Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. İngiltere kendi çıkarları nedeniyle özellikle XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti ile iyi geçindi. XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak yerine, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına çalıştı.

İngiltere'nin politikasının değişmesinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu söylenemez?

A) Reval Görüşmesi ile Rusya'nın Balkanlarda serbest kalması

B) Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi

C) Ege Adaları'nın çoğunun Yunanistan'a bırakılması

D) Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşması

E) Kıbrıs ve Mısır'ın işgal edilmesi

2. Almanya ile Osmanlı Devleti arasında XIX. yüzyıl sonlarından itibaren ortaya çıkan yakınlaşmanın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı topraklarını işgal etmeye başlaması

B) Almanya'nın Ortadoğu'daki etkisini artırmak istemesi

C) Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın kendisini koruyabileceğini düşünmesi

D) Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden yararlanmak istemesi

E) Almanya'nın Osmanlı topraklarını önemli bir hammadde kaynağı ve pazar olarak görmesi

3. II. Abdülhamit döneminde kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, meşrutiyetin yeniden ilanı doğrultusunda mücadele etti.

İttihat ve Terakki'nin bu mücadelesi;

I. Osmanlıcılık ideolojisini gerçekleştirmek

II. Egemenlik anlayışını değiştirmek

III. Mebuslar Meclisi'nin kapatılmasını sağlamak

IV. Kanun-i Esasi'ye işlerlik kazandırmak

V. Padişahın mutlak otoritesini güçlendirmek

gibi amaçlarından hangilerine yönelik bir çalışma olamaz?

A) I ve II           B) II ve III               C) III ve IV

D) II ve IV        E) III ve V

4. XX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde halkın yönetime katılmasını sağlamıştır?

A) II. Meşrutiyet'in ilanı

B) Reval Görüşmesi

C) 31 Mart olayı

D) Bab-ı Ali Baskını

E) II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi

5. Osmanlı Devleti'nde,

I. I. Meşrutiyet (1876), Balkan sorunlarını görüşmek üzere Avrupa devletlerinin toplandığı Tersane Konferansı’nın çalışmalarına başladığı gün ilan edildi.

II. II. Meşrutiyet (1908) Rusya ile İngiltere arasında Osmanlı Devleti'nin paylaşılması üzerine yapılan "Reval Görüşmeleri"nden sonra ilan edildi.

Bu gelişmelere bakılarak Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimlerine geçilmesindeki beklentinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Halkın istekleri doğrultusunda hareket etmek

B) Meşrutiyet yönetimlerimin gerekliliğini kanıtlamak

C) Devletin içişlerine karışılmasını önlemek

D) Osmanlı Devleti'ni Avrupa'nın güçlü devletlerden biri haline getirmek

E) Mutlakıyetin devamına ortam hazırlamak

6. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmaları sonucu II. Abdülhamit 1908'de meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kaldı. Ancak 1909’da Meşrutiyete karşı 31 Mart ayaklanması çıktı. Bu ayaklanma Hareket Ordusu tarafından bastırıldı ve II. Abdülhamit tahttan (bilgi yelpazesi.net) indirildi.

Bu açıklama değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur?

A) Meşrutiyet rejimi ordu tarafından korunmaktadır.

B) Yenilikler halk tarafından desteklenmiştir.

C) Türkçülük düşüncesi devletin temel politikası olmuştur.

D) Saltanat sistemine son verilmiştir.

E) İç sorunlar dış sorun haline dönüşmüştür.

7. 1876'da ilan edilen Kanun-i Esasi'de yer alan "Hükümet, padişaha karşı sorumludur." maddesi 1909'da "Hükümet, Meclise karşı sorumludur." şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik değerlendirildiğinde;

I. Mebuslar Meclisi'nin yönetimdeki etkisi artmıştır.

II. Padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.

III. Demokratikleşme yolunda önemli bir adım atılmıştır.

IV. Meclis hükümeti sisteminden vazgeçilmiştir. gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II           B) II ve III               C) III ve IV

D) I, II ve III      E) II, III ve IV

8. I. Trablusgarp'ı almak için Avrupa devletlerinin onayını alan İtalya, Osmanlı Devleti'nden Trablusgarp'ı istedi. Bu istek reddedilince Trablusgarp'a asker çıkardı.

II. Trablusgarp'ın işgali üzerine Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinden yardım istedi ancak gerekli desteği bulamadı.

Bu bilgilerle ilgili olarak XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A) Siyasi yalnızlık içindedir.

B) İç sorunlarla mücadele etmektedir.

C) Afrika'daki hakimiyeti sona ermiştir.

D) Almanya ile ittifak halindedir.

E) Ulusçuluk akımından olumsuz etkilenmiştir.

9. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı sonunda imzaladığı Uşi Antlaşması ile On İki Ada'yı geçici olarak İtalya'nın işgaline bırakmıştır.

Osmanlı Devleti'nin bu kararı almasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) On İki Ada halkının ayaklanma çıkarmasını önlemek

B) Yunanistan'ın Balkan Savaşı sırasında adaları işgal etmesine engel olmak

C) Balkan Savaşı'nda İtalya'dan destek sağlamak

D) İtalya'nın diğer bölgelere saldırmasını engellemek

E) Avrupa devletlerinin olaya müdahalesine fırsat vermemek

10. XX. yüzyılın başlarında Balkan devletlerinin Osmanlılara karşı birleşerek savaşa girmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Milliyetçilik akımları

B) Osmanlıların Katolikleri desteklemesi

C) Osmanlıları Balkanlardan atmak istemeleri

D) Bağımsızlık mücadelesi vermeleri

E) Meşrutiyet ilanını içişlerine karışma olarak değerlendirmeleri

11. I. Balkan Savaşı'nı kaybeden Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesi sonucu bölgede büyük bir siyasi otorite boşluğu doğmuştur. Bu durum toprakların paylaşımı konusunda Balkan devletleri arasında çıkar çatışmaları yaşanmasına yol açmıştır.

Bu durumun nedeni olarak;

I. Balkanların çok uluslu olması

II. Balkanlarda kalıcı barışın kurulamaması

III. Rusya'nın Balkanlardaki etkinliğinin azalması

IV. Balkan sorununa Avrupa devletlerinin kayıtsız kalması

gibi özelliklerden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I        B) II ve III               C) II ve IV

D) I ve II           E) I, II, III ve IV

12. Osmanlı İmparatorluğumun Balkan Savaşları sonunda imzaladığı İstanbul ve Atina Antlaşmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Balkan Savaşlarını bitiren antlaşmalardır.

B) Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türklerin hakları belirlenmiştir.

C) Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Türklere azınlık statüsü verilmiştir.

D) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığı Doğu Trakya ile sınırlanmıştır.

E) Bugünkü Türkiye-Yunanistan sınırı çizilmiştir.

CEVAP ANAHTARI

 

1. B  2. D        3. E         4. A         5. C

6. A   7. D        8. A         9. B         10. C

11. D               12. E

 


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇEĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***