Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

CUMHURİYET DÖNEMİ, CUMHURİYETİN İLANI, İLKE VE İNKILAPLAR, ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kapsamındadır?

A) Türk parasının korunması

B) Ekonomiyle ilgili araştırmaların yapılması

C) Özel girişimcilere kolaylık sağlanması

D) Ekonomik alanda gerekli görülen değişikliklerin yapılması

E) Dünyadaki değişik ekonomik akımların incelenmesi ve bunların Türkiye'ye etkilerinin saptanması
3. Atatürk, Söylevinde;

I. Kuvay-i Milliye (1919-1920)

II. TBMM Hükümeti (1920-1923)

III. Türkiye Cumhuriyeti (1923-1927)

IV. Türkiye Cumhuriyeti (1927-1938)

Dönemlerinden hangilerini anlatır?

A) I ve ll

B) ll ve lll

C) lll ve lV

D) I, ll ve lll

E) I, II, III ve IV
4.

I. Tekke ve türbelerin kapatılması

II. Medreselerin kapatılması

III. Patrikhane'nin evrensel olmaktan çıkarılması

Yukarıdakilerden hangilerinin temel amacı, düşüncede çağdaşlığı gerçekleştirmektedir?

B) Yalnız

D) I ve lll

A) Yalnız ll

C) I ve ll

E) ll ve lll
5. Türkiye Cumhuriyet'inde kadınlara sağlanan ilk hak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evlenme ve boşanmada erkekle eşit derecede söz sahibi olma

B) Belediye seçimlerine katılabilme

C) Milletvekili seçilebilme

D) Evlilikte kendi soyadını kullanabilme

E) Evlilikte edinilen mala ortak olmak
6.

I. Miladi takvimin kabul edilmesi

II. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi

III. Hafta tatilini Cumadan Pazar gününe alınması

Yukarıdakilerin hangilerinde, uluslar arası ticari ilişkilere kolaylık sağlama amacı vardır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III
7. Türkiye Cumhuriyeti'nde,

I. Eğitim,

II. Turizm,

III. Hukuk

Alanlarının hangilerinde ikili uygulamalara son verecek inkılâplar yapılmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III
8. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılapların hangisinde, "dini siyasete alet almaktan çıkarma" amacı yoktur?

A) Çok partili hayata geçilmesi

B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

C) Dini kıyafetlerin giyilmesinin sınıflandırılması

D) Medreselerin kapatılması

E) Halifeliğin kaldırılması
9.

I. Menemen Olayı

II. Vagon-Li Olayı

III. Razgrat Olayı

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet rejimine tepki niteliğindedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III
10.

I. Türkiye'de müzeciliğin başlaması

II. Sanayi-i Nefise Mektebi'nin Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürülmesi

III. Milli Musiki ve Temsil Akademisi'nin Ankara Konservatuarı'na dönüştürülmesi

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III
11. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Döneminde kurulan partilerden biri değildir?

A) Serbest Cumhuriyet Partisi

B) Ahali Cumhuriyet Partisi

C) Demokrat Parti

D) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi

E) Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi
12. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün "Nutuk" adlı eserinde sözünü ettiği konulardan biridir?

A) Soyadı Kanunun kabul edilmesi

B) Kapitülasyonların kaldırılması

C) Milletler Cemiyetine üye olunması

D) Yeni Türk Devletinin kurulması

E) Millet Mekteplerinin açılması
13.

I. Çok partili hayata geçilmesi

II. Seçim sisteminin değiştirilmesi

III. Referandum

1946 yılında yapılan yukarıdaki değişiklerden hangisi, Türkiye'de demokratik hayatın gelişmekte olduğunun doğrudan göstergesidir?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız

D) I ve lll

E) ll ve lll
16. Sosyal tabakalaşmanın bir işareti olarak kullanılan "ağa, hacı, halife, molla, efendi, hazret" gibi unvanların 1934 yılında kaldırılması, toplumda aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?

A) Tekke ve türbelerin kapatılması

B) Saltanat'ın kaldırılması

C) Uluslararası ilişkilerin kolaylaştırılması

D) Cumhuriyet'in ilan edilmesi

E) Ayrıcalıkların kaldırılması
17. Türk medeni Kanunu'nun kabulüyle yapılan inkılap, hem laik bir hukuk sisteminin kurulması hem de toplumsal yaşayışı (bilgi yelpazesi.net) n düzenlenmesiyle ilgilidir.

Bu durum, Atatürk ilkelerinin,

I. Anayasal haklara uygun olma,

II. Batının desteği ile olma,

III. Toplumun ihtiyaçlarına cevap verme,

Özelliklerinden hangilerine kanıttır?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız II!

D) I ve lll

E) I, ll ve lll
18. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaldırılan Aşar Vergisi'nin,

I. Belli bir oran üzerinden alınması,

II. Ürünün az olduğu yıllarda da alınması,

III. Mültezimlerin bu vergiyi kendi masraflarını da katarak toplamaları

Özelliklerinden hangilerinin "halkçılık" ilkesiyle bağdaşmadığı savunulur?

A) Yalnız II

B) Yalnız lll

C) I v ell

D) ll ve lll

E) I, ll ve lll
19. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet'i siyasetin etkisinden kurtararak dinin saygınlığını koruma amacına yönelik inkılaplardan biridir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Âşar Vergisi'nin kaldırılması

C) Hicri takvim yerine, Miladi takvimin kabul edilmesi

D) Saltanatın kaldırılması

E) Arap alfabesi yerine Türk alfabesinin kabul edilmesi
22. Aşağıdakilerden hangisi, Türk toplumunda, kişiler arasında ayrıcalıklı durumlar yaratan unvanların kaldırılması amacını gütmektedir?

A) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması

B) Medreselerin kapatılması

C) Tekke ve türbelerin kapatılması

D) Anayasa'ya bazı maddelerin değiştirilemeyeceği esasının getirilmesi

E) 1924 Anayasası'ndan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılması
23. Türkiye'de ekonomide planlı kalkınma dönemine hangi yılda geçilmiştir?

A) 1923

B) 1925

C) 1930

D) 1932

E) 1934
24.

I. Milletvekili olma süresi

II. Hükümetin kurulma şekli

III. Yeni Türk Devleti'nin adı

Cumhuriyet'in ilanıyla yukarıdakilerin hangilerinde değişiklik yapılmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III
25. Atatürk'e göre, "En önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir." Çünkü "Eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder."

Atatürk bu sözüyle eğitimin öncelikle aşağıdakilerden hangisi yönündeki önemini vurgulamıştır?

A) Ülkenin olanaklarından yararlanmada birlik ve eşitlik sağlamaya özen gösterme

B) Vatandaşa dünyayı tanımasını sağlayacak bilgi vererek, ülkesinin değerini bilmeyi öğretme

C) Vatandaşa vatanını, milletini tanımasını ve sevmesini sağlayacak bilgi verme

D) Ülkenin ihtiyacı olan kültürlü insanı yetiştirerek ülkenin çağdaş devletlerin arasına girmesini kolaylaştırma

E) Vatandaşları ülkenin bağımsızlığını ve geleceğini güvence altına alacak şekilde yetiştirme
 

CEVAP ANAHTARI

 

1A        3D        4C        5A        6E

 

7D        8A        9A        10E        11C        12D

 

13A        16E        17D        18A        19A        22A

 

23E        24D        25E

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):