Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (1) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

a) Almanya

b) İtalya

c) Rusya

d) Avusturya-Macaristan
2-) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

a) Kafkas

b) Kanal

c) Suriye

d) Çanakkale
3-) Mondros Ateş Kes Antlaşması’na Osmanlı Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetlerine en yakın antlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı

Bu madde, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi özelliğine örnektir?

A)Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme

B)Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma

C) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma

D) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesme
4-). Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye Kavala Bulgaristan’a Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a verilmiştir.

Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ege hava sahası

B)Anadolu’ya yakın olan Yunan Adalarının durumu

C)Ege denizi kıta sahanlığı

D)Batı Trakya’da kalan Türklerin  durumu
5-). Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?

A) Sömürgecilik yarışı.

B) Siyasi bloklaşma

C) Hızlı silahlanma

D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
6-) Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?

A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.

B) Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.

C) Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.

D) Rusya’ya yardım ulaştırmak.
7-) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?

A) Özgürlük

B) Eşitlik

C) Ulusal egemenlik

D) Vatan
8-)“TBMM içinden seçilen bir cumhurbaşkanının siyasi parti ile ilişiği kesilir ve Milletvekilliği sona erer. ”

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A) Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile.

B) Belli bir süre görev yapması ile.

C) Devletin başı olması ile.

D) Halkı temsil etmesi ile.
9-) Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?

A-Üretimde kalitenin artması

B-İşçi sınıfının ortaya çıkması

C-Sömürgecilik yarışının hızlanması

D-Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması
10-) Sanayi devrimi sömürgeciliği hızlandırmıştır. 1. Dünya savaşı da bir sömürge paylaşım savaşıdır.

Buna göre (bilgi yelpazesi. net) aşağıdakilerden hangisi arasında neden – sonuç ilişkisi yoktur?

Neden                                                            Sonuç

a) Sanayi Devrimi                           -  Hammadde  ve Pazar  İhtiyacı

b) Hammadde ve Pazar İhtiyacı    -  Sömürgeciliğin Yaygınlaşması

c) Sömürgeciliğin Yaygınlaşması  -  Ulusal Devletin Ortaya Çıkması

d) Sömürge arayışı                        -  Devletlerarasındaki  Bloklaşma
11-) Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir?

a. Fransız Devrimi’nin

b. Endüstri Devrimi’nin

c. Viyana Kongresi’nin

d. Coğrafi Keşiflerin
12-)

1- 31 MART olayı

2-İkinci Meşrutiyetin ilanı

3-Balkan savaşları

Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

a- 1 – 3 – 2

b-2 – 1 – 3

c- 2 – 3 – 1

d- 1 -2 – 3
13-) Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir?

A) Mondros

B) Moskova

C) Brest-Litovsk

D)Nöyyi
14-)Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler tarafından kurulan cemiyettir?

A) Milli Kongre Cemiyeti

B) Mavri Mira Cemiyeti

C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

D) Redd-i İlhak Cemiyeti
15-) Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

a)Fevzi Çakmak

b)Rauf Orbay

c)Kazım Karabekir

d)Ali Fuat Cebesoy
16-) Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında problem olmuştur?

a)Fransa

b)İtalya

c)İngiltere

d)Yunanistan
17-)Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden Hangisidir?

a) İngiltere-Fransa

b)Almanya-Avusturya

b) Almanya-İtalya

d) İtalya-Fransa
18-)Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden hangisidir.

a)Sömürgecilik yarışı

b)Alsas ve Loren

c) Panslavizm

d) Ekonomik rekabet
19-)Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyet değildir?

A) Kürt teali

B) Kilikyalılar

C) Mavri Mira

D) Teali İslam
20-) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir?

A. Çarlık Rusyası’nın yıkılması

B. Ekonomik rekabet

C. Silahlanma yarışı

D. Hammadde ve Pazar arayışı
21-) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır?

A. Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.

B. İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek her hangi bir durum ortaya çıkarsa, her hangi bir önemli noktayı işgal edebilecektir.

C. Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

D. Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.
22-) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti

D) Redd-i İlhak Cemiyeti
23-) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali  gerçekleştirmiştir?

A) Fransa

B) İtalya

C) İngiltere

D) Yunanistan
24-)Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi

b) Fransız ihtilali – Açlık

c) Sanayi devrimi – Irkçılık

d) Açlık – Irkçılık
25-)Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bulgaristan

b) İtalya

c) Yunanistan

d) Romanya
 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1C              11B              21C

 

2B              12B              22A

 

3A              13C              23C

 

4D              14C              24A

 

5D              15C              25B

 

6C              16C

 

7D              17C

 

8A              18B

 

9D              19B

 

10B            20A

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..

4. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel sorular emeğinize sağlık Allah razı olsun
->Yazan: Yunusraziye


3. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten çok gűzel sorular. Hep sınava girmeden őnce bu siteyi ziyaret ederim. Çok başarılı tebrik ederim. Girmenizi tavsiye ederim öğrenci arkadaşlarım.
->Yazan: melike.

2. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten çok ama çok teşekkür ederim sizlere ben engelli olduğum için okula pek gidemiyorum O yüzden sınava çalışmak için baktım buraya..
->Yazan: ismail tolaman.

metin: ya çok güzel sorular çok begendim
txtisim:
nesrin kalkan.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):