Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (18) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1-Mustafa Kemal’in Türk kurtuluş savaşının lideri olmasında aşağıdaki cephelerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Trablusgarp

B) 31 Mart Olayı

C) Çanakkale

D) Sakarya

2-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı’na girmesine neden olan gelişmelerden biridir?

a) Sömürgecilik yarışından geri kalmak.

b) Yeni topraklar elde etmek

c) İngiliz donanmasından kaçan Alman gemilerinin Karadeniz’de Rus limanlarını bombalaması

d) Uzak doğuya hakim olma hayali

3-

- İstanbul da kuruldu

- Adana ve çevresindeki düşman işgallerine karşı direniş hareketlerini teşkilatlandırmayı amaçlıyordu.

Yukarıda hakkında bilgiler verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir.

a) Kilikyalılar Cemiyeti

b) Milli Kongre Cemiyeti

c) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

d) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

4-. Mustafa Kemal’ “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” sözünü aşağıdakilerden hangisinde söylemiştir?

a) TBMM’nin açılışında

b) Gençliğe Hitabe’de

c) Cumhuriyet’in İlanında

d) Onuncu Yıl Nutku’nda

5-. Anadolu’nun işgale uğramasıyla kurulan yararlı cemiyetlerin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

a) Saltanatı ve hilafeti korumaya çalışmışlardır.

b) Bölgesel amaçlı olarak ortaya çıkmışlardır.

c) Yayın ve propaganda yolunu kullanmışlardır.

d) Silahlı mücadelede bulunmuşlardır.

6-. I. Kürt Teali Cemiyeti  II: Taşnak - Hınçak Cemiyeti  III. Kilikyalılar Cemiyerti   IV. Mavri Mira Cemiyeti

Yukarıdaki cemiyetlerden hangisi Ermenilerin isteklerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur?

a) I

b) II

c) III

d) IV

7- Kuvay-i Milliye Hareketi aşağıdaki hangi savaşın başlangıcı sırasında oluşmuştur?

a) Çanakkale Savaşı

b) I. Dünya Savaşı

c) Kurtuluş Savaşı

d) Malazgirt Savaşı

8-. Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi İnkılabıyla birlikte gerçekleşen gelişmelerden değildir?

a)Seri üretime geçilmesi

b)Yeni ticaret yollarının bulunması

c) Buharın enerji kaynağı olarak bulunması

d) Pazar bulma ihtiyacının artması

9-. İttifak Devletlerinin, Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmelerine yol açan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a)Rusya’nın savaştan çekilmesi

b)ABD’nin savaşa girmesi

c)İngiltere’nin denizlerde güçlü olması

d)Arapların, Osmanlı İmparatorluğuna karşı kışkırtılması

10-

I.  40 yaşını doldurmak

II   Yüksek öğrenim görmek

III  TC vatandaşı olmak

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri cumhurbaşkanı seçilebilmenin şartlarındandır?

a) I  ve  III

b) I ve II

c) I, II ve III

d) II  ve III

11- Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların siyasi hakları arasında yer almaktadır?

a)Miras Hakkı

b)Seçme ve Seçilme Hakkı

c) Din ve Vicdan Hürriyeti

d) Konut dokunulmazlığı Hakkı

12-. Hangisi Osmanlı devletinin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalanmasını zorunlu kılan nedenler arasında yoktur?

A)Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi

B)Wilson ilkelerine güvenilmesi

C)İtilaf Devletlerinin işgallere başlaması

D)I. Dünya savaşından yenik çıkılması

13-

-Bir toplumda yapılan seçimlerde;

-Başarılı olan temsilcilerin yeniden seçilmesi,

-Seçmen yaşı gelmiş olan her vatandaşın oyunu kullanabilmesi

Aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A)Seçmen bilincinin oluştuğunun,

B)Cumhuriyet rejiminin geliştiğinin,

C)Güçler Birliği ilkesinin benimsendiğinin,

D)Eğitim kurumların yeterli olduğunun,

14-. Devlet vatandaşlara yol, köprü, hastane gibi hizmetleri götürmek için vergi alır. Bunlardan biri de kurumlar vergisidir. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar  vergisindendir?

A)İşletmelerin gelirlerinden belli oranda alınan yıllık vergilerdir.

B)Altı aylık sürelerle vatandaşlardan alınan vergilerdir.

C)Vatandaşlardan her alış veriş sırasında alınan vergilerdir.

D)Kişilerin kazançlarına göre alınan vergilerdir.

15-. Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni yayımlamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halife ile mücadele etmek

B)Anadolu’da milli mücadeleyi başlatmak

C)İstanbul Hükümeti’nin tutumunu tartışmak

D)Kuvayi Milliye gruplarını bir araya toplamak

16-. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde alınan Misak-Milli kararları arasında yer almaz?

A)Türk vatanının tümü hiçbir şekilde ayrılmaz bir bütündür.

B)Hiçbir şekilde kapitülasyonlar kabul edilemez.

C)Azınlıklara dışarıdaki Türkler kadar haklar verilmelidir.

D)Bütün milli cemiyetler tek bir isim altından birleştirilecektir.

17- M. Kemal Osmanlı Mebuslar Meclisinin açılması için yapılacak çalışmaları daha rahat yürütmek için 27 Aralık 1919 da Ankara’ya (bilgi yelpazesi. net) gelmiş ve Ankara halkı tarafından coşkuyla karşılanmış, Ankara milli mücadelenin merkezi seçilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın milli mücadelenin merkezi seçilmesinin nedenlerinden birisi değildir?

A) Ankara’nın coğrafi konumu.

B) Ulaşım ve haberleşme imkânlarının gelişmiş olması.

C) Amasya görüşmelerinde Osmanlı Mebuslar Meclisinin Ankara’da açılmasına karar verilmesi.

D) Ankara’nın işgal edilmemiş olması.

18-Manda ve himaye fikri kesin olarak nerede alınan kararla reddedilmiştir?

a) Erzurum Kongresi

b) Amasya Genelgesi

c) Misak-ı Milli

d) Sivas Kongresi

19-İlk defa millet egemenliğe dayalı devletten, aşağıdakilerden hangisinde söz edilmiştir?

A-Amasya Genelgesi

B-Sivas Kongresi

C-Erzurum Kongresi

D- Amasya Görüşmeleri

20-Milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle bir çatı altında toplanmıştır?

A-Havza Genelgesi

B-Alaşehir Kongresi

C- Sivas Kongresi

D- Erzurum Kongresi

21- Sivas Kongresi’nde yurdun çeşitli bölgelerinde kurulan milli cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu karar amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A. İstanbul hükümetine bağlı olunmadığını göstermek

B. Yurt savunmasını tek elden yürütmek

C. İtilaf Devletleri’nin dikkatini Anadolu’ya çekmek

D. Hatay’ı yurt topraklarına katmak

22-. Mustafa Kemal, Amasya Görüşmelerinde, Mebusan Meclisi’nin Anadolu’nun güvenli bir yerinde toplanmasını istedi. Buna rağmen, Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul’da toplandı.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu konudaki endişesini haklı çıkarmıştır?

A. Mustafa Kemal’in resmi görevinin sona ermesi

B. İstanbul’un resmen işgal edilmesi

C. Sevr Antlaşması’nın imzalanması

D. TBMM’ye karşı ayaklanmaların çıkması

23-. Yasalar, . . . . . .. . . tarafından kabul edilip. . . . . . . . . . . . tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer.

Boşluğu dolduran uygun seçenek hangisidir?

a) TBMM-Cumhurbaşkanı

b) Bakanlar Kurulu-TBMM

c) Başbakan-Genel Kurmay Başkanı

d) TBMM Başbakanı-Cumhurbaşkanı

24-“Vatandaşlık hakları; sosyal, ekonomik ve siyasal haklar olarak ayrılır. ”

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir haktır?

a) Ailenin korunması

b) Tüketicinin korunması

c) Sağlık hakkı

d) Çevre hakkı

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***