Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (1) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

a) Almanya

b) İtalya

c) Rusya

d) Avusturya-Macaristan

2-) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

a) Kafkas

b) Kanal

c) Suriye

d) Çanakkale

3-) Mondros Ateş Kes Antlaşması’na Osmanlı Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetlerine en yakın antlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı

Bu madde, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi özelliğine örnektir?

A)Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme

B)Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma

C) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma

D) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesme

4-). Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye Kavala Bulgaristan’a Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a verilmiştir.

Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ege hava sahası

B)Anadolu’ya yakın olan Yunan Adalarının durumu

C)Ege denizi kıta sahanlığı

D)Batı Trakya’da kalan Türklerin  durumu

5-). Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?

A) Sömürgecilik yarışı.

B) Siyasi bloklaşma

C) Hızlı silahlanma

D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

6-) Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?

A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.

B) Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.

C) Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.

D) Rusya’ya yardım ulaştırmak.

7-) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?

A) Özgürlük

B) Eşitlik

C) Ulusal egemenlik

D) Vatan

8-)“TBMM içinden seçilen bir cumhurbaşkanının siyasi parti ile ilişiği kesilir ve Milletvekilliği sona erer. ”

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A) Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile.

B) Belli bir süre görev yapması ile.

C) Devletin başı olması ile.

D) Halkı temsil etmesi ile.

9-) Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?

A-Üretimde kalitenin artması

B-İşçi sınıfının ortaya çıkması

C-Sömürgecilik yarışının hızlanması

D-Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması

10-) Sanayi devrimi sömürgeciliği hızlandırmıştır. 1. Dünya savaşı da bir sömürge paylaşım savaşıdır.

Buna göre (bilgi yelpazesi. net) aşağıdakilerden hangisi arasında neden – sonuç ilişkisi yoktur?

Neden                                                            Sonuç

a) Sanayi Devrimi                           -  Hammadde  ve Pazar  İhtiyacı

b) Hammadde ve Pazar İhtiyacı    -  Sömürgeciliğin Yaygınlaşması

c) Sömürgeciliğin Yaygınlaşması  -  Ulusal Devletin Ortaya Çıkması

d) Sömürge arayışı                        -  Devletlerarasındaki  Bloklaşma

11-) Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir?

a. Fransız Devrimi’nin

b. Endüstri Devrimi’nin

c. Viyana Kongresi’nin

d. Coğrafi Keşiflerin

12-)

1- 31 MART olayı

2-İkinci Meşrutiyetin ilanı

3-Balkan savaşları

Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

a- 1 – 3 – 2

b-2 – 1 – 3

c- 2 – 3 – 1

d- 1 -2 – 3

13-) Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir?

A) Mondros

B) Moskova

C) Brest-Litovsk

D)Nöyyi

14-)Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler tarafından kurulan cemiyettir?

A) Milli Kongre Cemiyeti

B) Mavri Mira Cemiyeti

C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

D) Redd-i İlhak Cemiyeti

15-) Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

a)Fevzi Çakmak

b)Rauf Orbay

c)Kazım Karabekir

d)Ali Fuat Cebesoy

16-) Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında problem olmuştur?

a)Fransa

b)İtalya

c)İngiltere

d)Yunanistan

17-)Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden Hangisidir?

a) İngiltere-Fransa

b)Almanya-Avusturya

b) Almanya-İtalya

d) İtalya-Fransa

18-)Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden hangisidir.

a)Sömürgecilik yarışı

b)Alsas ve Loren

c) Panslavizm

d) Ekonomik rekabet

19-)Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyet değildir?

A) Kürt teali

B) Kilikyalılar

C) Mavri Mira

D) Teali İslam

20-) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir?

A. Çarlık Rusyası’nın yıkılması

B. Ekonomik rekabet

C. Silahlanma yarışı

D. Hammadde ve Pazar arayışı

21-) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır?

A. Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.

B. İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek her hangi bir durum ortaya çıkarsa, her hangi bir önemli noktayı işgal edebilecektir.

C. Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

D. Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.

22-) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti

D) Redd-i İlhak Cemiyeti

23-) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali  gerçekleştirmiştir?

A) Fransa

B) İtalya

C) İngiltere

D) Yunanistan

24-)Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi

b) Fransız ihtilali – Açlık

c) Sanayi devrimi – Irkçılık

d) Açlık – Irkçılık

25-)Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bulgaristan

b) İtalya

c) Yunanistan

d) Romanya

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1C              11B              21C

 

2B              12B              22A

 

3A              13C              23C

 

4D              14C              24A

 

5D              15C              25B

 

6C              16C

 

7D              17C

 

8A              18B

 

9D              19B

 

10B            20A

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

3. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten çok gűzel sorular. Hep sınava girmeden őnce bu siteyi ziyaret ederim. Çok başarılı tebrik ederim. Girmenizi tavsiye ederim öğrenci arkadaşlarım.
->Yazan: melike.

2. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten çok ama çok teşekkür ederim sizlere ben engelli olduğum için okula pek gidemiyorum O yüzden sınava çalışmak için baktım buraya..
->Yazan: ismail tolaman.

metin: ya çok güzel sorular çok begendim
txtisim:
nesrin kalkan.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***