Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

KURTULUŞ SAVAŞI TEST (2) (İNKILAP TEST SORULARI)

 

1. Amasya Genelgesi'nin hangi maddesinde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi belirtilmiştir?

A) Sivas'ta milli bir Kongre toplanacaktır.

B) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.

C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

D) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı ehlikededir.

E) Genelge, bir sır olarak saklanmalıdır.
2. Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinde protesto mitinglerinin düzenlenmesini istemiştir?

A) Sivas Kongresi

B) Balıkesir Kongresi

C) Amasya Görüşmesi

D) Aımasya Genelgesi

E) Havza Genelgesi
3. Mustafa Kemal aşağıdaki hangi gelişmeden önce askerlik görevinden istifa etmiştir?

A) İzmir'in işgali

B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi

D) Temsil Heyetinin Ankara'ya gelişi

E) Amasya Görüşmeleri
4.

I. Azınlık hakları komşu ülkelerde yaşayan Müslüman halka tanınan haklar oranında olacaktır.

II. Hiçbir devlete siyasi, adli ve mali gelişmemizi

engelleyici haklar verilmez.

III. Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türk hakimiyet kurulmalıdır.

Yukarıda Misak-ı Milli'de yer alan, maddelerden hangileri kapitülasyonlara tepki niteliğindedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III
5. Aşağıdakilerden hangisi, Misak-i kararlarından biridtr?

A) Havza Genelgesi'nin yayımlanması

B) Erzurum Kongresi'Rİn toplanması

C) Ulusai cemiyetlerin birleştirilmesi

D) Temsilcüer Kurulu'nun Ankara'ya gelmesi

E) Uiusai ekonomideki gelişmeyi engelleyen kisıtiamaların kaldırılması
6. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nin kararları arasında yoktur?

A) Doğu Anadoiu illerindeki direniş hareketlerinin yönlendirilmesi

B) Milis güçler yerine ulusal ordu kuruiması

C) Mandacılığın reddedilmesi

D) Vatanın bölünmez bir bütün olduğu

E) Azınlıklara, siyasi ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıkların verilmesine karşı çıkılması
7. Ali Galip olayı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Erzurum Kongresi'nin toplanması

B) Sivas Kongresi'nin toplanması

C) istanbul mitingleri

D) TBMM'nin açılması

E) İngilizlerin Samsun'u işgali
8. Kurtuluş Savaşı'nda milliyetçilik akımı, aşağıdakilerden hangisiyle milleti harekete geçiren ve politik hedefleri gösteren bir ilke olmaya başlamıştır?

A) Amasya Protokolleri

B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi

D) Sivas Kongresi

E) TBMM'nin açılması
9. Temsilciler Kurulu, Amasya Görüşmeleri'nde istanbul Hükümeti'nden Sivas Kongresi'nin saptadığı dış politikaya uymasını istemiştir.

Buna göre; Temsilciler Kurulu'nun, aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulur?

A) Yabancı sermayeden yararlanması

B) Malta sürgünlerinin geri getirilmesi

C) Manda ve himaye reddi

D) Mebuslar Meclisinin İstanbul'da toplanması

E) Antlaşma Devletleri ile barış için görüşme yapılması
10. Misak-ı Milli'de alınan 'Türkiye'deki azınlıklara komşu memleketlerdeki Türklere verilen haklar kadar hak verilecektir" kararı ile ne yapılmak istenmiştir?

A) Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır.

B) İtilaf devletleri ile iyi ilişkiİ9r kurulmak istenmiştir.

C) Azınlıklara daha çok hak verilmiştir.

D) Azınlıkların göç etmesi istenmiştir.

E) Yabancı memleketlerd9ki Türklerin yönetime katılması amaçlanmiştır.
11. Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti'nin bir temsilcisi ile Amasya'da yaptığı görüşmede, aşağıdakilerden hangisi ele alınmıştır?

A) Ankara'nın başkent olması

B) Ali Galip'in Sivas Kongresi'ni basmak istemesi

C) Mustafa Kemal'in III. Ordu Müfettişliği'nden ayrılması

D) Mebuslar Meclisi'nin toplanması

E) Kuva-i Milliye'nin oluşturulması
12. Amasya Genelgesi'nde, aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

A) İstanbul'un resmen işgal edilmesi

B) İstanbul Hükümeti'nin tutumu

C) Ulusal bir kurulun toplanması gereği

D) Ulusun bağımsız olması

E) Ulusun azim ve kararına önem verilmesi
13. Kurtuluş savaşmda;

- Mevcut siyasi partüerin hiç birinin amaçlarına hjzmet edilmemesi

- Aii Fuat Paşa'nın Kuva-yi Miüiye Kumandanlığı'na getirilmesi

kararlan aşağidakilerden hangisinde ahnmıştsr?

A) Amasya Görüşmesi

B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi

D) Alaşehir Kongresi

E) Son Osmanlı Mebuslar Meciisi
14. Milli Mücadele Dönemi'nde;

- Padişah iradesine karşı bir ayakianma başiatılmalıdır.

- Türk usulü işgailere katianmak yerine, bağımsız yaşamak için savaşıimalıdır.

- Ordu, alınan kararların uyguianmasında görevlendirilmeiidir.

düşünceleri ilk kez aşağıdakiierin hangisinde ele alınmıştır?

A) Erzurum Kongresl

B) Sivas Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) ilkTBMM

E) Amasya Görüşmesi
15. Erzurum Kongresi'nde alınan "Temsilciler Kurulu doğuyu temsil eder" kararı, Sivas Kongresi'nde "Temsilciler kurulu (bilgi yelpazesi. com) vatanın tümünü kontrol eder" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik Sivas Kongresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?

A) Katılan üye sayısının daha az oiduğuna

B) Ulusal bir kongre olduğuna

C) Temsilciler Kurulu seçiminin çok zor olduğuna

D) Bazı üyelerin üyeliklerinin saklı tutulduğuna

E) Manda ve himayenin kesinlikle reddedüdiğine
16. Mustafa Kemal, İstanbul Hükümet'i temsilcileriyle Bilecik'te yaptıği görüşmede kendisini "TBMM Ve Hükümet Başkanı" şekünde tanıtmıştır.

Mustafa Kemal'in kendisini böyle tamtmasındaki amacımn aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Meclis ve hükümetin yetkilerine sahip olduğunu hatırlatmak

B) istanbul Hükümet'i ile ilişkileri kesmek

C) İstanbul Hükümet'i temsilcilerinin hükümetten çekilmesini sağlamak

D) istanbul Hükümet'i üyeleri arasında görüş ayrılığı yaratmak

E) Padişahı, yeni bir hüküımetin kurulmasına razı etmek
17.

I- Doğrudan Mustafa Kemai'in çağrısı üzerine toplanmiştır.

II- Temsilciler kurulunun üye sayısının artırılmıştır.

Yukarda verilen iki geiişme aşağıdaki hangi kongreyle ilgiüdir?

A) Sivas Kongresi

B) Balıkesir Kongresi

C) Erzurum Kongresi

D) Amasya Kongresi

E) Alaşehir Kongresi
 

CEVAP ANAHTARI

 

1D

2E

3 C

4B

5E

6B

7B

8B

9C

10A

11D

12A

13C

14C

15B

16A

17A

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):