Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (19) (GENEL TEKRAR SORULARI) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1- “Sana laf anlatmak deveyi hendekten atlatmaktan zor” diyen bir kişinin şikayetini aşağıdakilerden hangisi daha doğru açıklar?

a)İyi konuşamadığı

b)Karşısındakinin kendisini iyi anlamadığı

c)Etkili iletişim kurduğu

d)Karşısındakinin onu iyi dinlediği
2- Verimli toprakların bulunduğu ovalarda nüfus kalabalık iken verimsiz toprakların bulunduğu alanlarda nüfus seyrektir.

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun seyrek olduğu verimsiz olduğu topraklara örnek gösterilebilir?

a)Çukurova

b)Gediz

c)B. Menderes

d)Tuz Gölü ve çevresi
3- Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında turizmin etkisi büyüktür.

Buna göre aşağıdaki illerden hangisi bu duruma uymaz?

A) Adana

B) İzmir

C) Antalya

D)Çanakkale
4- Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenidir?

A)Çarpık kentleşme

B)İklim şartları

C) İşsizlik

D)Çevre Kirliliği
5- İletişimde dinlemek önemlidir. Pek çok kez iletişimde dinlemekten kaynaklanan sorunlar yaşanır. Hangisi birbirimizi dinlememizin faydalarından biri değildir?

A) Birbirimizle daha iyi anlaşırız,

B) Karşımızdakinin anlatmak istediklerini doğru anlarız.

C) Kendi fikirlerimizi herkese kabul ettiririz.

D) Karşımızdaki insanlara da düşüncelerini ifade etme fırsatı veririz.
6- Bir yabancı ülkeye gittiğimizde ev sahibinin bizi kapıda değil de evin bir odasında karşıladığını gördüğümüzde çok şaşırırız. Hatta (bilgi yelpazesi. net) bunu bize yapılan bir saygısızlık olarak algılar ziyaretten vazgeçeriz. Bizim ülkemize gelen bir yabancıya yemek ikram ettiğimizde bu yemeği yemezse bunu kendimize bir saygısızlık gibi algılarız.

Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen ana düşünce nedir?

A) turistlerin bizim yemeklerimizi beğenmeyeceği,

B) Gittiğimiz yerdeki herkesin misafirperver olmayabileceği,

C) Bizim fazlaca misafirperver olduğumuzu,

D) İletişimde kültürel farklılıkların olduğunu,
7- Günümüzde kullanılan hangi iletişim aracı diğerlerinden daha etkilidir?

A) Radyo

B) TV

C) Gazete

D) Dergi
8-  Aşağıdakilerden hangisi bir gazetecinin sahip olması gereken en önemli özelliktir.

a) Çok okunacak haberleri yayınlama

b) Tarafsız yayın yapma

c) Haberleri hızlı yapma

d) Eğlenceli ve komik yayınlar yapabilme
9-  Çocukların televizyon izleme sebepleri

% 16 televizyon izlemeyi seviyorum

% 21. 4 hayal dünyam gelişiyor

% 21. 4 yapacak başka işim yok

Sadece yukarıdaki bilgiler esas alınırsa aşağıdakilerin hangisine ulaşılmaz?

A) Her beş çocuktan biri televizyonun hayal dünyasını geliştirdiğini düşünmektedir.

B) Çocukların büyük bir kısmı televizyon izlemeden kendisini geliştirmeyeceğini düşünmektedir.

C) Çocukların bir kısmı yapacak başka işi olmadığı için televizyon izlemektedir.

D) Sevdiği için televizyon izleyen çocukların oranı düşüktür.
10-  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

A) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

B) Anadolu Ajansı

C) İrade- i Milliye Gazetesi

D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
11-  “İnsanlar üzerinde yaşadıkları, yurt edindikleri topraklardan kolay kolay ayrılamazlar. Kuraklık, doğal afetler, dış baskılar gibi güçlükler toplumların yeni yerleşim yeri aramalarına yol açmıştır.”

Parçada aşağıdakilerden hangisinin daha çok konu edildiği söylenebilir?

A) İnsanların güçlüklerle mücadelesi

B) Yerleşik yaşama nasıl geçildiği

C) Toplumsal gelişmelerin insanlara etkisi

D) İnsanların göç etme nedenleri
12-  Türkiye’ de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır.

Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma en az uyar?

a) Adana

b) İzmir

c) Konya

d) Zonguldak
13-  TC Anayasası’ nda yer alan bazı konular şunlardır:

- Doğru bilgi alma hakkı

- Düşünceyi açıklama özgürlüğü

- Kitle iletişim özgürlüğü

Bu üç madde aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

a) Özel yaşamın korunması

b) Demokrasinin sınırlarının olması

c) Ulusal egemenlik

d) İnsan hak ve özgürlükleri
14-

I. Kültürel farklılıklar

II. Kuşak farkı

III. Eğitim düzeyi

Yukarıda Verilenlerden hangilerinin iletişim ortamını etkilendiğinden söz edilebilir?

a) Yalnız I

b) I ve II

c) II  ve  III

d) I, II ve III
15- Ülkemizdeki TV ve radyoları denetleme yetkisine sahip olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

B. Türk Basın Sendikası

C. Türk Dil Kurumu

D. Türk Tarih Kurumu
16- Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin kullanımı her geçen gün biraz daha azalmaktadır?

A. TV

B. Telgraf

C. Elektronik posta

D. Radyo
17-  Aşağıdakilerden hangisi basın yayın kuruluşlarının sorumlulukları arasında gösterilemez?

A. Doğru haber alma ve verme

B. Kişi özel hayatına saygı gösterme

C. Tarafsız habercilik yapma

D. Sadece magazin haberleri yapma
18- Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün çalışmalarından biridir?

A. Akıllı işaretler koymak

B. Günlük siyasi gazete çıkarmak

C. Yarışma programları düzenlemek

D. Eurovision  şarkı yarışmasını düzenlemek
19- Aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişim yollarından birisi değildir?

a-Etkin dinleme

b-Hoşgörülü olma

c-Saygılı olma

d-Akıl verme
20- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişim alanındaki çalışmalarından biri değildir?

a-Hakimiyet-i Milliye gazetesi

b-İrade-i Milliye gazetesi

c-Anadolu Ajansı

d-Tasvir-i Efkar gazetesi
21- Atatürk’ün kurtuluş savaşı yıllarında çıkarmış olduğu gazetelerin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a-kamuoyu oluşturmak

b-düşmana gözdağı vermek

c-meclisin açılmasına yardım etmek

d-saltanatı kaldırmak
22- Aşağıdakilerden hangisi hem görsel hem de işitsel kitle iletişim araçlarına örnek gösterilebilir?

a-bilgisayar

b-radyo

c-teyp

d-kaset çalar
23-

_Artuklular zamanından günümüze kalan Malabadi köprüsü dünyanın en büyük    taş kemerli köprüsüdür.

_Danişmentlilerden kalan Yağıbasan medresesi Anadolu’nun ilk medresesi sayılır.

_Türkiye Selçuklu  Devleti döneminde  Aksaray’da Kervansaray yapılmıştır.

Yukarıda Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerine ait bazı eserler verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Türklerin hangi alanda ilerlemiş olduğu söylenemez?

A)Siyasi

B)Ticari

C)Mimari

D)Eğitim
24-  Türkiye Selçuklu döneminde Anadolu’da yaşayan; Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre gibi hem düşünce hem edebiyat alanında eserler veren Anadolu’da barışı ve hoşgörüyü yayan düşünürlerimiz bu gün hem ülkemizde hem de dünyada saygı ile anılmaktadırlar. UNESCO tarafından 1991 yılı Yunus Emre sevgi yılı, 2007 yılı Mevlana’yı anma yılı olarak kabul edilmiştir.

Bu bilgilere göre Anadolu’da yaşamış olan Türk düşünürleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Türk diline ve edebiyatına katkıda bulunmuşlardır.

B)Anadolu’da barışı ve hoşgörüyü yaymışlardır.

C)Yazdıkları güncelliğini kaybetmiş sadece o dönem için değerli olmuşlardır.

D)Düşünceleri evrensel nitelik taşır.
25- Akdeniz in Türk gölü haline gelmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A-Kırım ın fethedilmesi

B-Kıbrıs adasına Anadolu dan getirilen Türklerin yerleştirilmesi

C-Cezayir in Osmanlı topraklarına katılması

D-Preveze deniz savaşının kazanılması
 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):