Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

1. DÜNYA SAVAŞI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI, CEPHELER, CEMİYETLER TEST SORULARI (2) (İNKILAP TEST SORULARI)

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na İttifak Grubu'nda girmesinin nedenlerinden değildir?

A) İtilaf Devletleri'nin XIX. yüzyıldan itiba­ren Osmanlıya karşı izledikleri politika­ları

B) Avusturya Macaristan İmparatorluğu­nun Panslavizm ideali

C) Turancılığı gerçekleştirmek fikri

D) Savaşı Almanya'nın kazanacağı dü­şüncesi

E) Yeni kaybedilen toprakları geri alma isteği
2. Aşağıdaki cephelerin hangisinde Arap Hal­kı İngilizlerle birlikte Osmanlıya karşı hare­ket etmiştir?

A) Kafkas Cephesi

B) Çanakkale Cephesi

C) Hicaz Cephesi

D) Galiçya Cephesi

E) Makedonya Cephesi
3. Aşağıdaki devletlerden hangisinin I. Dünya Savaşı'nda yer aldığı söylenemez?

A) Çekoslovakya

B) Japonya

C) Bulgaristan

D) Yunanistan

E) İtalya
4. "I. Dünya Savaşı'nın en önemli nedenlerin­den biri ekonomik yayılma ve sömürgecilik yarışıdır."

Almanya'nın sömürgecilikte geç kalması­nın temel nedeni aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Alses Loren bölgesinin Fransa'nın elinde olması

B) Emperyalizm fikrine karşı olması

C) Çok uluslu bir imparatorluk olması

D) Siyasal birliğini geç tamamlamış ol­ması

E) Askeri gücünün zayıf olması
5. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Sa­vaşına katılan devletlerden biri olamaz?

A) Yunanistan

B) Romanya

C) Sırbistan

D) Polonya

E) Avusturya Macaristan
6. "I. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri de Balkanlardaki faaliyetlerdir."

Balkanlar hangi devletlerarasında bir çıkar sorunu halindedir?

A) Almanya Avusturya Macaristan

B) ABDİngiltere

C) İngiltere Sırbistan

D) Rusya Avusturya Macaristan

E) SırbistanAlmanya
7. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biridir?

A) Birleşmiş Milletlerin kurulması

B) Arnavutluk'un bağımsızlığını kazanma­sı

C) Kuzey Atlantik Savunma Paktı'nın im­zalanması

D) Almanya'nın ikiye bölünmesi

E) Avrupa'da yeni devletlerin kurulması
8. I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ant­laşmalardan hangisiyle Avusturya ve Ma­caristan ayrı devletler haline gelmiştir?

A) Versay Antlaşması

B) Sen Jermen Antlaşması

C) Nöyyi Antlaşması

D) Triyanon Antlaşması

E) Sevr Antlaşması
9. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı sırasında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı top­raklarını kendi aralarında paylaşmışlardır.

İngiltere, Fransa ve Rusya'nın 1916'da ken­di aralarında imzaladıkları gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Londra

B) Mac Mohon

C) Brest Litovvsk

D) Petrograd Protokolü

E) Saint Jean de Marianne
10. Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan hükümet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talat Paşa Hükümeti

B) Damat Ferit Paşa Hükümeti

C) Ahmet İzzet Paşa Hükümeti

D) Tevfik Paşa Hükümeti

E) Ali Rıza Paşa Hükümeti
11. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesi, Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan devletinin kurulmasına ortam hazırlamaktadır?

A) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum karşısında stratejik noktaları işgal edebileceklerdir.

B) Iran ve Kafkasya'daki Osmanlı birlikleri geri çekilip, terhis edilecektir.

C) İtilaf Devletlerine ait savaş esirleri ile Ermeni esir ve tutukluları itilaf hükü­metlerine teslim edilecektir.

D) Toros tünelleri itilaf devletleri tarafın­dan işgal edilecektir.

E) Vilayeti Sitte'de karışıklık çıkarsa, İtilaf Devletleri bu bölgeyi işgal edebilecek­lerdir.
12. I. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ile Fransa aşağıdaki bölgelerden hangisi üze­rinde çıkar anlaşmazlığına (bilgi yelpazesi. com) düşmüşlerdir?

A) Süveyş Kanalı

B) Alses Loren

C) Balkanlar

D) Suriye

E) Kafkaslar
13. I. Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki devlet­lerin hangisinin savaşa katılmasıyla Os­manlı Alman bağlantısı kolaylaşmıştır?

A) Romanya

B) Bulgaristan

C) Sırbistan

D) Yunanistan

E) Avusturya Macaristan
14. Avrupa'da hammadde ve pazar ihtiyacın­dan kaynaklanan sömürgecilik yarışının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bloklaşmaların oluşması

B) Milli devletlerin kurulması

C) Mandacılık fikrinin yaygınlaşması

D) I. Dünya Savaşı'nın çıkması

E) Yüzyıl Savaşları'nın patlak vermesi
15. Birinci Dünya Savaşı'nda itilaf Devletle­ri'nin;

I. Rusya'ya askeri ve teknik yardım yap­mak

II. Almanya'yı üçlü kıskaç altına alarak savaşı kısa sürede bitirmek

amacıyla açtıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galiçya Cephesi

B) Makedonya Cephesi

C) Kafkas Cephesi

D) Kanal Cephesi

E) Çanakkale Cephesi
 

CEVAP ANAHTARI

 

1B

2C

3A

4D

5D

6D

7E

8B

9D

10C

11E

12B

13B

14D

15E

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):