Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

3. SELİM , 2. MAHMUT, TANZİMAT DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (DURAKLAMA DÖNEMİ) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1.Tanzimat Dönemi’nde hazırlanıp, I. Meşrutiyet Dönemi’nde uygulanmasına başlanan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Medenî  Kanun

B)Kanûn-i  Esâsî

C)Mecelle

D)Azınlıkların il genel meclislerine üye olabilmeleri

E)Karantina Usulleri Hakkında Kanun
2.

I.İlk devlet matbaası kurulması

II.Viyana, Londra ve Paris’te ilk daimî elçilikler kurulması

III.Memurlara fes giyme zorunluluğu getirilmesi

IV.Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi

V.Müsadere (mala el koyma) sistemine son verilmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri III. Selim Dönemi’ne aittir?

A)III-IV              B)II-IV     C)IV-V    D)I-II       E)I-III
3.Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan ve Osmanlı sanayisinin çökmesine sebep olarak gösterilen Balta Limanı Antlaşması hangi padişah döneminde yapılmıştır?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz
4.

I.Osmanlı Devleti’nde ilk kez hukukun üstünlüğünün kabûl edilmesi

II.Dirlik (Timar) sisteminin kaldırılması

III.Azınlıkların memur olabilmesi

IV.İlk nüfus sayımı

V.Eşkinci Ocağı’nın açılması

Yukarıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ilgilidir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V
5.

I.Asakir-i Mansure-i Muhammediye

II.Yeniçeriler

III.Sekban-ı Cedid

IV.Nizam-ı Cedid

V.Yaya ve Müsellemler

VI.Eşkinci Ocağı

Yukarıdaki askerî ocaklardan hangileri II. Mahmut Dönemi’nde kurulmuştur?

A)I-IV-VI                           C)II-III-V                 E)I-III-VI

B)III-IV-VI                        D)IV-V-VI
6.Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut’un gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A)Mızıka Okulu açılması

B)Askerî Şûra kurulması

C)Kara Mühendishanesi açılması

D)Divan-ı Humayun’un kaldırılarak Nazırlık (Bakanlık) sistemine geçilmesi

E)Memurların “Dahiliye” ve “Hariciye” olarak iki sınıfa ayrılması
7.Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A)İlk devlet matbaasının kurulması

B)Yerli malı kullanımının özendirilmesi

C)Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kurulması

D)Yerli kumaş kullanımının zorunlu tutulması

E)Îrâd-ı Cedid adı ile yeni hazine oluşturulması
8.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi içerisinde yer alan bir gelişme değildir?

A)Divân-ı Ahkâm-ı Adliye’nin kurularak yargının bağımsız duruma getirilmesi

B)İl  genel meclisleri açılması (bilgi yelpazesi.net)

C)Eyâlet yerine sancak, kazâ ve nâhiye örgütlenmesine gidilmesi

D)Anadolu’da ilk demiryollarının yapımına başlanması

E)Türk Târihinde ilk kez anayasanın yürürlüğe girmesi
9.

I.Şûrayı Devlet kurulması

II.Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin açılması

III.Yargıtay ve Danıştay’ın temellerinin atılması

IV.Dar-ül Şûrayı Askerî’nin (Askerî Şûra) kurulması

V.Askerî Tıbbiye açılması

VI.Hukuk kurallarının azınlıkların dillerine çevrilmesi

VII.Harp Okulu açılması

Yukarıdaki oluşumlar, ikisi hariç, II. Mahmut Dönemi’ne aittir. Onun dönemine ait olmayan gelişmeler aşağıdakilerden hangisidir?

A)I-VI                B)II-IV     C)III-V     D)IV-VII                  E)V-VI
10.“Azınlıkların, cizye (baş vergisi) vermemesi ve fakat Müslümanlar gibi askere alınması veya bedel ödemesi” kararı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

A)III. Selim Dönemi      D)Islahat Fermanı

B)Sened-i İttifak                            E)I. Meşrutiyet

C)Tanzimat Fermanı
11.Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesine hangi padişah döneminde başlanmıştır?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz
12.Rüştiye ilk kez hangi padişah döneminde açılmıştır?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz
13.Düzenli posta örgütünü hangi padişah kurmuştur?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz
14.İlk nüfus sayımı hangi padişah döneminde yapılmıştır?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz
15.Avrupa’da ilk daimî elçiliklerin açılması hangi padişah dönemindedir?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz
16.Timar sistemi hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz
17.Yabancıların Osmanlı ülkesinin her yerinde bedelini ödeyerek mülk sahibi olabilecekleri hükmü aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)III. Selim                      C)Tanzimat Fermanı          E)Abdülaziz

B)Sened-i İttifak            D)Islahat Fermanı
18.

I.Valilere “Redif” denilen asker yetiştirme yükümlülüğü getirilmesi

II.Tersanelerin geliştirilerek modern gemiler yapılması

III.Mızıka okulu açılması

IV.Memurların padişahın kulu olmaktan çıkartılması

V.İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi III. Selim Dönemi’ne aittir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V
19.

I.Mahkemelerin açık yapılması

II.Mahkeme kararı olmadan kimseye ceza verilememesi

III.Müsaderenin kaldırılması

IV Gümrük vergilerinin indirilmesi

V.Kara Mühendishanesi açılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi II. Mahmut Dönemi’ne aittir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V
20.

I.Müsadere uygulamasının  kalkması =  Tanzimat Fermanı

II.Azınlıkların il genel meclislerine  = Islahat fermanı üye olabilmeleri

III Divan-ı Humayun’un kaldırılması   =   II. Mahmut

IV.İlk demiryollarının yapımına başlanması  =  Tanzimat Dönemi

V.Şûrayı Devlet kurulması  = II. Mahmut

Yukarıda verilen eşleştirmelerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V
Cevap Anahtarı:

 

1)C   6)C         11)B       16)B

2)D   7)D         12)B       17)D

3)B   8)E         13)B       18)B

4)A   9)A          14)B       19)C

5)E   10D        15)A        20)E

 

“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

......
..

9. **Yorum**
->Yorumu: Tanzimatta dış kuvvetlerin etkisi var mı
->Yazan: Ömer

8. **Yorum**
->Yorumu: Sorular muhteşem Allah razı olsun.Rabbim sınava girecek bütün insanlara yar ve yardımcı olsun. Herkese sınavda başarılar dilerim
->Yazan: Mavi

7. **Yorum**
->Yorumu: çok sağolun bu sorularda olmasa biz ne yaparız ALLAH sizden razı olsun
->Yazan: eda


6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel tarama testidir sağ olun teşşkür ederiz.
->Yazan: güler

5. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel teşekkürler ALLAH(c.c.)razı olsun sizlerden
->Yazan: muhammet..

4. **Yorum**
->Yorumu: thanks vey good and wonderful bir ingiliz olarak türkiyede okuyom good
->Yazan: julia.

3. **Yorum**
->Yorumu: tarih sınavım valla çok iyi oldu bu test hacettepeil bir ögrenci olmak için sagolun 
->Yazan: tetik.

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel teşekkürler ALLAH(c.c.)razı olsun sizlerden
->Yazan: ismail tolaman.

>Yazan: sevgi
>Yorum: cok guzel bi site aradgimi buldum.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇ