak çeşidinin fazla ve mineralce zengin olmasıyla

D) Eski jeolojik dönemlerde oluşmuş bir kara olmasıyla

E) Yer şekillerin çeşitlilik göstermesiyle
2. Ege Bölgesi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kıta sahanlığı geniştir.

B) Termik Enerji üretiminin en fazla yapıldığı bölgedir.

C) En uzun deniz kıyısına sahip bölgedir.

D) Don olayının en az görüldüğü bölgedir.

E) Horst ve Grabenlerin en çok görüldüğü bölgedir.
3. Ege bölgesinin Kıyı Ege Bölümü'nde zeytin tarımı çok yoğun olarak yapılırken İç Batı Anadolu Bölümü'nde zeytin yetişmez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İç Batı Anadolu'da zeytinin yetiştirilememesi ile aynı nedene bağlıdır?

A) Karadeniz kıyı şeridinde buğday yetiştirilememesi

B) Doğu Karadeniz'de turunçgil yetiştirilmesi

C) Akdeniz kıyılarında çay tarımının yapılamaması

D) Kıyı bölgelerinde şeker pancarı tarımının az olması

E) İç Anadolu'da turunçgil tarımının yapılamaması
4. Elmalı, Kestel, Korkuteli, Acıpayam ovalarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lav örtüleriyle kaplı olmaları

B) Karstik kökenli olmaları

C) Yüzölçümlerinin aynı olması

D) Seracılığa elverişli olmaları

E) Alüvyal olmaları
5.

I. Karadeniz Bölgesi'ndeki orman varlığının İç Anadolu Bölgesi’nden fazla olması

II. Ege Bölgesi'ne göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde ürün çeşidinin az olması

Yukarıda verilen özelliklerin oluşum nedeni aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır?

.         I                              II

A) Enlem                         Özel konum

B) Sıcaklık                       Yağış

C) Yer şekilleri               Yükselti

D) Nemlilik                     Yükselti ve Denize uzaklık

E) Enlem                         Sıcaklık
6. Akdeniz kıyılarında dağlar denize paralel uzanma-saydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi?

A) Boyuna kıyı tipi görülürdü.

B) Kuzey-Güney yönlü ulaşım kolaylaşırdı.

C) Falezler yaygın olurdu.

D) Denizlerin tuzluluk oranı değişirdi.

E) Kıta sahanlığı daralırdı.
7. Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi'nde yer alan turistik alanlardan biri değildir?

A) Bergama

B) Efes

C) Pamukkale

D) Kuşadası

E) Kapadokya
8. Akdeniz Bölgesi'nin İç Anadolu ile en benzer özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal bitki örtüsü

B) Tarım ürünleri

C) Yeryüzü şekilleri

D) Turizm potansiyeli

E) Kapalı havzaların olması
9. Türkiye vejetasyonunu (bitki coğrafyası) inceleyen bir bilim adamı, gittiği bölgelerde sırasıyla; maki, karma ormanlar ve yüksek otlar görüyor.

Bu bilim adamının incelediği bölgeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, sırasıyla verilmiştir?

A) Marmara, Akdeniz, Güneydoğu

B) Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu

C) İç Anadolu, Ege, Marmara

D) Akdeniz, Güneydoğu, Karadeniz

E) Karadeniz, Güneydoğu, Akdeniz
10.

Haritada sınırları belirlenmiş ve numaralarla gösterilmiş coğrafi bölgelerimizle ilgili bilgilerden yanlış olanı, aşağıdakilerin hangisidir?

A) I. Bölge'de ulaşım-ticaret-sanayi çok gelişmiştir.

B) II. Bölge'de zeytin-tütün-incir üretiminde ilk sırayı alır.

C) III. Bölge'de kara ve demiryolu ulaşımı çok rahat yapılabilir.

D) IV. Bölge'de petrol üretimi fazladır.

E) V. Bölge'de pamuk ve buğday üretimi yaygındır.
11. Doğu Anadolu Bölgesi ile Marmara Bölgesi aynı büyüklükteki kağıtlara kağıdın tamamını dolduracak şekilde çizildiğinde ayrıntıları gösterme gücünün Marmara Bölgesi'nde daha fazla olduğu görülmüştür.

Bu durumun temel sebebi nedir?

A) Yüzölçümünün küçük olması

B) Yer şekillerinin sade olması

C) Küçültme oranının fazla olması

D) Yükseltinin az olması

E) Lejantının daha ayrıntılı olması
12. Aşağıdakilerden hangisi Ege ve Marmara Bölgeleri'nin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Nüfus yoğunluklarının Türkiye ortalamasının üzerinde olması

B) Matematik konumlarının aynı olması

C) Endüstrinin her iki bölgede de gelişmiş olması

D) Bölge dışından göç almaları

E) Akdeniz iklim özellikleri ve bitki örtüsünün yaygın olması
13. Yurdumuzda bir gezi düzenlenmiştir. Gezide; önce Yedigöller milli parkı daha sonra Doğubeyazıt kalesi daha sonra Nemrut dağındaki Kral başları en sonunda ise İnsuyu mağarası gezilerek gezi tamamlanmıştır.

Buna göre gezideki bölge sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Marmara, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz

B) Karadeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz

C) Doğu Anadolu, iç Anadolu, Marmara, Güneydoğu

D) Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz

E) Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Karadeniz
14. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'nin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) İç kesimlerle kıyı kesimler arasında ulaşımın zor olması

B) Kıyıya paralel uzanan dağlar

C) Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı

D) Turizm gelirlerinin yüksek olması ve deniz turizminin gelişmişliği

E) Kıyılarda kış sıcaklık ortalamalarının 0°C nin altına düşmemesi
15. Aşağıda verilen bölümlerden hangisinin kıyılarında kış sıcaklık ortalamalarının daha az olduğu söylenebilir?

A) Adana

B) Antalya

C) Batı Karadeniz

D) Güney Marmara

E) Ege
16. Türkiye'de bölgelerin iklim özellikleri düşünüldüğünde, akarsularımızın taşıdıkları su miktarlarında değişimler gözlenir.

Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisinde, mevsimlere göre en az değişim görülür?

A) Karadeniz Bölgesi

B) Doğu Anadolu Bölgesi

C) Akdeniz Bölgesi

D) İç Anadolu Bölgesi

E) Ege Bölgesi
17.

Yukarıdaki haritada ülkemizdeki bitkilerin genel dağılışı verilmiştir.

Bu dağılışta aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Dağların uzanış yönü

B) Nemlilik

C) Denize göre konum

D) Sıcaklık

E) Zeminin yapısı
18.

Yukarıdaki harita bir tarım ürününün Türkiye'de bölgelere göre coğrafi dağılışını göstermektedir.

Buna göre bu tarım ürününün özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akdeniz kıyılarında, tabii yetişme alanı bulunmasına rağmen, fazla üretilmemesinin nedeni, turunçgil, pamuk ve sera tarımından daha yüksek gelir elde edilmesidir.

B) Bu tarım ürününün üretimi ağacının özelliğinden dolayı bir yıl fazla, bir yıl az olur.

C) Ülkemizde en fazla Ege Bölgesi'nde üretilmektedir.

D) Türkiye iklimine uyu (bilgi yelpazesi.net) m sağlamıştır.

E) Güney Marmara'da yağ sanayinin gelişmesine neden olmuştur.
19. Ülkemizin yedi Coğrafi Bölgesi'nde de tarımı yapılmakla birlikte Ege Bölgesi toplam üretimde 1/3'lük pay ile ilk sıradadır. Düşük sıcaklıklara dayanıklı olduğu için geniş bir yetişme alanı bulmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şekerpancarı

B) Zeytin

C) Üzüm

D) Elma

E) Pamuk
20. Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde ekonomik yönden değerli dış piyasada daha fazla alıcı bulan ürünler yetiştirilir. Bu ürünler yetişme şartları nedeniyle diğer bölgelerde yetiştirilemeyen ürünlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden biri değildir?

A) Fındık

B) Turunçgil

C) Çay

D) Şekerpancarı

E) İncir
 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A           2. D          3. E          4. B          5. D

 

6. B          7. E          8. E           9. B          10. E          11. A          12. B

 

13. D          14. D          15.C          16. A          17. E

 

18. D          19. C          20. D

 

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI
"
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):