Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (6) (GENEL TEKRAR SORULARI) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1-Türkler Anadolu’ya gelirken yerleşme amacıyla gelmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu’ya yerleşmek istemelerinin nedenlerinden biri değildir?

A-Anadolu’nun uygun iklim şartları

B-Önemli ticaret yolları üzerinde oluşu

C-Tarım ve hayvancılık faaliyetleri için uygun oluşu

D-Topraklarının engebeli oluşu
2. Türkiye’de nüfusun dağılışı farklılıklar gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını en az etkiler?

A)iklim

B)sanayi

C)yeryüzü şekilleri

D)bitki örtüsü
3. I. Haçlı seferi sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti, başkent İznik ve Batı Anadolu’yu kaybetmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi  I. Haçlı seferinin sonucu değildir?

A) Anadolu Selçuklu devletinin başkenti Konya’ya taşınmıştır

B) Anadolu Selçuklu devleti yıkılma sürecine girmiştir

C) Anadolu Selçuklu devletinin sınırları daralmıştır

D) Batıya doğru Türk ilerlemesi durmuştur.
4. Aşağıdakilerden hangisi televizyonlardaki yayınların içeriğinin daha yararlı hale getirilmesi için iyileştirilmesine yönelik bir çalışma değildir?

A) Magazin programlarının sayısının arttırılması

B) Belgesel içerikli yayınlara daha fazla yer verilmesi

C) Programların eğitici olmasına dikkat edilmesi

D) Halkı yanıltıcı ve taraflı haberlere yer verilmemesi
5. Yalan söyleyen bir kişinin burnunu kaşıması, gergin bir insanın ellerini ovuşturması gibi durumlar aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?

A) İletişimde beden dilinin önemine

B) Olumlu iletişim kurmanın gerekliliğine

C) Çatışma yaşanan durumlara

D) Önyargılı bakış açısının gelişmesine
6. Aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfusunun yoğun olması diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?

A) Kocaeli

B) Antalya

C) Adana

D) Bursa
7. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen etmenlerden biri değildir?

A) Sanayileşme

B) Yer şekillerinin sadeliği

C) Toprağın verimliliği

D) Kutup iklimine sahip olması
8. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğun olduğu kentlerimizde yaşanan durumlardan biridir?

A) Herkes sağlık olanaklarından eşit şekilde yararlanır.

B) Gecekondulaşma sorunu ortaya çıkar.

C) İnsanların ekonomik gelir düzeyleri yüksek olur.

D) İnsanlar eğitim olanaklarından eşit şekilde yararlanırlar.
9-Bir ülkeden başka bir ülkeye beyin göçü yaşanıyorsa aşağıdakilerden hangisi sebep olarak gösterilemez?

a)Veren ülke gelişmiş değildir.

b)Alan ülke bilimsel araştırmaya önem vermektedir

c)Hem veren hem de alan ülke demokratiktir

d)Bu iki ülke arasında gelişmişlik farkı vardır.
10-Evinde yaptığı el işiyle para kazanan kazandıkça yatırıma dönüştürüp yeni iş alanları açan kişi için ne söylenebilir?

a) planlı

b) girişimci

c) ortamı değerlendiren

d) edilgen
11.

Özel işletme kuruluş ve fabrikalarda çalışanların ve bunların bakmakla  yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla…………………………………. kurulmuştur.

Tüm devlet kurumlarında memur kadrosunda çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla…………………………………. kurulmuştur.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?

A) SSK- BAĞ-KUR

B) BAĞ-KUR-EMEKLİ SANDIĞI

C) SSK- EMEKLİ SANDIĞI

D) BAĞ-KUR-ÇATOM
12. Aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi Danişmentlilere aittir.

A) Mama Hatun Külliyesi

B) Malabadi Köprüsü

C) Yağıbasan Medresesi

D) Divriği Ulu Cami
13. Türkiye’de bazı yerlerde nüfus yıl içinde turizm, mevsimlik işçi göçü gibi nedenlere bağlı olarak artar veya (bilgi yelpazesi. net) azalır.

Aşağıdaki yerlerden hangisinde bu hareketlilik en azdır?

a) Bodrum

b) Adana

c) Antalya

d) Erzurum
14. Atalarımızın Anadolu’ya yerleşme süreci Çağrı Bey’in başlattığı akınlarla başlamıştır. Anadolu’nun yurt edinilmesi ve buradaki hakimiyetimizin kesinleşmesi hangi savaşlarla gerçekleşmiştir?

Doğru eşleştirmeyi bulunuz.

A. Malazgirt Savaşı – Mirykefalon Savaşı

B. Malazgirt Savaşı – Kösedağ Savaşı

C. Pasinler Savaşı - Malazgirt Savaşı

D. Pasinler Savaşı – Kösedağ Savaşı
15- Aşağıda  Haçlı Seferlerinin bazı sonuçlar verilmiştir.

-- Akdeniz de   ticaret gelişti.

-- Avrupa da  hayat sıtandardı yükseldi.

-- Akdeniz  limanları  önem kazandı.

Bu sonuçlar  aşağıdaki başlıklardan hangisinin altında toplanabilir?

A) Dini sonuçlar

B ) Siyasi sonuçlar

C ) Ekonomik sonuçlar

d) Kültürel sonuçlar
16.

Çaka Beyliği

Karesi oğulları

Candar oğulları

Aydınoğulları

Yukarıda verilen beyliklerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Denizcilik faaliyetleri ile uğraşmış olmaları.

B ) Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra kurulmaları.

C) Sanat alanında pek çok eserler vermiş olmaları

D) Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı devletine bağlanmaları.
17. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu da kurulan ilk Türk Devletlerinden değildir?

A) Artuklular

B) Saltuklular

C) Hamitoğulları

D)Danişmentliler
18. Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir?

A) Malazgirt

B) Kösedağ

C) Pasinler

D) Miryakefalon
19.

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. 1940 ile 1945 yılları arası ülkemizde nüfus artış hızının en düşük olduğu yıllardır.

b. Ülkemizin nüfus artış hızı sürekli yükselmiştir.

c. 1955-1960 arası nüfus artış hızının en fazla olduğu yıllardır.

d. Nüfus artış hızımız yıllara göre değişiklik göstermektedir.
20- Kilometrekareye düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu denir.

Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfus yoğunluğu daha fazladır?

A- Sivas

B- Konya

C- Kocaeli

D-Erzurum
21- “İleri düzeydeki meslek ve bilim insanlarıyla uzmanların bir başka gelişmiş ülkede çalışmak amacıyla yerleşip kendi ülkelerinden ayrılması”

Yukarıda sözü edilen göç aşağıdakilerden hangisidir?

A- İç Göç

B- Dış Göç

C- Beyin Göçü

D- Mevsimlik göç.
22) İlk Türk devletleri Anadolu’da hangi savaştan sonra kurulmaya başlamıştır?

a) Yassı Çemen Savaşı

b)Malazgirt Savaşı

c) Haçlı Savaşları

d) Kösedağ Savaşı
23. Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü kavramının tanımını açıklar?

A) Ülke içerisinde insanların tarihi yerleri gezerek bilgilerini arttırmasıdır.

B) Ülkeler arasında insanların gezerek bilgilerini, kültürlerini ve zekâsını arttırmasıdır.

C) Yetişmiş insan gücünün yetiştirildiği ülkede değil de başka bir ülkede çalışmasıdır.

D) Kendi ülkesinde iş bulamayan insanların başka ülkelere işçi olarak gitmesidir.
24) Atatürk, “Şimdiye kadar cahil kalanlara da fikir verme ihtiyacı vardır. Ve bunun için de önemli vasıta basındır. Basının önemi inkar edilemez. Memleketin medeniyet derecesi ve kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak basındır.” Sözüyle basının önemini vurgulayarak bir takım basın kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

A) Hakimiyeti Milliye Gazetesi

B) Anadolu Ajansı

C) İradeyi Milliye Gazetesi

D) TRT
25) İradeyi Milliye gazetesi, 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas’ta Atatürk’ün öncülüğünde kuruldu. Anadolu’daki milli mücadeleye katılan Türk halkını temsil eden Heyet-i Temsiliye’nin  yayım organı olarak çalıştı. Haftalık ve zaman zamanda günlük yayım yaptı. Gazete Heyeti Temsiliye’nin Ankara’ya gelmesinden sonrada Sivas’ta faaliyetlerine devam etti. 1922 yılında yayım hayatı sona erdi.

Verilen bilgilere dayanarak İrade-i Milliye gazetesi ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına    ulaşılamaz?

A) Kim tarafından kurulmuştur?

B) Hangi yazarlar görev almıştır?

C) Ne zaman kurulmuş ve sona ermiştir?

D) Faaliyetlerini nerede gerçekleştirmiştir?
 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):