Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (17) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1-

I – I. Dünya Savaşı

II – II. Balkan Savaşı

III – Paris Barış Konferansı

IV – Uşi Antlaşması

Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) IV – II – I – III

B) I – II – III – IV

C) II – I – IV – III

D) IV – III – I – II
2-Osmanlı topraklarının işgali sonucu Türk Ulusu vatanını korumak amacı ile yararlı cemiyetler kurmuştur.

Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi çalışmaları ile diğerlerinden farklı bir özellik gösterir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti

B) Milli Kongre Cemiyeti

C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

D) Kilikyalılar Cemiyeti
3-Milli güvenlik devletin temel düzeni ve temel unsurları ile birlikte varlığının, bütünlüğünün milletlerarası siyaset ve çıkarlarının her türlü iç ve dış tehlikelere ve diğer devletlerin müdahalesine karşı korunması, savunulması ve yükseltilmesidir.

Aşağıdakilerden hangisi Milli güvenlik siyasetini belirleyen organlar arasında değildir?

A) TBMM

B) Cumhurbaşkanı

C) Anayasa Mahkemesi

D) Milli Güvenlik Kurulu
4-Devletin köydeki temsilcisi olan muhtar köy yönetiminin başıdır.

Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevleri arasında değildir?

E) Köye gelen devlet memurlarına yardımcı olmak.

F) Köy adına resmi kurumlarda köyü temsil etmek.

G) Doğanları, ölenleri, evlenen ve boşananları nüfus memurluğuna bildirmek.

H) Çocuk bahçesi, park, eğitim ve kültür sitesi, spor tesisleri yapmak.
5-Sanayi İnkılâbı sonucu ortaya çıkan sömürgecilik yarışı aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Ekonomik

B) Sosyal

C) Kültürel

D)Siyasi
6-. İnsan hakları ile ilgilenen ve devlet dışı kuruluşlar olarak bilinen örgütler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sivil Toplum Örgütleri

B) Okullar

C) Camiler

D) Parlamentolar
7-Ülkemizde milli güvenlik siyasetini belirlemekle görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Silahı Kuvvetleri

B) Polis Teşkilatı

C) Milli Güvenlik Kurulu

D) Sivil Savunma Teşkilatı
8-Aşağıdakilerden hangisi İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasına kanıt olarak gösterilebilir?

a)Kızılhaç Örgütü

b)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

c)İnsan Hakları Beyannamesi

d)Unisef
9-İtilaf Devletleri’nin hangi cephede başarısız olması Rusya’da ihtilalın çıkmasını hızlandırmıştır?

A)Kafkasya Cephesi

C)Makedonya Cephesi

B)Çanakkale Cephesi

D)Kanal  Cephesi
10-Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal’in askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür?

A)Trablusgarp Savaşı

B)31 Mart Olayı

C)Çanakkale Savaşı

D)Balkan Savaşları
11-Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda yerine geçici olarak kim vekillik eder?

A)TBMM Başkanı

B)Başbakan

C)Genel Kurmay Başkanı

D)Cumhurbaşkanı sekreteri
12-Valinin göreve gelme aşaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)TBMM oylaması ile

B)Seçim ile

C)Atama ile

D)İçişleri Bakanlığı önerisi, Bakanlar Kurulu oluru, Cumhurbaşkanı onayı ile
13-Mondros Ateşkes  Antlaşması’nın Osmanlı Devleti için   sonucu neydi?

a) Osmanlı Devleti bu antlaşmayla büyük bir   zafer kazanmış oluyordu.

b)Osmanlı devleti bu antlaşmayla yurdu düşmanlardan temizlemiş oluyordu.

c) Osmanlı devleti bu antlaşmayla İngilizlerin  egemenliği altına girmiş sayılıyordu.

d)Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti’nin savunma  ve egemenlik hakkı elinden alınmış oluyordu.
14-Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı Devleti’nin durumu neydi?

a)Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı  (bilgi yelpazesi. net) mücadele ediyordu.

b)Osmanlık Devleti İtilaf devletlerine karşı koyabilecek azim ve kararlılıkta değildi.

c)Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı Türk  milletini bir araya topladı.

d)Osmanlı Devleti bu sırada, milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı  kurtaracağı inancındaydı.
15-Aşağıdaki devletlerden hangisi itilaf devletleri arasında yer almamıştır?

a)İngiltere

b)İtalya

c)Bulgaristan

d)Rusya
16-Osmanlı Hükümeti’nin sorumluluğunu yerine getirmemesi sonucu, halk birtakım direniş cemiyetleri kurmuştur.

Bu cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Bölgesel nitelikte olmaları

B) İşgallere karşı tepki  olarak kurulmaları

C) Mevcut düzeni yıkma amacı taşımaları

D) Silahlı direnişi başlatmaları
17-Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda Batılı büyük devletlerle ittifak arayışı içine girmiş Fransa, Rusya, İngiltere ve daha sonrada  Almanya ile geçici dostluklar kurmak zorunda kalmıştır.

Osmanlı yönetiminin böyle bir siyaset izlemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milletlerarası barışa katkıda bulunmak istemesi.

B) Ekonomik ilişkilerin önem kazanması

C) Toprak bütünlüğünün tehlikeye düşmesi

D) Yenileşme hareketleri için dış desteğe ihtiyaç duyması
18-Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Anayasa, Cumhurbaşkanı’nın görevini tam olarak yapabilmesi için onun tarafsız olmasını ister

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığına yönelik bir uygulamadır?

A) 40 yaşını doldurmuş olması

B) Partisi ile ilişiğinin kesilmesi

C) TBMM dışından da seçilebilmesi

D) TC vatandaşları arasından seçilmesi
19-Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasiyi, doğrudan demokrasiden ayıran bir özellik değildir?

A) Hakimiyet milletindir.

B) Milleti, kendi seçtiği kişiler yönetir.

C) Halk, temsilcilerini  belirli bir süre için seçer

D) Halk, yönetime dolaylı olarak katılır
20-. Çanakkale Savaşları I. Dünya Savaşı’nın kaderini belirleyen en önemli olaydır.

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşları’nın sonuçları arasında gösterilemez?

a)Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması

b)Bulgaristan’ın İttifak Bloğu ‘nun yanında savaşa girmesi

c)Sovyetler Birliği ile Brest-Litovsk Anlaşması’nın imzalanması

d)İtalyanlar’ın Anadolu’yu terk etmesi
21-Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle beraber Almanya biraz rahatlamış  İtilaf Devletleri’nin işi ise daha zorlaşmıştır.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi ile aşağıdaki devletlerden hangisinin durumunun daha da zorlaştığı söylenebilir?

a)ABD

b)Rusya

c)Fransa

d)İtalya
22-. Osmanlı devletinin Almanya yanında savaşa girmesi I. Dünya Savaşını nasıl etkilemiştir?

A) Almanya’nın ekonomik yükünü hafifletmiştir

B) Savaş daha geniş alana yayılmıştır

C) Dünyada siyasi denge bozulmuştur

D) İtalya savaştan çekilmiştir
23- İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu işgal etmeleri nedeniyle kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyet’lerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yurdun bütünlüğünü sağlamak

B) Kuruldukları bölgelerin işgaline son vermek

C) Ulusal birliği sağlamak

D) Osmanlı yönetimini değiştirmek
 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):