Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Matematik Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

EŞİTSİZLİKLER, BASİT EŞİTSİZLİKLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI (1) (MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1. a<b, c<0 ise, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

2.

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 

 

3. Kural: “a ve b birer gerçel sayı olmak üzere a-b farklı pozitif ise, a sayısı b sayısından büyüktür.”

Aşağıdakilerden hangisi bu kuralı örneklendirmektedir?

A) 4-(-1)=5 olduğundan 5>4 tür.

B) 3+1=4 olduğunda 3>1 dir.

C) 3-(-1)=4 olduğunda 3>-1 dir.

D) 3+1=4 olduğunda 4>3 dir.

E) 3-1=2 olduğunda 3>2 dir.

 

 

4. a pozitif bir sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangi negatiftir?

 

 

5.

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) a+b>0                      B) b>0                   C) b>a

D) a>c                           E) c>b

 

 

6. Bir satıcı, a  liraya aldığı bir malı karla 200 liraya,  b  liraya aldığı ikinci bir malı da zararla yine 200 liraya satıyor.

a ve b fiyatlarıyla ilgili aşağıdaki bağıntılardan hangisi doğrudur?

A) b<a<200                  B) a<b<200          C) a<200<b

D) b<200<a                 E) 200<b<a

 

 

7.

Yukarıdaki şekli oluşturan dörtgenlerden her birinin içinde bir sayı bulunmaktadır. Yatay sıradaki dörtgenlerde bulunan sayıların (bilgi yelpazesi.net) en büyüğü x, dikey sıradaki dörtgenlerde bulunan sayıların en küçüğü ise y dir. Hem yatay, hem dikey sıradaki dörtgenlerde, x ve y den farklı bir a sayısı vardır.

Buna göre, a, x, y sayıları için aşağıdaki bağıntılardan hangisi doğrudur?

A)    x>a>y                    B) x>y>a               C) a>x>y

D) a>y>z                       E) y>a>x

 

 

8.  ise, ab=1 ifadesinde a artan değerler alırken b nasıl değişir?

A) Sabit kalır.

B) Azalarak 1 olur.

C) Artarak 1 olur.

D) Pozitif olarak artar.

E) 1 den sıfıra doğru azalır.

 

 

9.  olduğuna göre, 3x-2y ifadesinin en büyük değeri nedir?

A) –6                             B) –4                      C) 0

D) 1                               E) 2

 

10. Üretilen bir malın maliyeti x ve satış fiyatı y dir. Bu malın satış fiyatının hesaplanması için:

I.  y=2x-150

II. y=x+100

biçiminde iki bağıntı önerilmiştir.

Üretilen malın tümü satılabildiğine ve satış fiyatının hesaplanmasında I. bağıntıyı kullanmak daha karlı olduğuna göre, x maliyeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x>25                         B) x>50                 C) x>75

D) x>125                       E) x>250

 

 

11. Bir tüccar, x kg lık mal satışından y lira kar sağlamaktadır. x ile y arsında, y=2x-7 biçiminde bir bağıntı vardır.

y nin negatif değerleri zararı gösterdiğine göre tüccarın, satıştan kar edebilmesi için (tamsayı ile ifa de edilen) en az kaç kg lık satış yapması gerekir?

A) 3                                B) 4                        C) 5

D) 6                                               E) 8

 

 

12. Sıfırdan farklı a ve b sayıları için a<b dir.

Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi bu koşullara uyan tüm gerçel  sayılar için doğrudur.

 

 

13. Bir üretici x liraya ürettiği bir malı y liraya satmaktadır. x ile y arasında,

y=6x-1230

bağıntısı bulunmaktadır.

x in bir tamsayı olduğu bilindiğine göre, üreticinin kâra geçmesi için malın maliyeti en az kaç lira olmalıdır?

A) 205                           B) 206                   C) 245

D) 247                           E) 250

 

 

14. a, b, c, d bir okulun sırasıyla 1, 2, 3 ve 4. sınıflardaki öğrenci sayısını göstermektedir.

Bu sayılar arasında,

bağıntıları bulunduğuna göre, 3. sınıftaki öğrenci sayısı nedir?

A) 21                             B) 22                      C) 23

D) 24                             E) 25

 

 

15.

ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  y < x < z                  B)   x<y < z            C)  y < z<x

D)    x <z< y                  E) z<x<y

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-C      2-D      3-C

 

4-C      5-E      6-C      7-A      8-B

 

9-E      10-E     11-B      12-E      13-D      14-E     15-A

 

  


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI
"
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER
” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: Müthiş merve hocam mat 
->Yazan: enes ünal
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: