Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (20) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1-. Aşağıdakilerden hangisi Hicretin sonuçlarından biri değildir?

a)Müslümanlar siyasi bir güç olmaya başlamışlardır.

b)Hicret Hicri takvimin başlangıcı kabul edilmiştir.

c)İslamiyet’in yayılışı hızlanmıştır.

d)Türkler İslamiyet’e geçmiştir.
2-. Aşağıdakilerden hangisi İlkçağ da Anadolu’da kurulan uygarlıklardan birisidir?

a)Asurlular

b)Sümerler

c)Hititler

d)Babiller
3-. Lale Devrinin padişah ve sadrazam eşleştirmesi hangi şıkta doğru verilmiştir?

a)III. Selim-Sokullu Mehmet Paşa

b)III. Ahmet-Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

c)I. Mahmut- Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

d)II. Mahmut- Sokullu Ahmet Paşa
4-23 Nisan 1920’de I. TBMM açıldı. I. TBMM’nin öncelikli ve temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnkılapları gerçekleştirmek

B)Vatanın kurtuluşunu gerçekleştirmek

C)Cumhuriyeti ilan etmek

D)Saltanatın ve hilafetin sürekliliğini sağlamak
5-20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye’de;

-Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.

-TBMM başkanı, hükümetin de başkanıdır.

-TBMM yasama, yürütme, yargı yetkilerini bünyesinde toplamıştır.

Bu kararlara bakılarak 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Padişahın yok sayıldığı

B)Ulus egemenliğine öncelik verildiği

C)Güçler ayrılığı ilkesinin uygulandığı

D)Meclis Hükümeti Sistemi’nin uygulandığı
6-Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçları arasında gösterilemez?

A) Kurtuluş savaşının başlaması gecikti.

B) Düzenli ordunun kurulmasın gerekli olduğu anlaşıldı.

C) İsyanların başarı ile bastırılması TBMM’nin otoritesini arttırdı.

D) İstanbul hükümeti ile olan ilişkiler kuvvetlendi.
7- Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması için söylenemez?

A) Türk milletine yaşama hakkı tanımayan bir antlaşmadır.

B) kapitülasyonlar kaldırılmıştır.

C) Osmanlının egemenlik ve bağımsızlığına darbe vurulmuştur.

D) Sevr Antlaşmasını imzalayanlar vatan haini ilan edilmiştir.
8-) Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi Milli Mücadelenin nasıl yapılacağını belirtmektedir?

a-) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

b-) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir

c-) Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır

d-) Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir
9-) Sivas Kongresi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi milli mücadele hareketinin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?

a-) Kongrede manda ve himaye konularının tartışılması

b-) Kongre başkanlığına M. Kemal’in seçilmesi

c-) Kongre sonucunda bir temsil heyetinin oluşturulması

d-) Kongreye yurt genelinden seçilmiş temsilcilerin katılması
10-) Aşağıdakilerden hangisi örgütlü toplumun özelliklerinden biridir?

a-) Toplumda insanlar daha çok kendi çıkarlarını düşünür

b-) İnsan hakları ihlallerine karşı tepki gösterilmez

c-) Hak ve özgürlüklerini bilip koruyan bir toplumdur

d-) Belirli insanların çıkarları öncelikli sayılır
11-) Bir kimsenin;

- Seçme ve seçilme hakkını kullanması

- Askerlik yaparak ülke savunmasına katkıda bulunması

- Vergilerini zamanında ve düzenli ödemesi

Aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

a-) Eğitim düzeyinin yüksekliğinin

b-) Vatandaş olma bilincine ulaşıldığının

c-) Ekonomik durumun iyi olduğunun

d-) Devletçilik ilkesinin uygulandığının
12. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ilk başkanıdır?

A) M. Kemal

B) İsmet İnönü

C) Celal Bayar

D) Kazım Karabekir
13-. İtilaf devletlerinin I. İnönü zaferinden sonra Londra’da bir konferans toplamak istemelerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Misak-ı Milli kararlarını tanımak

b. Sevr antlaşmasının koşullarını hafifleterek kabul ettirmek

c. Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü korumak

d. Ermenilere doğuda toprak vermek
14-. Doğu cephesinde Ermenilerle yapılan Gümrü barış antlaşmasından sonra bu cephedeki savaş durumu sona ermiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

a. Milli mücadelenin sona ermesine

b. Batı cephesindeki askeri gücün artmasına

c. TBMM’nin İtilaf devletleri tarafından tanınmasına

d. Kurtuluş savaşının bitmesine
15-)Aşağıdakilerden hangisi Lozan ‘da çözülemeyen sorunlardandır?

a)Musul

b)Kapitülasyonlar

c)Borçlar

d)Adaların silahsızlandırılması
16-)Boğazlar komisyonunun işlerliği hangi gelişme ile sona ermiştir?

a)Mudanya Ateşkes Anlaşması

b)Lozan Antlaşması

c)Londra Konferansı

d)Montrö Sözleşmesi
17)Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinleşmiştir?

a)Lozan

b)Gümrü

c)Kars

d)Ankara
18-)Lozan Konferansının iki aşamada yapılmış olması ve antlaşmanın gecikmesi hangi nedenden kaynaklanır?

a)İtilaf devletlerinin savaşa devam etme kararı alması

b)Osmanlı hükümeti ile TBMM arasındaki anlaşmazlık

c)Fransa’nın işgal bölgesini boşaltmak istememesi

d)Musul ve kapitülasyonlar konusunda çıkan anlaşmazlık
19- Erzurum ve Sivas kongrelerinde tartışma konusu yapılmayan en belirgin amaç olarak ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A- Saltanata son vermek

B- Yeni bir hükümet kurmak

C- Azınlıklara ayrıcalık tanınması

D- Vatanın bütünlüğünü korumak
20- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması ile ilgilenen uluslar arası gönüllü kuruluşlardan (bilgi yelpazesi. net) birisidir?

A- Uluslar arası af örgütü

B- Avrupa konseyi

C- Birleşmiş Milletler

D- Avrupa İnsan hakları Mahkemesi
21- İnsan haklarının korunduğu bir ülkede aşağıdaki sonuçlardan hangisi görülmez?

A- ulusal birlik güçlenir

B- Yurttaşlar kendilerini özgürce geliştirebilir

C- Ülkede kargaşa egemen olur

D- Yurttaşlar devletine bağlılık duyar
22-. Kuvayi Milliye birlikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM'nin  açılmasından sonra kuruldu.

B) Dağınık olarak mücadele ettiler.

C) Amaçları yurdu düşman işgalinden kurtarmaktı.

D) Bir merkezden yönetilmediler
23-. İlk TBMM’nin yeni bir devlet düzenine geçilmesinin sağlayıcı yönleri de bulunmasına rağmen bu yönleri ön plana çıkarılmamıştır.

Böyle bir tutumun amacı aşağıdakilerden hangisidir.

A) İtilaf devletlerinin, TBMM’ye karşı düşmanca davranmalarını önlemek.

B) Vatanın Kurtarılmasına öncelik vermek

C) Azınlıkların ayrı devlet kurma girişimlerini önlemek

D) Komşu devletlerin güvenini kazanmak.
24-İstiklal Marşımız hangi savaştan sonra kabul edildi?

a) I. İnönü

b) II. İnönü

c) Sakarya Meydan Savaşı

d) Büyük Taarruz
25- TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) İran

b) Suriye

c) Afganistan

d) Mısır
 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):