Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (10) (GENEL TEKRAR SORULARI) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında halkın gelişmeleri öğrenebilmesi ve takip edebilmesi için kullanılan kaynaklardan en eski alandır?

A-Anadolu Ajansı

B-İrade-i Milliye

C-İstanbul  Radyosu

D-Telsiz –Telgraf  vericileri
2. Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha fazla etkiye sahiptir?

A) televizyon

B) panel

C) gazete

D) tiyatro
3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kurduğu gazetelerden biridir?

A) Takvim-i Vakayi

B) Hürriyet

C) Tercüman-i Ahval

D) İrade-i Milliye
4. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim yollarından biri değildir?

A) Karşıdaki insanı ilgiyle dinlemek

B) Önyargılı olmamak

C) Hoşgörülü davranmamak

D) Eleştirilere açık olmak
5. Yerleşimi etkileyen etmenlerin hepsi aynı yerde bulunmayabilir. Bir yerde bir, başka bir yerde birden fazla etmen bulunabilir.

Buna göre, Kocaeli’de yerleşmelerin tercih edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?

A) İş imkanlarının fazla olması

B) İklim koşullarının elverişliliği

C) Yer altı kaynaklarının zenginliği

D) Tarımsal faaliyetlerin gelişmişliği
6. İnsanların kendilerini doğru ifade edebilmeleri için sağlıklı iletişim kurmaları, sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi için de dinlemenin önemini kavramak ve gereklerini yerine getirmek gerekmektedir.

Buna göre, doğru bir iletişimin aşağıdakilerden hangisine katkı sağlayacağı söylenemez?

a) Farklı fikirlerin paylaşılmasına

b) İnsanların birbirine saygı duymasına

c) Yeni bilgilerin daha kolay öğrenilmesine

d) Kişilerin çevresindeki insanlara karşı önyargılı olmasına
7.  Sosyal Bilgiler dersinde “Özgürlükler Üzerine Panel Yapıyoruz” konusunu işleyen öğretmen Zeynep’e, magazin programında bir ünlünün cep telefonundan arkadaşına gönderdiği mesajın televizyonda yayınlanmasının özgürlüklerden hangisine ters düştüğünü sormuştur.

Zeynep, bu soruya aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse doğru olur?

a) Basın özgürlüğüne

b) Özel yaşamın gizliliğine

c) Konut dokunulmazlığına

d) Haberleşme özgürlüğüne
8. Bir ülkede nüfus artışına; doğumların ölümlerden fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler   önemli katkıda bulunur.

Buna göre, Türkiye nüfus miktarının yıllara göre artmasında hangisinin etkisi yoktur?

a) Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerin

b) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olmasının

c) Köyden kente yapılan göçlerin

d) Çocuk ölümlerinin azalmasının
9. Cevap hakkı, diğer başvuru yolları saklı kalmak koşuluyla; onuru, şerefi, adı ve özel hayatı medyada ihlal edilen herkesin hakkıdır. Bu hak medyaya karşı kullanılır.

Bu bilgilerin aşağıda verilenlerden öncelikle hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

A) Tekzip

B) Sansür

C) Dokunulmazlık

D) Panel
10. Vatandaşlar kendi evinde huzur ve güven içerinde bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir. Demokrasinin bir gereği olarak hiç kimse  bir başkasının evine  izinsiz giremez ve gözetleyemez. Konut dokunulmazlığı ile ilgili devlet de yasalar ile bazı önlemler almıştır.

Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkının aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle birbirini tamamladığı söylenebilir?

a)basın özgürlüğüyle

b)özel yaşamın gizliliğiyle

c)haberleşme özgürlülüğüyle

d)düşünce ve kanaat özgürlülüğüyle
11. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim yollarından değildir?

a. Empati kurmak.

b. Eleştirilere açık olmak.

c. Önyargılı olmak.

d. Karşımızdakini etkin bir şekilde dinlemek.
12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi kanıtlamaz?

a. Anadolu Ajansı’nın kurulmasına öncülük etmek.

b. İradeyi Milliye’nin çalışmalarını desteklemek.

c. Eğitimde fırsat eşitliği kanunu çıkarılarak kadın erkek eşitliği sağlanması.

d. Telsiz ve telgraf hattının kurulması çalışmalarını desteklemek.
13. Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün görevlerinden biri değildir?

a. Akıllı işaretler koymak.

b. Gazetelerin yayınlarını denetlemek.

c. Genel ahlaka aykırı yayın yapan televizyon kanallarına uyarı cezası vermek.

d. Radyoların yayınlarını denetlemek.
14. Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği konusunda insanlara verilen temel haklardan biridir?

a. Seçme ve seçilme hakkı.

b. Eğitim hakkı.

c. Konut dokunulmazlığı.

d. Çalışma hakkı.
15.

-İlçede Demir Çelik sanayi kuruluşları vardır.

- İlçenin deniz taşımacılık limanları vardır.

- İlçenin nüfusu her mevsim oldukça kalabalıktır.

Bu ilçe hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

A- İlçenin geçim kaynağı sanayidir.

B- İlçe denize yakındır.

C- İlçede iş olanakları fazladır.

D- İlçede turizm gelişmiştir.
16. Türkiye’de nüfus sayımının yapılma amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A- Gerekli sağlık teşkilatını kurmak.

B- Arabaların sayısını artırmak

C- Okullar (bilgi yelpazesi. net) açmak

D- İş olanakları oluşturmak.
17. Aşağıdakilerden hangisi TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu’nun) görevleri arasında değildir?

A)Nüfus sayımları yapmak

B)Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal, siyasal vb. istatistik, anket ve sayımlar yapmak

C)Örgün eğitim kurumları açmak

D)Yapılan anket, sayım ve istatistiklerin sonuçlarını değerlendirmek
18. Aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde yaz mevsimindeki nüfus artışının nedeni farklıdır?

A) Fethiye

B) Alanya

C) Adana

D) Göreme
19. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir?

A) Gazete

B) Televizyon

C) İnternet

D) Mektup
20. -Aşağıdakilerden hangisi Kitle iletişim araçlarının insan yaşamına olumlu katılarından değildir?

a)İnsanları eğlendirmek ve neşeli zaman geçirtmek

b)İnsanların birbirleriyle haberleşmesine olanak sağlamak

c)İnsanların özel yaşamıyla ilgili bilgi vermek

d)İnsanları bilgilendirmek
21-Marmara Bölgesinin ve Doğu Anadolu bölgesinin nüfuz yoğunluklarının birbirinden farklı olmasının asıl sebebi nedir?

a)Yüzölçümün farklı olması

b)Nüfuslarının ve yüzölçümünün farklı olması

c)Nüfusunun farklı olması

d)ikisinin de yüzölçümlerinin aynı olması
22. İletişimin önemli unsurlarından biri olan dinleme ile birlikte etkileşim başlar. İnsana özgü özel bir yetenek olan dinleme, insanlar tarafından eğitim yoluyla geliştirilebilir. Dinleme sırasında ön yargılı olunmaması da duygu, düşünce ve bilgi alışverişini kolaylaştırır.

Buna göre;

I. Dinleme yeteneğinin eğitim yoluyla geliştirilebileceği,

II. İnsan dışında hiçbir canlının dinleme yeteneğine sahip olmadığı,

III. Dinlerken öznel düşünmeli, kendi düşüncemiz doğrultusunda yorumlamamız gerektiği.

gibi durumlardan hangisine  yada hangilerine ulaşılabilir?

a) Yalnız I

e) Yalnız III

c) I ve II

d) II ve III
23.  En az nüfusa sahip olan bölgelerimizden birisi olmasına rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Bu durumun ortaya çıkmasında bölgenin hangi özelliğinin etkili olduğu söylenebilir?

a) Sanayinin gelişmiş olmasının

b) Yüz ölçümünün küçük olmasının

c) Diğer bölgelerden göç almasının

d) Ulaşım imkanlarının gelişmiş olmasının
24. “Tarih yazmak yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa, geçekler insanlığı şaşırtacak nitelik alır”.

Atatürk’ün bu sözünde vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarih bilimi geçmişi araştırır.

B) Tarihçiler gelecek kuşaklara seslenir.

C) Tarihçiler gerçeklere sadık kalmalıdır.

D) Tarihini bilen uluslar geleceğe güvenle bakar.
 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):