Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

1. DÜNYA SAVAŞI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI CEPHELER, CEMİYETLER TEST SORULARI (1) (İNKILAP TEST SORULARI)

 

1. İngilizler ve Rusların Sırp ve Yunan isyanlarını desteklemeleri aşağıdakilerden han­gisine yöneliktir?

A) İhtilal ilkelerinin yayılmasını sağlamak

B) Osmanlının dağılmasını hızlandırmak

C) Osmanlı topraklarını paylaşmak

D) Fransa'nın Mısır'ı almasını engellemek

E) Islahatların sürekliliğini sağlamak
2. İngiliz ve Fransızlar Paris Antlaşmasının hangi maddesine göre Kırım Savaşına ka­tılış amaçlarını gerçekleştirmişlerdir?

A) Osmanlı Devletinin Avrupa devleti sayılacak olması

B) Eflak ve Boğdan'a Muhtariyet verilmesi

C) Savaş sırasında alınan yerlerin geri ve­rilmesi

D) Tuna'nın ticaret gemilerine açılacak olması

E) Boğazların yabancı savaş gemilerine kapanacak olması
3. Meşrutiyet hareketlerini Tanzimat ve Isla­hat Fermanlarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batılı Devletlerin baskısı ile ilan edilmiş olması

B) Padişahın yetkilerini sınırlandırması

C) Demokrasi hareketlerini başlatması

D) İsyanlar sonucu yürürlükten kalkması

E) Büyük devletler tarafından desteklen­mesi
4.

I. Fetihlerin devam ettirilmek istenmesi

II. Elde kalan toprakların muhafaza edilmesi

III. Kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi

Osmanlı Devletinde yukarıda izlenen poli­tikalar, aşağıdaki dönemlerin hangileri için geçerlidir?

A) Duraklama Gerileme Dağılma

B) Gerileme Dağılma Duraklama

C) Dağılma Duraklama Gerileme

D) Gerileme Duraklama Dağılma

E) Duraklama Dağılma Gerileme
5. Almanya, Osmanlı Devleti ile aynı ittifakta olmasına karşın, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girerken kapitülasyonları kaldırmasına karşı çıkmıştır.

Almanya'nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Kendisine danışılmadan hareket edilmesinden huzursuzluk duyması

B) Elde ettiği ayrıcalıkları korumak istemesi

C) Kapitülasyonlardan yararlanan diğer devletlere karşı Osmanlı Devleti'ni korumak istemesi

D) Uluslar arası antlaşmalara bağlılığı ilke edinmesi

E) Osmanlı Devleti'ni uluslar arası platformda yalnız bırakmak istemesi
6. 31 Mart Olayı'nı kimler çıkarmıştır?

A) Meşrutiyet rejimine karşı olanlar

B) Hareket Ordusu mensupları

C) İttihat ve Terakki Partisi mensupları

D) Nizam-ı Cedit Ordusu mensupları

E) Kabakçı Mustafa ve yandaşları
7. Sırp ve Yunan İsyanlarını Duraklama ve Gerileme devrinde görülen isyanlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımsızlık amacına yönelik olmaları

B) Uzun süre Osmanlı devletini uğraştırmaları

C) Şiddete dayalı yöntemler ile bastırıl­maları

D) Rejimi değiştirmeye yönelik olmaları

E) Yapılan ıslahatları engellemek isteme­leri
8. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut devrinde yapılan yeniliklerden biri değildir?

A) Sekbanı Cedit ve Eşkinci ocaklarının açılması

B) Batıya ilk defa öğrenci gönderilmesi

C) Batıdaki elçiliklerin kalıcı hale getirilmesi

D) Divan örgütü ve Müsadere usulünün kaldırılması

E) İlk defa nüfus sayımının yapılması
9. Osmanlı devletinden isyan ederek ilk defa bağımsızlık kazanan toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sırplar

B) Romenler

C) Bulgarlar

D) Karadağlılar

E) Rumlar
10. Osmanlı Devleti'nde halkın yeniliklere ilgisiz kalması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Merkezi otoritenin gücünü yitirmesine

B) Yabancıların içişlerine müdahalesinin azalmasına

C) Yenilik taraftarlarının güç kazanmasına

D) Yeniliklerin kısa ömürlü olmasına

E) Ayaklanmaların azalmasına
11. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı'nın yerini almıştır?

A) Sekban-ı Cedit

B) Eşkinci Ocağı

C) Sürat Topçuları

D) Mühendishane-i Bahri Hümayun

E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye
12. Ruslar Kırım savaşı öncesi İngilizlerle Osmanlı topraklarının bir bölümünü paylaşmak ve bunun için de onların desteğini almak istemişlerdir.

Rusların bu destek isteği Osmanlının dışında hangi devlete de karşıdır?

A) Avusturya

B) Fransa

C) Prusya

D) Iran

E) Hollanda
13. I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ve Osmanlı Devleti'nin karşılıksız olarak elindeki tüm tutsakları (bilgi yelpazesi. com) serbest bırakması, Osmanlı Ordusu'nun dağılması, Boğazların açılması koşullarını içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması

B) Versay Antlaşması

C) Sen Jermen Antlaşması

D) Nöyyi Antlaşması

E) Triyanon Antlaşması
14. Aşağıdakilerden hangisi 93 Harbi (187778 Osmanlı Rus savaşı) ve sonrasında, Osmanlı devletinde görülen gelişmelerden biridir?

A) Padişahın yetkilerinin ilk defa sınırlandırılması

B) Mora'da bağımsız bir Yunan devletinin kurulması

C) Ermeni ve Kıbrıs sorunlarının başlaması

D) Azınlıkların bağımsızlık hareketlerine başlaması

E) Osmanlı devletinin bir Avrupalı devlet sayılması
15. Mısır sorununun görüşüldüğü 1840 Londra Antlaşmasına aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?

A) İngiltere

B) Fransa

C) Avusturya

D) Rusya

E) Prusya
 

CEVAP ANAHTARI

 

1B

2E

3C

4E

5B

6A

7A

8C

9A

10D

11E

12B

13A

14C

15B

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

2. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten guzel sorularınız var teşekkur ederim 
->Yazan: Refik Emre .

1. **Yorum**
->Yorumu: Bu sorular çok iyi tam bana göre
->Yazan: merve.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):