Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1.12 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Meclis daha önce Mustafa Kemal tarafından planlanan işlerin büyük bölümünü yerine getirmedi. Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmadığı gibi Mustafa Kemal de Meclis başkanlığına seçilmedi.

Mebuslar Meclisi üyelerinin bu davranışları ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?

A) İtilaf Devletleri'yle işbirliği içinde olduklarını göstermek

B) Anadolu hareketinin emrinde olmadıklarını kanıtlamak

C) Kuva-i Milliye hareketiyle birlikte olduklarını göstermek

D) Padişahın baskısı altında olmadıklarını açıklamak

E) Ulusal bir meclis olduklarını kanıtlamak
2. Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misak-ı Milli'de; "Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız." denilmiştir.

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

A) Kapitülasyonların kaldırılması

B) Padişahın güvenliğinin sağlanması

C) Mondros Ateşkesi hükümlerine uyulması

D) Savaş durumuna son verilmesi

E) Azınlık haklarının korunması
3. TBMM’nin Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar düzenli çalışmasını ve süratli karar almasını sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laik düzene geçmeyi amaçlaması

B) Kurduğu hükümeti devam ettirmesi

C) Ülke yönetimini elinde bulunduran tek organ olması

D) Dış ilişkilerinde güçlü olma ilkesini benimsemesi

E) Ayaklanmaları bastırması
4. Misak-ı Milli'de; Kars, Ardahan ve Batum'da halkoylaması yapılması isteniyordu.

Bu bölgelerde halk oylaması yapılmasının istenmesinde;

I. Wilson İlkeleri

II. Türk nüfusun çoğunlukta olması

III. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması

IV. Brest-Litowsk Antlaşması

V. Osmanlı ordusunun terhis edilmesi

gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) I, II ve V       B) I, III ve V            C) I, II ve IV

D) II, III ve IV   E) III, IV ve V
5. İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ederek Meclis-i Mebusan'ı dağıttılar. Milletvekillerini ve aydınları sürgüne gönderdiler. Fakat padişah ve İstanbul hükümetine dokunmadılar.

İtilaf Devletleri'nin padişah ve İstanbul hükümetine dokunmamalarının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Halifeliğin devam etmesini sağlamak

B) Yunanlıların İzmir'i işgalini kolaylaştırmak

C) Osmanlı padişahının diplomatik gücünden yararlanmak

D) Misak-ı Milli'nin ilanına engel olmak

E) Padişah ve İstanbul hükümetinden çıkarları doğrultusunda yararlanmak
6. Aşağıdaki kararlarından hangisi, Birinci TBMM döneminde "meclis hükümeti" sisteminin uygulandığını kanıtlamaktadır?

A) Hükümet işlerini meclis tarafından seçilen İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

B) Meclis başkanı meclis üyeleri tarafından belirlenir.

C) Din işleri meclis tarafından yürütülür (bilgi yelpazesi.net) .

D) Vatan ve milletin kurtuluşu her şeyin üstündedir.

E) Milletvekilleri Türk halkının bütününü temsil eder.
7. Aşağıdaki özelliklerinden hangisi, 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin "Kurucu Meclis" niteliği taşıdığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yasama yetkisini kendisinde toplaması

B) Millet adına egemenlik hakkını kullanması

C) Yabancı devletlerle anlaşmalar imzalaması

D) Anayasa hazırlamış olması

E) Yürütme yetkisini kendi üzerine alması
8. TBMM açıldıktan bir süre sonra, hükümetin kurulduğu resmi bir yazıyla yabancı devletlere bildirilmiştir.

TBMM'nin bu girişiminin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Osmanlı Devleti'nin devamı olduğunu kanıtlamak

B) Cumhuriyet rejiminin kurulduğunu açıklamak

C) Ulusal direniş örgütlerini desteklediğini göstermek

D) Kurucu meclis olduğunu ortaya koymak

E) Türk ulusu adına karar verme yetkisinin kendinde olduğunu göstermek
9. Yeni Türk devletinin ilk anayasası olan 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddeleri şunlardır;

I. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

II. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

III. Devletin resmi dili Türkçe’dir.

IV. Devletin dini İslam’dır.

Bunlardan hangileri cumhuriyet yönetimine geçişin amaçlandığının göstergesidir?

A) Yalnız I        B) Yalnız II             C) II ve III

D) I ve III          E) I ve IV
10. 1921 Anayasası ile kabul edilen "güçler birliği" ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde açıklamıştır?

A) Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere bırakılır.

B) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri ayrı kurumlar tarafından kullanılır.

C) Yasama yetkisi devlet başkanına verilir.

D) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM tarafından kullanılır.

E) Tüm yetkiler devlet başkanına verilir.
11. Milli Mücadele döneminde Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe'nin önce Kuva-i Milliye taraftarı olup sonradan TBMM'ye karşı ayaklandıkları görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, bu ayaklanmaların temel nedeni olarak gösterilebilir?

A) Saltanata bağlı olmaları

B) İşgal kuvvetlerinin desteğini almaları

C) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları

D) Yunanlılar tarafından yönlendirilmeleri

E) Merkezi otoriteye uyum sağlayamamaları
12. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde,

I. İstiklal Mahkemeleri'nde milletvekillerinin görevlendirilmesi

II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması

III. Ayaklanmaları bastıran TBMM’nin otoritesinin artması

gibi gelişmelerden hangileri, TBMM'nin çalışmaları sırasında yargı yetkisini de kullandığını kanıtlar?

A) Yalnız I        B) Yalnız II             C) Yalnız III

D) I ve II           E) I ve III
CEVAP ANAHTARI

 

1. B  2. A         3. C        4. C        5. E

6. A   7. D        8. E         9. B         10. D

11. E                12. A

 

“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇ