Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI TEST SORULARI (SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF TEST) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI)

 

1- Devletin vergi alma amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)  Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek

B)  Vatandaşı tehlikelere karşı korumak

C)  Özel sektörün gelirini artırmak

D)  Sanayi ve ticareti geliştirmek için gerekli yatırımları yapmak

2  Aşağıdakilerden hangisi toplumda yardımlaşmanın artmasını sağlar?

A)  Kurallara uymak

B)  Dürüst olmak

C)  Organ bağışında bulunmak

D)  Bir işte çalışmak

3.  Atatürk “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü ile demokrasinin hangi temel ilkesini belirtmiştir?

A)  Milli egemenlik                     B)  Siyasi egemenlik

C)  Hürriyet ve eşitlik                 D)  Lâiklik

4.  Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu oluşturan etkenlerden biri değildir?

A)  Sivil toplum örgütleri

B)  Televizyon

C) Gazete

D)  Kamera

5.  Nitelikli eleman yetiştirmenin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Okumuş insan sayısı artar.

B)  Birey-toplum dengesi sağlanır

C)  Ülke ekonomisi gelişir

D)  Ülke nüfusu artar

6.  Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biri değildir?

A)  Ülkenin bölünmezliğini korumak

B)  Milletin bağımsızlığını korumak

C)  Kişinin temel haklarını kanunlarla sınırlamak

D)  Cumhuriyet yönetimini ve demokrasiyi korumak

7. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlara verilen temel hak ve hürriyetlerden biridir?

A)  Herkes dini inanç hürriyetine sahiptir.

B)  Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir.

C)  Herkes düşüncelerini söyleme hürriyetine sahiptir.

D)  Hepsi.

8.   Anayasamızın ilk dört maddesinde belirtilen Cumhuriyetimizin değişmez nitelikleri göz önüne alındığında,

Aşağıdakilerden hangisini değiştirmek mümkündür?

A)  Yönetim biçimini

B)  Milli marşı

C)  Başkenti

D)  Milletvekili sayısını

9.Çağımızın hastalığı diye nitelendirilen, tüm insanlığı tehdit eden ve tedavi yolu tam olarak bilinmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuduz           B) AIDS

C) Veba             D) Çiçek

10.  Devletin yönetim biçimini belirten, güçlerin  dağılımını ve nasıl kullanılacağını gösteren, devlet ve vatandaş arasındaki hak ve ödevleri düzenleyen temel kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yasama                       B) Yürütme

C) Ceza kanunu            D) Anayasa

11.Ekonominin gelişmesinde yardımcı olan bir çok kuruluş vardır.Aşağıdakilerden hangisi ekonominin gelişmesi için kredi sağlayan kuruluşlardan biridir?

A)Sendikalar       B)Ticaret Odaları

C)Bankalar          D)Sanayi Odaları

12.Aşağıdaki bölgelerden hangisinde erozyondaha şiddetli olarak görülür?

A)İç Anadolu

B)Doğu Anadolu

C)Karadeniz

D)Ege

13.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki Demir-Çelik fabrikalarından değildir?

A) İskenderun                 B) Soma

C) Karabük                      D) Ereğli

14.Aşağıdakilerden hangisi sanayinin gelişmiş olduğu şehirlerimizden değildir?

A) Siirt                               B) İstanbul

C) İzmit                             D) Bursa

15.İstanbul’un, Türkiye’nin nüfusu en fazla şehri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A) Sanayi    B) Ticaret

C) Ulaşım   D) Tarım

16.Dünyada en fazla Türkiye’de bulunan maden hangisidir?

A) Bor                   B) Demir

C) Bakır                D) Altın

17.Ayni iklim bölgesinde yetişmesi çok zor olan bitki  ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İncir -Zeytin    B) Buğday –Şeker pancarı

C) Pirinç - Mısır   D) Buğday-Çay

18.Yurdumuzda çıkarılan petrolün tamamına yakını hangi bölgemizde çıkarılır?

A) Doğu Anadolu

B) Güney Doğu Anadolu

C) Marmara

D)Ege

19.Aşağıdakilerden hangisinde buğdayın yetişmediği alan belirtilmiştir?

A) Marmara                      B) Akdeniz

C) Doğu Karedeniz        D) İç Anadolu

20.Taşkömürü hangi ilimizde çıkarılır?

A) Artvin               B) Antalya

C) Kütahya          D) Zonguldak

21.Aşağıdakilerden hangisi petrol rafinerilerimizden  değildir?

A) İzmit (İpraş)                 B) Batman (Batman)

C) Şanlıurfa (GAP)     D) İzmir(Aliağa)

22.Aşağıdaki ürünlerden hangisinin yetişmesi için en fazla suya ihtiyaç vardır?

A) Mısır     B) Buğday

C) Pamuk D) Pirinç

23.

 

Yukarıda kuruluş yerleri verilen sanayi tesislerinde, aşağıdaki hammaddelerden hangisi işlenmektedir?

A) Pamuk B) Şeker

C) Ağaç    D) Ayçiçeği

24.Pamuk hangi sanayi dalının hammaddesidir?

a)Otomotiv           b)Gıda

c)Dokuma            d)Makine

25.Hammaddesi tarım olan sanayi kollarının Türkiye'deki dağılışında; bölgeler arasındaki iklim farklılıklarından dolayı değişiklikler görülür.

Buna göre; Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde aşağıda verilen sanayi kollarının hangisinin en az gelişmesi beklenir?

A) Makarna Fabrikaları

B) Kereste Sanayi

C) Fındık İşletmeleri

D) Çay Fabrikaları

 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..

2. **Yorum**
->Yorumu: muhteşem bu test inşallah 100 alırım herkese de başarılar dilerim 
->Yazan: DİLEK


1. **Yorum**
->Yorumu: Bence bu site çok güzel .Çünkü bu site sayesinde yazılılardan yüksek alıyorum...
->Yazan: ilayda
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):