Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Türk Edebiyatı Test Soruları Soru Bankası

TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ, ÖZELLİKLERİ TEST SORULARI (4) (TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1. (I) Halide Edip, önce bireysel, daha sonra toplumsal konulu romanlarında kadın psikolojisine ağırlık verir. (II) Reşat Nuri, dili ustaca kullanarak toplumun her kesimine seslenir.(III) Memduh Şevket Esendal, klasik öykü anlayışına uymayan ürünlerle dikkati çeker.(IV) Refik Halit Karay, gerçekçi öykülerinde Anadolu'yu ve toplum yaşamını, mizahi bir anlayışla yansıtır. (V) Sait Faik Abasıyanık, toplum sorunlarını ele aldığı romanlarıyla Türk romanını çağdaş bir çizgiye ulaştırır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına ait bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.     B) II.     C) III.    D) IV.    E) V.

 

2. Bu romanda ana olay, Tanzimat yıllarından başlayarak Çanakkale Savaşı'na kadar süren, II. Abdülhamit ve I. Meşrutiyet dönemlerinin üç ayrı kuşağının simgesi olan üç kişi arasında gelişir : Naim Efendi yüce devlet katlarında görev aldıktan sonra emekli olmuş, görgülü bir Tanzimat efendisidir; Naim Efendi'nin damadı Sermet Bey dinden ve ulusallıktan nefret eden bir Batılı züppe tipidir; Naim Efendi'nin torunları olan Cemil ve Seniha ise eskiyi tümüyle reddeden Avrupa hayranı gençlerdir. Roman, bu üç kuşak arasındaki sosyal çatışmayı başarıyla yansıtır.

Bu parçada aşağıdaki romanların hangisinden söz edilmektedir?

A) Sinekli Bakkal

B) Kiralık Konak

C) Yaprak Dökümü

D) Araba Sevdası

E) Kırık Hayatlar

 

3. Türk öykücülüğünün en önemli kişilerinden biri olan sanatçı öykü konularını çok değişik alanlardan seçmiştir. Yazar, Başını Vermeyen Şehit, Pembe incili Kaftan, Kütük adlı öykülerinde Osmanlı tarihindeki bazı olayları; Bomba ve Beyaz Lâle'de Balkan Savaşı'nın acılarını; Falaka, Kaşağı ve And öykülerinde ise çocukluk anılarını anlatmıştır.

Bu parçada bazı öykülerinin konusu belirtilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

B) Halide Edip Adıvar

C) Ömer Seyfettin

D) Refik Halit Karay

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

4. Gözlem ve izlenimlerini öykülerinde başarıyla anlatan Refik Halit Karay, Türk toplumunun çağdaşlaşma sürecini aktaran Yakup Kadri Karaosmanoğlu, değişik konulu (bilgi yelpazesi.net) romanlarıyla kendini kabul ettiren Halide Edip Adıvar, yalın Türkçe ve hece ölçüsünü bay-raklaştıran Faruk Nafiz Çamlıbel, ulusal edebiyata doğru giden önemli aşamalardır.

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçada sözü edilen sanatçılardan birine ait değildir?

A) Gönülden Gönüle

B) Handan

C) Hüküm Gecesi

D) Miskinler Tekkesi

E) Gurbet Hikayeleri

 

5. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Mehmet Akif Ersoy'un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı türde eserler verme

B) "Sanat için sanat" anlayışını benimseme

C) Kendi dönemlerindeki edebiyat topluluklarına katılmama

D) Aynı edebiyat topluluğunda yer alma

E) Milli edebiyat akımına öncülük etme

 

6. Aşağıdaki eserlerden hangisinin edebi türü ötekilerden farklıdır?

A) Son Kuşlar

B) Yalnızız

C) Tatarcık

D) Yeşil Gece

E) Nimetşinas

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde Türkçülük görüşünü benimseyen ve bu doğrultuda eserler veren sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Canip Yöntem

B) Ziya Gökalp, Recaizade Mahmut Ekrem, Hüseyin Cahit Yalçın

C) Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yusuf Ziya Ortaç

D) Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Fal Ih Rıfkı Atay

E) Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Mehmet Akif Ersoy'la ilgili bir bilgi yanlısı vardır?

A) Tüm şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.

B) Şiirlerinde konuşma dilinin olanaklarından yararlanmış, nazmı nesre yaklaştırmıştır.

C) Dil, ölçü, nazım birimi ve biçimleri yönünden kendini Milli Edebiyat akımının dışında tutmuştur.

D) Şiirlerinde milli, tarihi konulara ve günlük hayata yer vermiştir.

E) Gerçeği olduğu gibi yansıtmayı amaçlayarak, sosyal sorunları işlemiştir.

 

9. Yenileşme hamleleri sırasında gelenekten uzaklaşan, Tanzimat ve Servet-i Fünun nazmına karşı Batı taklidi olmayan yerli şiirler yazdı. Öz şiirin müziğini, iç ahengini aradı. Şiirin konusundan çok söyleyiş tarzına dikkat etti. Batı sanatı ve düşüncesini ana kaynaklarına İnerek tanıyıp benimsemek düşüncesini savundu. Akdeniz medeniyetinin malı saydığı süssüz, yalın, sağlam sanat anlayışını benimsedi.

Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Ahmet Haşlrn

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Yahya Kemal'de ortaktır?

A) Dini lirizm

B) Nazmı nesre yaklaştırma

C) Hece ölçüsüyle şiirler yazma

D) Divan şiirinden etkilenme

E) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulama

 

CEVAP ANAHTARI

 

1)E 2)B 3)C 4)D 5)C 6)A 7)E 8)A 9)D 10)E

 
“TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (1)

.

->Yazan :
->Yorumu: çok güzel bi site hazirlayanlara tesekkür ederi.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇ