Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

ATATÜRK İLKELERİ TEST (4) (İNKILAP TEST SORULARI)

 

1.

I. Devletin sanayide ve işletmecilikte görev üstlenmesi

II. Ekonomide devletin hem düzenleyici hem de girişimci olması

III. Halkın temel ihtiyaç maddelerinin devlet tarafından üretilmesi

gibi durumlar Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Milliyetçilik

B) Laiklik

C) Halkçılık

D) Devletçilik

E) Cumhuriyetçilik
2. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün inkılapçılık anlayışına uymaz?

A) Gelişmeyi öngören bir atılımcılık

B) Akıl ve bilimsel düşünce

C) Türk inkılabının dogma haline gelmesini önleme

D) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma

E) Geleneksel düşünceyi koruma
3. Özgürlüklerin kullanılması demokrasi için zorunludur. Özgür insanlar devlet yönetiminde söz sahibi olabilir.

Buna göre, Türkiye'de demokrasinin oluşması için;

I. Devletçilik

II. Halkçılık

III. Cumhuriyetçilik

IV. Laiklik

gibi ilkelerden hangilerinin uygulanmasının zorunlu olduğu söylenemez?

A) I ve II

B) Yalnız I

C) III ve IV

D) I ve IV

E) II ve III
4. Cumhuriyet; halkın kendi iradesiyle seçtiği kişiler aracılığıyla yönetilmesidir.

Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) TBMM'nin açılması

B) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin devlet tarafından yürütülmesi

C) Teşkilatı Esasi'ye Kanunu'nun kabul edilmesi

D) Saltanatın kaldırılması

E) Siyasi partilerin kurulması
5. Herkesin kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

A) Laiklik

B) Devletçilik

C) Halkçılık

D) İnkılapçılık

E) Cumhuriyetçilik
6. Yeni Türk devletinde cumhuriyet döneminde görülen;

I. Medeni Kanunun kabul edilmesi

II. Türk Dil Kurumu'nun kurulması

III. Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi

IV. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

V. Öğretimin birleştirilmesi

VI. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi

gibi gelişmelerden hangileri "milliyetçilik" ile doğrudan ilişkilidir?

A) I ve II

B) III ve IV

C) V ve VI

D) I ve VI

E) II ve V
7. Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya ve bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya denir.

Yukarıda verilen tanım Atatürk ilkelerinden hangisine aittir?

A) Halkçılık

C) Cumhuriyetçilik

E) Laiklik

B) Milliyetçilik

D) İnkılapçılık
8. Yeni Türk devletinde;

I. 10 Nisan 1928'de Anayasa'dan "Devletin dini İslam’dır." maddesinin çıkarılması

II. 1934'te çıkarılan bir yasa ile toplumsal sınıf ve ayrıcalıkları belirten unvanların yasaklanması

gibi inkılaplar, aşağıdaki ilkelerden hangileri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

A) Milliyetçilik Devletçilik

B) Laiklik Halkçılık

C) Halkçılık Cumhuriyetçilik

D) Cumhuriyetçilik Laiklik

E) Laiklik Milliyetçilik
9. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması.

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Laiklik

B) Milliyetçilik

C) Halkçılık

D) Devletçilik

E) Cumhuriyetçilik
10. Yeni Türk devletinde;

I. Halkın kanunlar önünde eşit olması

II. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin herkese eşit olarak götürülmesi

III. Yönetime tüm halkın katılması

gibi özellikler Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Halkçılık

B) Milliyetçilik

C) Devletçilik

D) Laiklik

E) Akılcılık ve bilimsellik
11. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınması, aşağıdaki ilkelerden hangilerinin doğrultusunda gerçekleşen bir uygulamadır?

A) Ulusçuluk - Devletçilik

B) Halkçılık - Devletçilik

C) İnkılâpçılık - Devletçilik

D) Cumhuriyetçilik — Halkçılık

E) Cumhuriyetçilik - Devrimcilik
12. Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle gelecekte kendisinin de aşılmasının yolunu göstermiş, devlet (bilgi yelpazesi. com) ve toplum yapısının sürekli olarak yenilenmesi gerektiğine işaret etmiştir?

A) Laiklik

B) Devletçilik

C) Ulusçuluk

D) Cumhuriyetçilik

E) İnkılapçılık
13. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgili değildir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) TBMM'nin açılması

C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

D) Tevhid-i Tedrisat kanunu

E) Halifeliğin Kaldırılması
14.

I. TBMM'nin açılması

II. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi

III. Tevhidi Tedrisat Kanunu

IV. Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri, cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir?

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) III ve IV

E) II ve IV
15. Atatürk ilkelerinden hangisi diğerlerini de kapsayan bir yapıya sahiptir?

B) Milliyetçilik

D) İnkılapçılık

A) Cumhuriyetçilik

C) Halkçılık

E) Laiklik
 

CEVAP ANAHTARI

 

1D

2E

3B

4B

5C

6E

7B

8B

9B

10A

11D

12E

13D

14A

15B

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: Allah razi olsun cok guzel sorular emegi gecen herkese tesekurler 
->Yazan: mustafa.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):