Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER (1) (İNKILAP TESTİ)

 

1.

I. Yeni devletin yönetim şeklinin ne olduğu

II. Yasama ve yürütme erklerinin nerede toplandığı

III. Vekillerin (Bakanların) nasıl seçildiği

Yukarıdakilerden hangileri 1921 Anayasası'nda açıkça belirtilmemiştir?

B) Yalnız

D) I ve II

A) Yalnız I

C) Yalnız III

E) II ve III
2. Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'dan çıkartılması isteğini aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşmelerde dile getirmiştir?

A) Lozan Antlaşması

B) İstanbul Anlaşması

C) Mudanya Antlaşması

D) Ankara Antlaşması

E) Atina Antlaşması
3. Türk ordusunun, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerden hangisinde olmuştur?

A) I. İnönü Savaşı

B) II. İnönü Savaşı

C) Çerkez Ethem Ayaklanması

D) Sakarya Savaşı

E) Kütahya-Eskişehir Savaşları
4.

I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır'ın yeniden Türk topraklarına katılması

II. Batum'un Gürcistan'a bırakılması

III. Kafkas petrollerinin işletilmesi

Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması'nın kapsamındadır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) l-ll

E) ll-lll
5. Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biri değildir?

A) Mustafa Kemal'in başkomutanlık görevini üstlenmesi

B) TBMM'nin yetkilerini geçici bir süre için Mustafa Kemal'e vermesi

C) Tekalif-i Milliye Buyruklarının çıkarılması

D) Batı cephesinin güney ve batı olarak ikiye ayrılması

E) TBMM'de Mustafa Kemal'e karşı tepkilerin artması
6.

I. Savaş tazminatları,

II. Suriye sınırı,

III. Boğazlar

Konularından hangileriyle ilgili sorunlar, Lozan Antlaşması'ndan sonra yeniden gündeme gelmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III
7.

I. Başkomutanlık Meydan Muharebesi

II. Eskişehir - Kütahya

III. İkinci İnönü

savaşlarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II ve II

B) II, I ve III

C) II, III ve I

D) III, Ivell

E) III, II ve I
8. Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal'in başkomutanlık görevini üstlenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkması

B) Kütahya - Eskişehir yenilgisi

C) ismet İnönü'nün Batı Cephesine atanması

D) Sovyet Rusya'nın, Bağlaşık devletlerle Brest-Litovsk Antlaşması'nı imzalayarak, I. Dünya

Savaşı'ndan çekilmesi

E) Mustafa Kemal'in Bakanlar Kurulu'nun başkanı olması
9. Lozan Antlaşması'ndan önce, kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya

B) Yunanistan

C) Fransa

D) İngiltere

E) Sovyet Rusya
10. Fethi Okyar Hükümeti'nin çekilmesinden sonra yaşayan hükümet sorunu, aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini ortaya koymuştur?

A) Cumhuriyet'in ilan edilmesi

B) Saltanatın kaldırılması

C) Halifeliğin kaldırılması

D) Seçim sisteminin değiştirilmesi

E) Çok partili sisteme geçilmesi
11.

I. Batılı devletler üzerinde etkili olmak

II. Demokratik ülkeler yanında yer almak

III. Sovyet Rusya'yla, ABD arasında sorun yaratmak

Yukarıdakilerden hangilerinin, Türkiye'nin Lozan görüşmeleri sırasında ABD ile ikili ilişkilere önem vermesinde etkili olduğu söylenemez?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız lll

D) I ve II

E) II ve III
12. Aşağıdakilerden hangisinde, İkinci İnönü Savaşı'nın kazanılmış olmasının etkisi yoktur?

A) TBMM Hükümeti'nin gücünü artırması

B) Türk ordusuna olan güvenin pekişmesi

C) İngilizlerin Yunanlılara güveninin sarsılması

D) Anlaşma Devletleri arasında anlaşmazlıkların artması

E) Çerkez Ethem Ayaklanması'nın bastırılması
13.

I. Yunanistan'ın, savaş tazminatı yerine Karaağaç'ı Türkiye'ye vermesi

II. Kars ve dolaylarının yeniden Türk topraklarına katılması

III. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması'nın sonuçları arasındadır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, ll ve lll
14.

I. Afganistan

II. Suriye

III. Irak

Yukarıdaki devletlerden hangileri Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'yle doğrudan ilişki kurmuşlardır?

A) Yalnız I

B) Yalnız I

C) I ve II

D) fl ve III

E)l, ll ve lll
15. Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransa'nın TBMM ile Ankara Antlaşmasını yapması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Fransa'nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istemesi

B) TBMM'nin uluslararası alanda ilk kez tanındığını

C) Fransa ile TBMM arasında dostluğun uzun süreceğini

D) İngiltere'nin Yunanistan'ı desteklediğini

E) İtalyanların işgal ettiği Anadolu'dan geri çekildiğini
16. Moskova Antlaşması'na göre Rusya;

I. Ekonomik ve parasal antlaşmalar yapacak

II. Misak-ı Milli'yi tanıyacak

III. Çarlık Rusya ile Osmanlı arasında yapılan olan antlaşmaları geçersiz sayacak.

Yukarıdaki kararlardan hangilerini yapmayı kabul etmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) l-ll

D) l-lil

E) l-ll-lll
17. Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı'nda hangi yetkiyi kullanarak emirler çıkarmıştır?

A) Başkomutanlık

B) Meclis Başkanlığı

C) Cumhurbaşkanlığı

D) General

E) 9. Ordu müfettişi
18.

I. Londra Konferansına İstanbul hükümetinin yanında TBMM'nin de çağrılması

II. İtalya ile Türkiye'nin karşılıklı esir değişikliği yapması

III. Son Osmanlı Mebussan Meclisi'nin dağılmasından Sonra açılması

Yukarıdaki hangi olaylar itilaf devletlerinin TBMM yi tanıdığını gösterir?

A) Yalnız

B) Yalnız II

E) l-ll -III

C) I ve II
19. Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki ilk görüşmeler Mayıs 1920'de başladığı halde, TBMM ile ancak Birinci İnönü Muharebesi'nin (bilgi yelpazesi. com) kazanılmasından sonra 16 Mart 1921'de Moskova Antlaşması'nı imzalamıştır.

Sovyet Rusya'nın TBMM ile antlaşma imzalama konusunda yavaş davranması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi tanımaması

B) TBMM'nin İstanbul hükümetiyle ilişkilerini koparması

C) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermesi

D) Meclise yönelik ayaklanmaların devam etmesi

E) Rusya'nın Anadolu hareketinin başarısından endişe duyması
20. TBMM, I. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'na katıldı. Konferans devam ederken Sovyet Rusya ile de Moskova'da görüşmeler yapıldı. TBMM Misakı Milli'nin Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesini sağladı.

Bu bilgilere göre;

I. Doğu sınırında güvenlik sağlanmıştır.

II. Sevr Antlaşması'nın geçersizliği Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir.

III. Düzenli ordu çalışmaları başlatılmıştır.

IV. TBMM dış politikada etkili olmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve III

B) III ve IV

C) I, II ve IV

D) II ve III

E) II ve IV
 

CEVAP ANAHTARI

 

1A

2A

3E

4A

5D

6E

7E

8B

9E

10A

11C

12E

13A

14A

15A

16E

17A

18C

19E

20C

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):