Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (27) (GENEL TEKRAR SORULARI) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1- İlk Türk denizcisi kimdir?

a) Umur Bey

b) Çaka Bey

c) Orhan Bey

d) Yıldırım Bayezid
2- Osmanlı’da yabancıların sahip oldukları haklar arasında hangisi yoktur?

a) Padişah olma

b) Mülk edinme

c) Can ve mal güvencesi

d) Ticaret yapma
3- Yeniçağda Avrupa’da buhar gücünün insan gücünün yerini alması, sanayi inkılabın başlamasına ve hammadde ihtiyacının artmasına neden olmuştur.

Bu olay aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

a) Soyluların güç kazanmasına

b) Coğrafi keşiflerin başlamasına

c) Sömürgeciliğin hızlanmasına

d) İpek yolunun önem kazanmasına
4- Avrupalılar 15. yüzyılda Çin’e ve Hindistan’a ulaşmak, dünyada bilmedikleri yerlere gitmek amacıyla yaptıkları gezilerdir. Tanımı yapılan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

a) Matbaanın geliştirilmesi

b) Rönesans

c) Haçlı Seferleri

d) Coğrafi Keşifler
5- İstanbul,Fatih Sultan Mehmet devrine gelinceye kadar birçok kez kuşatılmış,ancak alınamamıştır.İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?

A)Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü

C)Komutanların savaştaki başarıları

B)Kullanılan üstün savaş teknikleri

D)Bizans’ın zayıf savunma sistem
6- Amasya Genelgesi temelde düşman işgaline bir tepki niteliği taşıyordu.Bunu yanında da padişahlık ve onun temsil ettiği değerlere karşı çıkılmıştır.

Genelgede yer alan aşağıdaki maddelerin hangisinde böyle bir yargıya ulaşabiliriz?

a) Vatanın bütünlüğü tehlikededir

b) Genelge bir sır olarak saklanmalıdır

c) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir

d) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
7- Sivas Kongresi’nin en önemli amacı vatanın bütünlüğüne ve milletin bağımsızlığına yönelik tehtidlere karşı,milli birlik ve beraberliğin sağlanmasıydı.

Kongrenin aşağıdaki sonuçlarından hangisi bu amaca ulaşıldığının en güçlü kanıtıdır?

a) Milli cemiyetlerin”Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”adında birleştirilmesi

b) Manda ve Himaye fikrinin reddedilmesi

c) M.Kemal’in kongreye başkan seçilmesi

d) Erzurum Kongresi’nde alınan kararların aynen kabul edilmesi
8- Misak-ı Milli’de yer alan “Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi,adli,mali sınırlandırılmalar kaldırılmalıdır”kararıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır?

a) Dış borçların ödenmesine

b) Azınlıklara tanınan ayrıcalıklara

c) Kapitülasyonlara

d) Milli Mücadele hareketine
9- Osmanlı Devleti Anayasasına göre imzalanan antlaşmaların Meclis-i Mebusan ‘da onaylanması gerekirdi.Ancak Sevr Antlaşması Meclis-i Mebusan’da değil Saltanat Şurasında onaylanmıştır.

Sevr Antlaşmasının Saltanat Şurasında onaylanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) T.B.M.M’ nin bu antlaşmanın Saltanat Şurasında onaylanmasını istemesi

b) Meclis-i Mebusan’ nın Sevr Antlaşmasının ağır koşullar içerdiği için onaylamaması

c) Meclis-i Mebusan’ın dağıtılmış olması

d) İtilaf Devletlerinin Sevr Antlaşmasının Saltanat Şurasında onaylanmasını istemesi
10- Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut döneminde görülen ıslahat hareketlerinden biri değildir?

a)Yeniçeri ocağının kaldırılması.

b)Osmanlı mebusan meclisinin açılması.

c)İlk resmi gazetenin çıkarılması.

d)Tıp okulunun açılması.
11- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özellikleri arasında gösterilemez?

a)Dikkatini karşıdaki kişiye vermek.

b)Konuşmacının sözünü kesmeden dinlemek.

c)Göz temasından kaçınmak.

d)Yargılamadan,suçlamadan dinlemek
12- II.Mahmut döneminde:

I.Divan teşkilatının kaldırılarak yerine bakanlıkların kurulması.

II.Memurların iş ve dış işler olmak üzere ikiye ayrılması.

III.Büyük ilerin bölünerek yeni illerin kurulması.

IVİstanbulda ilk öğretiminin zorunlu hale getirilmesi.

Bu ıslahatlardan hangisi yönetim alanındaki düzenlemelerden biri değildir?

a)I

b)II

c)III

d)IV
13- Osmanlı Devleti fethettiği Hristiyan ülkelere hizmet götürmüş, oralarda çeşitli mimari eserler yapmıştır.

Buna göre Osmanlı devletinin

I. Emperyalizim

II. Adalet ve hoşgörü

III. Sosyal devlet anlayışı

Politikalardan hangisini benimsediğini söyleye bilir?

a) yalnız II-III

b) yalnızI

c) yalnız II

d) yalnızI-II
14- Tarihin başlangıcı olarak kabul edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Paranın bulunması

b) Yazının bulunması

c) Alfabenin kullanımı

d) Hz. İsanın doğumu
15- Coğrafi keşifler,devletler arasındaki ekonomiyi bozmuştur.

Coğrafi keşifler aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomisini olumsuz yönde etkilenmiştir?

a)İngiltere

b)Portekiz

c)İspanya

d)Osmanlı
16- Anadolu’nun her köşesinde bir Selçuklu kervansarayına rastlamak mümkündür. Özellikle Miryokefalon Savaşı sonrasında sayıları (bilgi yelpazesi. net) hızla artmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Kervansarayların açılış sebeplerinden biri olamaz?

a. Anadolu Selçuklu devleti’nin ticareti geliştirmek istemesi

b. Savaş sırasında kervansarayları kale olarak kullanmak istemeleri

c. Kervanların akşamları güvenli bir şekilde konaklamalarını sağlamak istemesi

d. Selçuklu sultanlarının zengin olmak istemeleri
17- Kazakistan’da yapılan kazı çalışması sırasında Arkeologlar bir mezar odasında Altın elbise bulmuşlardır. Bu elbisenin bir Türk prensine ait olduğu anlaşılmıştır. Bu mezarda ayrıca yarısı kırık bir kabın üzerindeki 26 harflik iki satır yazıya da rastlanmıştır.

Yukarıdaki paragrafa göre Türklerin yaşamına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Türklerin maden devrine geçmiş olabilecekleri

b. Türklerin yazıyı bularak tarih devirlerine geçtiği

c. Türklerin ticaret sayesinde zengin oldukları

d. Türklerin yazı sayesinde ulus olma bilincine erken vardıklarını
18- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul un fethinin sonuçlarından değildir?

A) Baharat yolu Osmanlılara geçti

B) Osmanlı devleti imparatorluk haline geldi.

C) Avrupa da Rönesans ve Coğrafya keşiflerine zemin hazırladı.

D) Yeniçağ başladı.
19- Aşağıdaki hangi olaydan sonra Avrupa Devletleri Osmanlı Devletine karşı kutsal ittifak oluşturmuştur.

A) Rodosun fethi

B) Sırpsındığı savaşı

C) II.Viyana kuşatması

D) İstanbul un Fethi devletine karşı Kutsal ittifak
20- Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Osmanlı padişahının Türk-İslam dünyasında yetki ve otoritesinin arttığı söylenebilir?

A) Ankara Savaşı

B) Belgrat’ın Fethi

C) Mısır’ın Seferi

D) Rumeli’ye geçilmesi
21- Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma girişimlerinin ilk ciddi adımları Lale Devrinde olmuştur.

Lale Devrindeki gelişmelerden hangisinin Osmanlı kültür hayatını daha çok etkilediğini söyleyebiliriz?

A) Avrupa’ya elçiler gönderilmesi

B) Yalova’da kâğıt fabrikasının açılması

C) Doğu klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi

D) İlk Türk matbaasının kurulması
22- Aşağıdakilerden hangisi bir denizci beyliği değildir?

A. Karesioğulları Beyliği

B. Menteşeoğulları Beyliği

C. Candaroğulları Beyliği

D. Karamanoğulları Beyliği
23- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kurulup güçlenmesinde etkisi yoktur?

a ) Osmanlı’nın kurulduğu sırada Anadolu ve balkanlarda güçlü bir devletin olmaması

b ) Osmanlı yöneticileri başlangıçta Bizans’a karşı gaza ve cihat politikası uygulaması

c ) Ele geçirilen yerde hoşgörülü adil bir politika uygulanması

d ) Fethedilen toprakların hemen Türkleştirilip İslamlaştırılması
24- Avrupa müziğini etkileyen sanatımız aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sanat müziği

b) Mehter

c) Ebru

d) Minyatür
 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):