Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya'ya yakınlaşma politikası izlemeye başlamıştır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşmasında etkili olmadığı söylenebilir?

A) İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesi

B) İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi

C) Reval Görüşmesi'nin yapılması

D) Fransa'nın Tunus'u işgali

E) İngiltere'nin Mısır'ı işgali
2. Osmanlı Devleti'nde;

- 1876'da açılan Mebuslar Meclisi'nde Balkan halklarına da temsil hakkı tanınmıştır.

- XIX. yüzyılın sonlarından itibaren İslamcılık düşüncesi savunulmuştur.

- İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet döneminde Türkçülük düşüncesini ön plana çıkarmıştır.

Bu farklı uygulamalar aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir?

A) Devletin dağılmasını önlemek

B) İçişlerine karışılmasını engellemek

C) Kaybedilen toprakları geri almak

D) Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek

E) Halkın yönetimde söz sahibi olmasını sağlamak
3. Osmanlı Devleti'nde;

I. Padişah ile ayanlar arasında Sened-i İttifak'ın imzalanması

II. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi

III. 1876 Anayasası'nın kabul edilmesi

IV. II. Meşrutiyetin ilanı

V. 31 Mart Ayaklanmasının çıkması

gibi gelişmelerden hangileri üzerinde Fransız İhtilali'nin düşünsel bir etkisinin olduğu savunulamaz?

A) I ve II           B) II ve III               C) I ve V

D) III ve IV       E) IV ve V
4. 1911'de saldırdığı Trablusgarp'ta kesin bir başarıya ulaşamayan İtalya, Çanakkale Boğazı'nı abluka altına aldı ve 12 Ada'yı işgal etti.

İtalya'nın bu girişimi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Süveyş Kanalı'nı ele geçirip Hint Okyanusu'na açılmak

B) Büyük devletlerin savaşa katılmasını sağlamak

C) Karadeniz egemenliğini ele geçirmek

D) Savaşı daha geniş alana yaymak

E) Osmanlı Devleti'ni Trablusgarp'ı bırakmaya zorlamak
5. I. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı orduları Balkanlardan tamamen çekildi. Kaybedilen topraklar üzerinde Balkan ülkeleri arasında çıkar çatışmaları başladı.

Balkan ülkeleri arasında başlayan çıkar çatışmalarının Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Orduda düzenleme çalışmalarına ağırlık verilmesi

B) Edirne'nin geri alınması

C) Ege Adaları'nın Yunanlılardan kurtarılması

D) Almanya ile ittifak yapılması

E) Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması
6. Mustafa Kemal; I. Dünya Savaşı sırasında İstanbul hükümetine gönderdiği bir raporda "...Savaş devam ederse karşılaşacağımız en büyük tehlike, her tarafta çürüyen saltanat binasının bir gün içten, birdenbire ve hep birlikte çökmesi ihtimalidir..." demekteydi.

Aşağıdakilerden hangisi, bu raporda açıklanan görüşlerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A) Mustafa Kemal ileri görüşlü, gerçekçi bir komutandır.

B) Osmanlı İmparatorluğu çökmektedir.

C) İstanbul hükümeti çöküşü önlemek için gerekli önlemleri almaktadır.

D) Savaş, imparatorluğa zarar vermektedir.

E) Yönetimin başarısızlığı, devletin durumunu kötüleştirmektedir.
7. Birinci Dünya Savaşı öncesinde, Avrupa devletleri arasında dünyayı savaşa sürükleyen bir bloklaşma oluşmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Almanya ile İngiltere arasındaki çıkar çatışması

B) Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşma düşüncesi

C) Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yakınlaşması

D) İngiltere'nin Rusya'yı güneye inme politikasında serbest bırakması

E) İtalya'nın sömürgeci politika (bilgi yelpazesi.net) izlemeye başlaması
8. Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele edilen;

I. Çanakkale cephesi

II. Suriye cephesi

III. Mısır cephesi

IV. Kafkasya cephesi

V. Irak cephesi

gibi cephelerden hangileri, Osmanlı Devleti'nin savaşa kaybettiği toprakları geri almak amacıyla girdiğinin göstergesidir?

A) I ve III          B) III ve IV              C) III ve V

D) II ve III         E) IV ve V
9. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD başkanı Wilson kendi adıyla anılan ilkelerini yayınlamıştır.

Bu ilkelerin gerçekleştirmek istediği amaç olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Yenilen devletlerin sömürgelerini paylaşmak

B) Milletler Cemiyeti'nin yöneteceği devletleri saptamak

C) Savaş sonunda kurulacak devletleri saptamak

D) Yenilen devletlerin siyasal rejimlerini belirlemek

E) Yenilen devletlerle yapılacak barışın esaslarını belirlemek
10. I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın İngiltere'nin sömürgeleri ile bağlantı kurmasını engellemek amacıyla açılmasını sağladığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kafkas Cephesi

B) Suriye Filistin Cephesi

C) Galiçya Cephesi

D) Kanal Cephesi

E) Çanakkale Cephesi
11. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı.bir ateşkes antlaşmasından çok Osmanlı Devleti’nin yok edilmesine yönelik hükümler taşıdığı görülmektedir.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Halkın çoğunluğunun Müslüman olması

B) Tarafsız kalması teklif edildiği halde savaşa katılması

C) Osmanlıların savaş sırasında İtilaf ordularına büyük kayıplar verdirmesi

D) İtilaf Devletleri'nin daha önce Osmanlı topraklarını paylaşmayı kararlaştırması

E) Kapitülasyonların tek taraflı olarak kaldırılmış olması
12. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallerin açık bir tehdide dönüşmesi üzerine ülkenin çeşitli yerlerinde direniş cemiyetleri kuruldu. Bunlardan biri olan, Milli Kongre Cemiyeti çeşitli dillerde kitap ve broşür yayınladı.

Cemiyetin bu yolla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Cemiyete olan katılımı artırmak

B) Ulusal mücadelenin önderliğini üstlenmek

C) Barışçıl mücadele içinde olduğunu göstermek

D) İstanbul hükümetinin siyasi desteğini kazanmak

E) Avrupa kamuoyunu ve diplomatik çevrelerini olumlu yönde etkilemek
CEVAP ANAHTARI

 

1. B  2. A         3. C        4. E         5. B

6. C  7. A         8. B         9. E         10. D

11. D               12. E

 

“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇ