Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Türk Edebiyatı Test Soruları Soru Bankası

DİVAN EDEBİYATI, DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

11.

I. Medhiye

II. Hicviye

III. Mersiye

IV. Semai

V. İlahi

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında kullanılan nazım türlerinden değildir?

A) IV ve V                  B) III. ve IV            C) I ve II      D) II ve IV     E) II. ve IIII

 

12.

I. Siham-ı Kaza - Nedim

II. Leyla vü Mecnun – Baki

III.Garipname – Aşık Paşa

IV. Hüsn ü Aşk – Seyh Galip

V. Şikayetname – Fuzuli

Yukarıdaki eser- şair eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

A)III ve V                  B) I. ve IV            C) I ve II      D) II ve V     E) I ve IIII

 

13.

I. Şarkı

II. Murabba

III.Müstezat

IV. Kaside

V. Rubai

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında dörtlüklerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

A) II. ve V                  B) III. ve IV            C) III ve V      D) I ve IV     E) II. ve IIII

 

14.

I. Her beyitin dizeleri kendi arasında uyaklıdır.

II. Din, tasavvuf, kahramanlık, aşk… gibi konular işlenir.

III. Beyit sayısı sınırlı değildir. Uzun ve manzum öyküdür.

IV.Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.

Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel            B) Müstezat           C) Mesnevi              D) Kaside       E) Müsemmen

 

15. Ölüm veya eleştiri konularında yazılır. Bu nazım türünde bent sayısı 7 ile 12 arasında değişir.Her bent 7 ile 10 beyit arasında değişebilir. Baki’nin, Kanuni’nin ölümü üzerine yazdığı “Kanuni Mersiyesi” bu türde yazılmıştır.Ziya Paşa’nın bu nazım şekliyle yazdığı şiirleri edebiyatımızda (bilgi yelpazesi.net) çok ünlüdür.

Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Murabba           B) Müstezat           C) Tuyuğ             D) Terkib-i Bent      E) Şarkı

 

16.

Bent sayısı 2 ile 5 arasında değişir. Aşk ve güzellik konusunda özel bir ezgiyle söylenir. Türklere ait bu türü Nedim geliştirmiştir. Bentlerin sonunda nakarat adı verilen dize tekrarlanır.

Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarkı          B) Murabba           C) Mesnevi            D) Kaside       E) Gazel

 

17.

I. Hece ölçüsü kullanılması.

II. İlk iki dizenin doldurma olması.

III. Hep tunç uyak kullanılması.

IV. Tek dörtlükten oluşması

V. Anonim olması

Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri “mani” ile “rubai”nin ortak özelliğidir?

A)II ve V                  B) Yalnız I            C) Yalnız IV        D) III ve V     E) I ve III

 

18.

I. Nedim

II. Baki

III. Şeyh Galip

IV. Evliya Çelebi

V. Katip Çelebi

Yukarıda verilen sanatçılardan hangisi ya da hangileri şiir türünde eserleriyle tanınmamıştır?

A)IV ve V                  B) Yalnız I            C) Yalnız II        D) II ve V     E) I ve IV

 

19. (I) Divan şiirinde müstezat, gazelin dizelerine yarım dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir. (II) Nazire, usta kabul edilen bir şairin beğenilen bir şiirine (bilgi yelpazesi.net) benzetilerek yazılan şiirdir. (III) Hamse, bir şairin beş kasidesinin bir araya getirilmesiyle oluşan eserlere denir. (IV) Gazelin ilk beyitine matla, son beyitine makta denir. (V) Gazelin en güzel beyitine “beytü’l-gazel” denir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?

A)   I                  B) II            C) III           D) IV            E)  V

 

20.

I. Tevhid

II. Fahriye

III. Hicviye

IV. Mersiye

V. Girizgah

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konusuna göre kaside çeşitlerinden değildir?

A)I ve V                  B) Yalnız II           C) Yalnız V        D) II ve V     E) II ve III

 

CEVAP ANAHTARI

 

11. A    12.  C    13. B     14. C     15. D    16. A      17. C    18. A   19. C    20. D

 

“TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (1)

.

>Yazan: ebru
>Yorum:
site çok güzel bütün konular var arkadaşlara tavsiye edicem çok teşekkür ederim.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇ