Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (17) (GENEL TEKRAR SORULARI) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1-  İslamiyet’ten önce, Arabistan Yarımadası’nda yaşayan Araplar, kabileler halinde yaşarlardı. Ve sürekli kabileler arası, savaşlar olurdu. Yılda bir kez, bir aylık süre içinde, birbirleri ile savaşmazlar ve Mekke yakınlarında kurulan panayırlarda eğlenceler düzenlerler ve çok çeşitli yarışmalar yaparlardı.

Yukarıda açıklanan bu panayırlara ne ad verilirdi?

A) Kıraat

B) Kurultay

C) Yuğ

D) Suku-Ukaz
2-

- Bilinen ilk Türk Devletidir.

- Orta Asya’da kurulmuştur.

- Ordu’da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.

Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?

A) Göktürkler

B) Uygurlar

C) Kutluklar

D) Hunlar
3- 627 Yılında yapılan Hendek Savaşı’nda Müslümanların kendilerini savunma güçlerine ulaştıkları görülür.

Aşağıdakilerden hangisi buna kanıt olarak gösterilebilir?

a) Şehrin etrafını hendeklerle çevirmeleri

b) Diğer kabilelerden yardım almaları

c) Kendi aralarında anlaşamamaları

d) Şehrin dışında savaşmaktan çekinmeleri
4- İlk Türk devletlerinde görülen

I. hayvancılığın geçim kaynağı olması

II. keçeden yapılmış çadırlarda yaşamış olmaları

III. sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşmış olması

özelliklerinden hangisinin veya hangilerinin göçebe yaşam tarzının sonucu olduğu söylenebilir?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) II ve III

d) I, II ve III
5- Abbasiler döneminde İslam Uygarlığı yükseliş dönemini yaşamıştır ve Bağdat bilimin ve kültürün merkezi olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin nedeni olamaz?

a) Abbasilerin bilim adamlarına önem vermeleri

b) Fetihlere ara vermeleri

c) Pozitif bilimlere önem vermeleri

d) Helenistik döneme ait eserlerin Arapçaya tercüme edilmesi
6-

- Göçebe yaşamışlardır.

- Kendilerine ait alfabe kullanmışlardır.

- İlk defa Türk adını kullanmışlardır.

Göktürk devletine ait bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a) Büyük şehirler kurmuşlardır.

b) Hayvancılık önemli geçim kaynakları arasındadır.

c) Ulus devlet yapısındadırlar.

d) Yazılı belge bırakmışlardır.
7-

- Pankuş adlı meclisleri vardır.

- Anal denilen yıllıkları ile ilk tarih yazıcılığını başlatmışlardır.

- Başketi Hattuşaş’tır.

Yukarıda özellikleri verilen ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lidyalılar

b) Hititler

c) İyonlar

d) Urartular
8- Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biri değildir?

A) Ülkenin bölünmezliğini korumak

B) Milletin bağımsızlığını korumak

C) Kişinin temel haklarını kanunlarla sınırlamak

D) Cumhuriyet yönetimini ve demokrasiyi korumak
9- Hammaddesi tarım olan sanayi kollarının Türkiye'deki dağılışında; bölgeler arasındaki iklim farklılıklarından dolayı (bilgi yelpazesi. net) değişiklikler görülür.

Buna göre; Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde aşağıda verilen sanayi kollarının hangisinin en az gelişmesi beklenir?

A) Şeker Fabrikaları

B) Kereste Sanayi

C) Fındık İşletmeleri

D) Çay Fabrikaları
10- Türkiye’nin güneyinden kuzeyine gidildikçe sıcaklıkların düşmesinin sebebi nedir?

a) Boylam

b) Enlem

c) Yükselti

d) Bakı
11- Emeviler Kuzey Avrupa’dan Avrupa’ya geçmiştir.

Bunların sonuçları arasında hangisi yoktur?

a) Endülüs Emevi Devleti’nin kurulması

b) Avrupa’da bilimsel gelişmeler olması

c) Avrupa’nın gerilemesi

d) Büyük kütüphaneler kurulması
12- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki tarım sektörünün gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

a) Elverişli iklim koşulları

b) Verimli kıyı ovaları

c) Sulama olanakları

d) Zengin yer altı kaynakları
13- Vergi gelirleriyle aşağıdaki harcamalardan hangisi yapılmaz?

a) Güvenlik hizmetleri

b) Eğitim hizmetleri

C) Ulaşım hizmetleri

D) Kişisel harcamalar
14-

.  I                       II                             III                            IV

Gazneliler     Uygurlar                  Hunlar                     Köktürkler

Yukarıda verilen devletlerin kronolojik olarak doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

a. I-II-III-IV

b. II – I-III-IV

c. III  -II –IV-I

d. III-IV-II-I
15-  Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı unvanlardan biri değildir?

a. Han

b. Hakan

c. Kayzer

d. Sultan
16-

I.    Fındık-mısır

II.  Çay- soya fasulyesi

III. Tütün-şeker pancarı

IV. Pamuk ve haşhaş

Karadeniz bölgesinde üretilen tarım ürünleri hangi seçenekte bir arada gösterilmiştir?

A. I-IV

B. III-IV

C. I, II, III

D. I-II
17- Türkiye nin ilk demir –çelik fabrikası hangi şehirde kurulmuştur?

A. Karabük

B. Ereğli

C. Bursa

D. İskenderun
18-  Nizamiye Medreselerinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahmet Yesevi

b) Yusuf Has Hacip

c) Kaşgarlı Mahmut

d) Nizamülmülk
20-

I-  Bağdat ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir

II- Kıbrıs Adası alınmıştır

III- Avrupa’da ilk defa fetihler yapılmıştır

Yukarıda verilen olaylar, sıra ile hangi dönemlerde gerçekleşmiştir?

.       I                                      II                                     III

A) Emeviler                       Abbasiler                    Hz. Muhammed

B) Abbasiler                      Dört Halife                  Emeviler

C) Hz. Muhammed            Abbasiler                    Dört Halife

D) Dört Halife                    Emeviler                    Abbasiler
21-

- İslamiyet’i dış saldırılara karşı korumuşlardır

- Anadolu’nun Türkleşme sürecini başlatmışlardır

- Türk-İslam kültürü zirve noktasına ulaştırmışlardır

Yukarıda bazı özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hunlar

B) Karahanlılar

C) Selçuklular

D) Osmanlılar
22- Orta Asya ‘da Göktürklere ait olan Orhun Yazıtları  Türk devlet yöneticileri adına dikilmiştir.

Aşağıdaki devlet yöneticilerinden hangisi adına Orhun Anıtları dikilmemiştir?

A. Tonyukuk

B. Bilge Kağan

C. İstemi Yabgu

D. Kültigin
23- Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifelerinden biri değildir?

A. Yeni güvenlik sorunlarına ve krizlere uygun şekilde tepki vermek

B. Belirsizliklere karşı hazır olmak,

C. İç ve dış tehditlere karşı vatanın güvenliğini sağlamak

D. Kaçakçıların yakalanmasını sağlamak.
24- Hammaddeye yakınlık fabrika kurmada dikkate alınan  faktörlerden biridir.

Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde kurulan fabrikalarda hammaddeye yakınlık dikkate alınmamıştır?

A) Zonguldak—Taşkömürü

B) İzmit —Petrol

C) Aydın—Zeytinyağı

D) Tekirdağ—Yağ
25-  Vatandaş olarak yerine getirmemiz gereken  görevlerimiz vardır.

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimiz arasında yer almaz?

A) Vergi vermek

B) Ev sahibi olmak

C) Askere gitmek

D) Kanunlara uymak
 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):