Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (1) (GENEL TEKRAR SORULARI) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1)Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal ATATÜRK’ün sosyal bilimlere katkılarından biri değildir?

a)Dil ve tarih, coğrafya fakültesinin açılması

b)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

c)İstanbul Üniversitesinin açılması

d)Türk Dil Kurumu’nun açılması
2)Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir?

a)M. Kemal Selanik’te doğmuştur.

b)İstanbul dünyanın en güzel şehridir.

c)Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde bir ülkedir.

d)Türkiye’de zorunlu eğitim 8 yıldır.
3. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ”

Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?

A) Türk Tarih Kurumu.

B) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

C)Türk Dil Kurumu

D) İş Bankasının kurulması
4- Aşagıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunu belirtiyor?

A) 26 – 45 Dogu meridyenleri , 36 – 42 Kuzey paralelleri

B) 36 – 45 Dogu meridyenleri , 53 – 63 Kuzey paralelleri

C) 75 – 79 Batı meridyenleri ,  24 – 42 Güney paralelleri

D) 43 – 79 Dogu meridyenleri 82 – 90 Güney paralelleri
5-

I. Marmara Bölgesi Türkiye’nin en güzel bölgesidir

II. Kocaeli Marmara Bölgesinin   ilidir

III. Türkiye Asya ve Avrupa kıtasının en güzel ülkesidir

Yukarıdaki cümlelerden hangisi olgu özelliğindedir?

A). yalnız I

B)yalnız II

C)I ve III

D)II ve III
6- Kocaeli ve çevresini daha ayrıntılı görmek için hangi haritayı kullanmak daha uygun olur?

A)Marmara bölgesi

B)Türkiye

C)Dünya

D)Asya kıtası
7--Metin, arkadaşları ile konuşurken futbolun basketboldan daha eğlenceli olduğunu ve dünyada en fazla sevilen spor dalı olduğunu söylemiştir.

Buna göre Metin”in bu konuşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a- Görüş bildirmiştir.

b-Olay anlatmıştır

c-Olgudan bahsetmiştir.

d-Bilimsel bir açıklama yapmıştır.
8-Her Türk vatandaşının devlet tarafından belirlenen kanunlara uyması gerekir. Toplumsal yaşayışımızı düzenleyen bu kanunlara uymakla vatandaşlık görevimizi de yerine getirmiş oluruz.

Buna göre vatandaşlık görevinin yerine getirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaktadır?

a-Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını

b-İnsanların rahat ve huzurlu yaşamasını

c-Devletin askeri yönden güçlenmesini

d-İnsanların kendilerini geliştirmesini
9-Ülkemizde Sosyal Bilimlerin gelişmesine önem veren Mustafa Kemal Atatürk ya bizzat kuruluşunu sağlayarak ya da teşvik ederek okul, kurum ve kuruluşların açılmasını sağlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin gelişmesini sağlayan kurumlardan biridir?

a-Türk Standartları Enstitüsü Kurumu

b-Etibank

c-Maden Tetkik Arama Enstitüsü

d-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
10-Sosyal Bilgiler, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgileri felsefe ve sosyoloji gibi konuları içine alan bir derstir.

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?

a-İnsan haklarına saygılı vatandaşlar yetiştirmek

b-Öğrenciye toplumsal kişilik kazandırmak

c-İnsanların rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlamak

d-Türk tarihi ve kültürünü kavratmak
11-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmada son basamaktır?

a-Araştırma konusunu tespit etmek

b-Araştırma konusu için kaynak eserleri bulmak

c-Rapor yazmak

d-Varsayımlar ileri sürmek
12-

1-Türkiye devletinin yönetim şekli Cumhuriyettir.

2-Türkiye”nin üç (bilgi yelpazesi. net) tarafı denizlerle çevrilidir.

3-Türkiye”de köylerden şehirlere sürekli bir göç yaşanmaktadır.

4-Türkiye”nin en önemli sorunu çevre kirliliğidir.

Yukarıdaki bilgilerdin hangisi bir görüştür?

a-1

b-2

c-3

d-4
13-Yakın çevremizde hizmet aksamalarıyla karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisine başvururuz?

a-Tüketici hakları mahkemesi

b-Belediyeler

c-Tüketici hakları koruma derneği

d-Halk evleri
14-Dünyadaki en büyük ve en küçük kıtalar aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde doğru verilmiştir?

a-Asya-Avrupa

b-Asya-Avusturalya

c-Afrika-Antartika

d-Kuzey Amerika-Avrupa
15-Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi bir bölgeyi daha ayrıntılı gösterir?

a- 1/500 000

b-1/50 000

c-1/2. 000. 000

d-1/100. 000
16- Sosyal Bilgiler dersinde anlatılan “kişi dokunulmazlığı” konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Seyahat hürriyeti

B) Seçme-seçilme hürriyeti

C) Din hürriyeti

D) Özel hayata müdahale hürriyeti
17- İnsanların bir konu ile ilgili düşündüklerini ifade etmesine ve o konu ile ilgili yorumlarını katmasına ………………. denir.

Yukarıda boş bırakılan yere hangi kavram getirilir?

A) Olay

B) Görüş

C) Kavram

D) Genelleme
18- Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun görevidir?

a) Türk dilinin gelişimi izlemek

b) Türk tarihini araştırmak

c) Gazeteleri incelemek

d) Tüketici haklarını korumak
19- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimleri oluşturan bilim dallarından biri değildir?

a) Coğrafya

b) Tarih

c) Felsefe

d) Kimya
20- Kisiye göre değişen  ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?

A) Ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

B) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.

C) En güzel  okul bizim okulumuzdur.

D) Türkiye’nin en büyük  gölü Van Gölüdür.
21. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir?

A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.

B) Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

C) Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür.

D) Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.
22-. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgilidir?

a) Türkiye, Başlangıç Meridyenine göre Doğu Yarımkürededir.

b) Türkiye, 36˚-42˚Kuzey paralelindedir.

c) Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir.

d) Türkiye, Ekvator’un Kuzeyinde yer alır.
23-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarının ikincisidir?

A) Notları sınıflandırma

B)Varsayımları yazma

C) Konu belirleme

D)Metin oluşturma
24-1928 yılında yapılan yenilik hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türk Tarih Kurumu Açıldı

B)Türk Dil Kurumu Açıldı

C)Harf İnkılabı Yapıldı

D)Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Açıldı
25-Olgu: Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi olgudur?

A)Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul’u feth etmiştir.

B)Yakup Kadri üslubu ile insanları adeta büyüler.

C)Abant gölü ülkemizin en güzel gölüdür.

D)Hande Yener çok hoş bir şarkıcıdır.
 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1C          11C          21D

 

2B          12D          22C

 

3A          13B          23B

 

4A          14B          24C

 

5B          15B          25A

 

6A          16D

 

7A          17B

 

8B          18B

 

9D          19D

 

10C         20C

 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..

2. **Yorum**
->Yorumu: muhteşem test yarın sınavım var harika 
->Yazan: kolaymışşş


1. **Yorum**
->Yorumu: bu sene benim için biraz lötü geçti eğer bu sınavdan 90 üstü alamazsam takdir alamayacagım normalde ortalamam hep yüzden taktir alırdım ama olsun bunada kısmet derler işte
->Yazan: betül.

->Yazan   : gamze
->Yorumu: ben buradan istedigim konunun dersine çalisip istedigimi aninda bulabiliyorum.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):