Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > İngilizce Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

ÇEVİRİ TÜRKÇE VERİLEN CÜMLENİN İNGİLİZCESİNİ BULMA İLE İLGİLİ TEST SORULARI (İNGİLİZCE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI)

 

25. 1984’te İngiltere’den madencilerin grevi ile ekonomiye verilen zarar, sterlinin, Amerikan doları karşısındaki hızlı düşüşünün arkasındaki nedenlerden biriydi.

 

a. The miner’s strike of 1984 caused a great deal of damage to the British economy and contributed to the rapid fall of the pound against the American dollar.

b. The miner’s strike of 1984 in Britain seriously damaged the economy and resulted in the rapid decline of the pound against the American dollar.

c. The British economy was badly affected by the miner’s strike of 1984 and almost at once there began the swift decline of the pound against the American dollar.

d. With the miner’s strike of 1984 the British economy went into a sharp decline and the pound fell fast against the American dolar.

e. The damage inflicted on the economy by the miner’s strike in Britain, in 1984, was one of the causes behind the rapid, decline of the pound against the American dollar.

 

(Cevap E) Doğru cevap (e)  şıkkıdır. Diğer  şıklar da soru cümlesinin anlamına çok yakın olmalarına rağmen İngilizce cümle yapısına ve anlamına en uygun gelen  şık (e)  şıkkıdır.

 

26. Psikologlar ve diğer sosyal bilimciler, uzun yıllardan beri savaş, barış ve dünya istikrarının sorunlarıyla ilgilenmişlerdir.

 

a. For a long now, both psyychologists and social scientists have been dealing with the problems of war, peace and world stability.

b. Over the years, psychologists and many social scientists have been concerned with problems of war, peace and stability all over the world.

c. Psychologists and other social scienstists have, for many years, been interested in war, peace and problems of world stability.

d. Psychologists and some social scientist, too, have for years been woeking on problems relating to war, peace and stabilty in the world.

e. War, peace and stability are some of the problems, which psychologists and other social scientists have been involved in over the years.

 

(Cevap C) Doğru cevap (c)  şıkkıdır. Türkçe cümlenin anlamını ve vurgusunu en iyi şekilde veren  şık (c)  şıkkıdır. Bu tür sorularda dikkat etmemiz gereken nokta soru cümlesinin anlamını en iyi şekilde algılamak

ve bu cümleyi İngilizce’de doğru vurgunun yani asıl vurgulanmak istenen cümle parçasının yerinde kullanılmasına dikkat ederek çevirmektir.

 

27. Bazı çevrecilere göre, her fabrika bir çevre kirliliği kaynağıdır ve bu kirliliğin insan sağlığı üzerinde zararlı etkisi olabilir.

 

a. According to most environmentalists, the fact that every factory pollutes the atmosphere and so causes ill health has to be recongnized.

b. In the opinion of these environmentalists, all factories pollute the environment and so have a harmful

effect upon (bilgi yelpazesi.net) human health.

c. Environmentalists believe that factories cause environmental pollution, which has an adverse effect on human health.

d. According to some environmentalists, every factory is a source of environmental pollution, and this can

have an adverse effect on human health.

e. The environmentalists argue that much ill healt is the result of environmental pollution, which is caused by factories.

 

(Cevap D) Doğru cevap (d)  şıkkıdır. (a) şıkkı “çevrecilerin çoğuna göre”, (b) şıkkı “bu çevrecilere göre”, (c) ve (d)  şıkları “çevrecilere göre” ifadeleriyle başladıkları için soru cümlesinde yer alan “bazı çevreciler” yani “some environmentalists” ifadesini karşılamadıklarından yanlıştır.

 

28. Nüfusu hızla artan ve dolayısıyla genç nüfusa sahip bir ülke, büyük bir olasılıkla değişime daha yatkın olacaktır.

 

a. A country with a rapidly growing population, and hence a young one, will most probably be more adaptable to

change.

b. This country has a rapidly growing population, which means a young one, so it should adapt easily to change.

c. If a country has a rapidly growing population and therefore a young one, it will usually adapt esaily to cahange.

d. A rapidly growing population means a young population, and this makes a countury adaptable to change.

e. A country that is adaptable to change will probably have a rapidly growing and therefore a young population.

 

(Cevap A) Doğru cevap (a)  şıkkıdır. Soru cümlesini en iyi şekilde ifade eden İngilizce cümle (a) şıkkında yer almaktadır. (b) şıkkında “bu ülke”, (c) şıkkında “eğer bir ülke” ile başlayan ifadeler yanlıştır. (d) şıkkında cümle vurgusu değiştirilmiş, (e) şıkkında ise cümlenin anlamı tamamen değiştirilmiştir.

 

29. Talebi, arzı ve ikisi arasındaki ilişkiyi anlamak gerçek anlamda, bütün ekonomiyi anlamak için gereklidir.

 

a. One can only understand economics when one has mastered virtually everything about demand and supply

and the relations between the two.

b. An understanding of demand, supply and the relationship between the two is necessary for the understanding of virtually all economics.

c. It is necessary to understand what demand is, what suply is and how the two relate, before one can understand almost anything about economics.

d. To understand almost anything about economics, it is necessary to know something about demand and supply, and how these two relate.

e. In order to understand economics, one needs to know what is meant by demand and supply, and how these effectively interrelate.

 

(Cevap B) Doğru cevap (b)  şıkkıdır. Soru cümlesindeki Türkçe ifadeyi en iyi şekilde (b) şıkkı karşılamaktadır. Diğer cümlelerde vurgu başka tarafa kaymış ve Türkçe cümlede asıl üzerinde durulan anlamdan uzaklaşılmıştır.

 

30. Dilbilimde evrensel devrim yapmış olan 74 yaşındaki Noam Chomsky, Amerikan medyasının da en sağlam eleştirmenidir.

 

a. The most reliable critic of the American media is the 74 – year – old Noam Chomsky who was responsible for a worldwide revolution in linguistics.

b. At the age of 74 Noam Chomsky, who is the leading critic of the Ameican media, started a universal revolution in linguistics.

c. The 74 – year – old Noam Chomsky, who brought about a universal revolution in linguistics, is also the soundest critic of the American media.

d. The worldwide revolution in linguistics was brought about by the 74 – year – old Noam Chomsky, who is the earnest critict of the American media.

e. Noam Chomsky was responsible for the universal revolution in linguistics for which he was several criticized by the American media when he was 74 years old.

 

(Cevap C) Doğru cevap (c)  şıkkıdır. Soru cümlesini İngilizce’de en iyi ifade eden ve cümle vurgusunu en iyi şekilde veren  şık (c)  şıkkıdır. Cümleye başka bir açıdan bakarsak “en sağlam eleştirmen” ifadesinin karşılığı

D şıkkında yer alan “the soundest critic” şeklindedir. Oysa bu ifadenin karşılığı (a) şıkkında “en güvenilir = the

most reliable”, (b) şıkkında “önde gelen= the leading critic”, (d) şıkkında “en kararlı=the earnest critict” biçiminde İngilizce’ye aktarılmıştır. (e) şıkkında ise cümlenin anlamından tamamen uzaklaşılarak Noam Chomsky’nin Amerikan medyası tarafından eleştirildiği şeklinde yanlış bir ifadeye yer verilmiştir.

 

“İNGİLİZCE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNGİLİZCE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNGİLİZCE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (1)

.

->Yazan   : duru şahin
->Yorumu: siteniz çok güzeldir. Özellikle din kültürü ve ahlak bilgisi dersini çok beğendim.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇ