Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

1. DÜNYA SAVAŞI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI CEPHELER, CEMİYETLER TEST SORULARI (5) (İNKILAP TEST SORULARI)

 

1. Osmanlı Devleti Islahat Fermanını aşağıdaki antlaşmaların hangisinin imzalaması sırasında Avrupalı devletleri etkileyebilmek için yayınlamıştır?

A) Berlin

B) Bükreş

C) Paris

D) Londra

E) Kütahya
2. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur?

A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

B) İslam Teali Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti

D) Redd-i İlhak Cemiyeti

E) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
3. 1912 yılında toplanan Londra Konferansı'nın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkan Yarımadası'nın yeni siyasi haritasının belirlenmesi

B) İstanbul ve boğazların Rusya'ya verilmesi

C) İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya karşı yeni bir politika belirlemesi

D) Almanya'nın Müslümanların halifesi olan Osmanlı Padişahı'yla yakınlık kurmak istemesi

E) Rodos ve On iki Ada'nın Yunanistan'a verilmesi
4. 19. yy.da banka ve sigorta şirketlerinin kurulması, kağıt para ve çeklerin kullanılması aşağıdakilerin hangisine neden olmuştur?

A) Milliyetçilik fikrinin yaygınlaşmasına

B) Ticaretin gelişmesine

C) Sömürgeciliğin sona ermesine

D) I. Dünya Savaşı'nın çıkmasına

E) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesine
5. "Avrupa devletleri 1815 Viyana Kongresinde milliyetçilik isyanlarını destekleme kararı aldılar."

İngiltere, Fransa ve Rusya aşağıdakilerden hangisinin isyanını destekleyerek bağımsız olmasını sağlamışlardır?

B) Karadağlılar

D) Bulgarlar

A) Sırplar

C) Romenler

E) Yunanlılar
6. Türk milli mücadelesinin haklılığı ilk kez aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A) Mudanya Konferansı

B) Habord Raporu

C) Moskova Antlaşması

D) Paris Barış Antlaşması

E) Aımiral Bristol Raporu
7. II. Meşrutiyetin ilanında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur?

A) Hürriyet ve İtilaf Partisi

B) İktisat Partisi

C) Terrakiperver Cumhuriyet Partisi

D) Ahrar Partisi

E) İttihat ve Terakki Partisi
8. XIX. yüzyılda çıkarılabilecek asker sayısını öğrenmek amacıyla yalnız erkeklerin sayıl­dığı ilk nüfus sayımı aşağıdaki padişahların hangisi döneminde yapılmıştır?

A) I. Mahmut

B) III. Ahmet

C) Abdülmecit

D) II. Mahmut

E) III. Selim
9. I. Dünya Savaşı'nın çıkmasında, Aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir?

A) Ekonomik yayılma poiitikası

B) Avrupa'da Alman-Fransız anlaşmazlığı

C) Balkanlarda Rus, Avusturya-Macaristan

anlaşmazlığı

D) Ulusçuluk düşüncesi

E) Hanedan çekişmeleri
10. II. Abdülhamit aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra tahttan indirilmiştir?

A) Anayasal düzeni kaldırması

B) 31 Mart Olayının çıkması

C) Ittihat ve Terakki Partisi'nin hükümete darbe yapması

D) Duyunu Umumi'ye idaresinin Osmanlı, maliyesine el koyması

E) Osmanlı İmparatortuğu'nun 1877-78 Rus Savaşı'na katılması
11. Osmanlı Imparatorluğu'nda dağılmanın daha da hızlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Panislavizm hareketlerinin olumsuz et­kisi

B) Yapılan ıslahatların yetersiz kalması

C) Milliyetçilik hareketlerinin hızlanması

D) Ülkede siyasi gerginliklerin başlaması

E) ingilizlerin Osmanlıyı desteklemekten vazgeçmeleri
12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ortaya çıkmamıştır?

A) Bütün halkın can ve mal güvenliğinin devlet tarafından sağlanması

B) Vergilerin herkesin gelirine göre ayarlanması

C) Kanun önünde herkesin eşit sayılması

D) Askerliğin vatan görevi olması

E) Gayri Müslimlerin devlet memuru olabilmesi
13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasının (bilgi yelpazesi. com) sonuçlarından biri değildir?

A) Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi için ortam oluşması

B) Osmanlı Devleti'nin savunma gücünden yoksun kalması

C) Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması

D) Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması

E) Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığının devam etmesi
14. Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?

B) Abdülmecit

D) V. Murat

A) Abdülaziz

C) II. Abdülhamit

E) II. Mahmut
15. 19. yüzyılın başlarında; I. Senedi İttifak ile ayanlardan devletin emirlerine uyacaklarına dair söz alınmış II. "Devlet ocak içindir" anlayışı ile hareket eden Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır

Bu iki olayın ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayanların denetim altına alınması

B) Halkın yönetim9 katılması

C) Orduda disiplinin sağlanması

D) Ayanlığın resmiyet kazanması

E) Yönetimin güç kazanması
 

CEVAP ANAHTARI

 

1C

2A

3A

4B

5E

6E

7E

8D

9E

10B

11C

12E

13C

14B

15E

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

......
..

5. **Yorum**
->Yorumu: Ya varya iyiki bu aite var performans ödevime cok yardımcı oldu allah razı oldsu
->Yazan:

4. **Yorum**
->Yorumu: Büşraaa hanımm birde marifett gibii yaziyorsunuzzz kopya cektim die cokk utanccc verici
->Yazan: Tarih ogretmenii

3. **Yorum**
->Yorumu: Güzel bir sorular böyle beğendim
->Yazan: Cheikh malinine

2. **Yorum**
->Yorumu: Sizlere yani emek verenlere tşk ederim yanlışlarımı yanlışlarımı düzeltmeme yardımcı oldunuz saolun varolun
->Yazan: Ayşenur Dogan


1. **Yorum**
->Yorumu: Teşekurler odevimde kopya çekmeme çok yaradı siz harikasınız 
->Yazan: Büşra.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):