Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Türk Edebiyatı Test Soruları Soru Bankası

KAFİYE ÇEŞİTLERİ, UYAK TÜRLERİ TEST SORULARI (TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI SORU BANKASI)

 

1)

Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim

Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim

Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim

Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yarım uyak, aaab, -idim

B) Zengin uyak, abaa, -idim

C) Tam uyak, aaab, -ar idim

D) Tam uyak, aaba, -idim

E) Yarım uyak, aaab, -ar idim

 

2)

Yücesine çıktım baktım engine

Ovasının köpüklenmiş selleri

Yukarıdaki dizelerle

I. yiğit olan

II. kendisine güldürür

III. hep elleri

IV. düşmez ise dengine

bu parçalar kullanılarak çapraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) III – IV / II – I

B) I – II / IV – III

C) II – III / I – IV

D) I – IV / II – III

E) II – IV / I – III

 

3)

Bana nispet çıkmış yolun üstüne

Samur kürk giyinmiş alın üstün

Taramış saçların belin üstüne

Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11-li hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Ulama yapılmıştır.

C) Redif kullanılmıştır.

D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.

E) Zengin uyak kullanılmıştır.

 

4) Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır?

A)

Düştüm ateşlere durmaz yanarım

İçip aşkın dolusundan kanarım

B)

Ne yaman bahçeli güllü goncalı

Sinemi vurdu bir kirpiği kancalı

C)

Gördü gözüm kabul ettim ölümü

Geldi geçti hiç sormadı halimi

D)

Ne güzel yetmiş de dostumun bağı

El vurup gülleri dermenin çağı

E)

Altı kardeş idik bindirdik ata

Kızılırmak- varınca oldu bir hata

 

5) Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır?

A)

Kurtlarla düşmüşüm dağa

Kurt sesim ulaşmaz çağa

B)

Çınlasın çağrılarla çın çın da çın

Çağ yıkarmış kaçın bulutlar kaçın

C)

Ağam oğlan beyim oğlan

Canım olsun sana kurban

D)

Bize mesken oldu kahveler hanlar

Yarin meclisinde oturan canlar

E)

Aşk ile kendime biçtim kefenim

Dolayıp boynuma taktım resenim

 

6) Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?

A)

Elindeki kınası soldu mu ola

Evde kaynatası duydu mu ola

B)

Sabah olsun tan yerleri ışısın

Çiğ düşünde gül goncalar üşüsün

C)

Yeşil ördek gibi daldım göllere

Sen düşürdün beni dilden dillere

D)

Ak gerdanda benler zer- nişanlıdır

Zülfünün telleri pek reyhanlıdır.

E)

Çek deveci develerin yokuşa

Deli oldum o sendeki bakışa

 

7)

Yaktı beni aşk oduna o, yanmaz

Seher oldu, feryadımdan uyanmaz

Yukarıdaki beyitte görülen uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)

Bir üstada olsam çırak

Bir olurdu yakın ile ırak

B)

Kemiğimi kavursalar

Harman gibi savursalar

C)

Torunuyuz bir dedenin

Tohumuyuz bir bedenin

D)

Hak yoluna gidenlerin

Ey pir vasfın erenlerin

E)

Asa olsam ellerine

Kurban olsam dillerine

 

8)

Her şey yerli yerinde,havuz başında servi

Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan

Yukarıdaki dizelerle

I. sarmaşıklar ve böcek sesleri

II.eşya aksetmiş gibi tılsımlı

III. sarmış evi

IV. bir uykudan

bu parçalar kullanılarak sarma uyak oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) III. – IV. / II – I

B) I – II / IV – III

C) II – III / I – IV

D) I – IV / II – III

E) II – IV / I – III

 

9)

Biliyorum gölgede senin uyuduğunu

Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin

Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin

Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Redif kullanılmıştır.

B) Ulama yapılmıştır.

C) Sarma uyak vardır.

D) II. ve III. dizelerde zengin uyak vardır.

E) I. ve IV. dizelerde tam uyak vardır.

 

10)

I. Yaramaz geldi kim bilir nereden

II. Baktım avare bir küçük kelebek

III. Belli yorgundu; bir veremli çiçek

IV. Mavi bir gölge uçtu pencereden

Yukarıda numaralanmış dizeler aşağıdakilerden hangisine göre sıralanırsa çarpraz uyak oluşur?

A) IV. – I. – II. – III.

B) IV. – II. – I. – III.

C) II. – III. – I. – IV

D)II. – III. – IV. – I.

E) I. – IV. – III. – II.

 

11) Aşağıdakilerden hangisinde cinaslı uyaklı vardır?

A)

Düşün ki haşr olan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız çetin

B)

Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere

Onlardır ancak el verecek kimse sizlere

C)

Günlerdir ne gördüm ne de bir kimseye sordum

Ya Rab! Hele kalp ağrılarım dindi diyordum

D)

Kardır üstümüze yağan geceden

Yağmurlu, karlı bir düşünceden

E)

Bir taze bahar alemi seyretti felekte

Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebekte

 

12)

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için

Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin

Yukarıdaki beyitin (bilgi yelpazesi.net) uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım uyak

B) Zengin uyak

C) Tam uyak

D) Tunç uyak

E) Cinaslı uyak

 

13)

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

Henüz dinlemedin benden türküler

Benim aşkım uymaz öyle her saza

En güzel türküyü bir kurşun söyler

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Zengin uyak kullanılmıştır.

B) Tam uyak kullanılmıştır.

C) 11-li hece ölçüsü kullanılmıştır.

D) Redif vardır.

E) III. dizede dört ayrı yerde ulama yapılmıştır.

 

14)

Kapandım yatağa son çare diye

Yepyeni bir dünya etti hediye

Yukarıdaki beyitin uyak çeşidiyle aşağıdakilerden hangisi aynıdır?

A)

Bu nasıl bir dünya hikayesi zor

Bütün bu kâinat muşamba dekor

B)

Nesin sen? Hakikat olsan da çekil

Otursun yerine bende her şekil

C)

Yetiş körlük, yetiş, gözde takma cam

Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam

D)

Benliğim kazan ve aklım kepçe

Her fikir içimde bir kelepçe

E)

Mekanı bir satıh, zamanı vehim

Bütün insanlık yalana teslim

 

15)

Gözyaşım Fırat gibi coştu, çağladı durdu.

Yüreğim koptu sanki- Canım yanıyor canım

Kara haberin beni habersiz yere vurdu

Ah güzel Erzincan-ım! Vah dertli Erzincan-ım!

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. ve III. dizelerde redif vardır.

B) Tunç uyak kullanılmıştır.

C) II. ve IV. dizelerde –nım- lar rediftir.

D) Ulama yapılmıştır.

E) Uyak düzeni çarpraz uyaktır.

 

16)

Kendi milli gururumu sezerim

Başım gökte, alnım ak gezerim

Yukarıdaki dizelerin uyak çeşidi ve redifleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zengin uyak, -im

B) Tam uyak, -im

C) Zengin uyak, -erim

D) Tam uyak, -erim

E) Tunç uyak, -im

 

17)

Bütün şehir nihayetsiz bir sûr içinde

Şimdi çiftler uyuyorlar bu nûr içinde

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) II. ve IV. dizede redif kullanılmıştır.

B) Sarma uyak şeklinde kafiyelenmiştir.

C) I. ve III. dizelerde zengin uyak kullanılmıştır.

D) I. ve III. dizelerde redif yoktur.

E) Karacaoğlan-a aittir.

 

19)

Birdenbire düştük gibi bir gizli sevince

Gezdik, yürüdük yan yana rüzgarlar esince

Yukarıdaki dizelerde bulunan uyak çeşidi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

A)

Kamilin nişanı o güzel huyu

Ona ölçü olmaz bedeni boyu

B)

Derdin bedeni ağ gibi sarsa

O müşkül halini gelip de sorsa

C)

Aşıklarda hayat gam ile tasa

Böyledir kaderi, değişmez yasa

D)

Baharda dağlara çıkmak iyidir

Çıkıp da dağlara bakmak iyidir

E)

Azgın deredeki selden uzak dur

Aslı zatı bozuk kuldan uzak dur

 

20)

I.

Doğru konuşurum hiç yalan demem

Gül-zarda rakibe aman tanımam

II.

Alır seni ummana götürür

Bir sözüne bin söz ekler yetinir

Yukarıda numaralanmış dizeler için hangisini söylemek doğru olur?

A) I. ve II. dizelerde redif yoktur.

B) I numaralı dizelerde tam uyak vardır.

C) II numaralı dizelerde zengin uyak vardır, redif yoktur.

D) II numaralı dizelerde redif yoktur, uyak vardır.

E) I. ve II. dizelerde uyak yoktur, redif vardır.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1) E         2) D         3) E         4) E         5) B

 

6) A         7) A         8) E         9) E         10) B         11) B         12) B

 

13) D         14) C         15) C         16) D         17) A

 

18) C         19) C         20) E

 
“TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: sorular çok kolaydı
->Yazan: mehmet.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):