Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (21) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1- I. TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi "Kurucu Meclis" olarak anılmasını sağlamıştır?

a) Yeni bir anayasa hazırlaması

b) Kurtuluş Savaşı'nı vermesi

c) Hıyanet - i Vataniye Kanunu çıkartması

d) Vatanı kurtarmayı amaçlaması
2- Türk Kurtuluş Savaşı'nın öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Saltanatı kaldırmak

b) Cumhuriyet'i kurmak

c) Bağımsız bir devlet kurmak

d) TBMM'ni kurmak
3- İnsan Haklarının ulusal düzeyde korunmasında aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı daha etkilidir?

a) Anayasa ve yasalar

b) Genelge ve tüzükler

c) Yönetmelik ve genelgeler

d) Tüzük ve yönetmelikler
4- Aşağıdakilerden hangisi örgütlü toplumun özelliklerindendir?

a) Hak ve özgürlüklerini bilip koruyan toplumdur.

b) İnsanların daha çok kendilerini düşündükleri toplumdur.

c) İnsan hakları ihlallerine karşı tepki göstermeyen toplumdur.

d) Belirli insanların çıkarlarını öncelikli sayan toplumdur.
5-

- Son Osmanlı mebuslar meclisinin kapatılması

- TBMM’nin Ankara’da açılması

- Amasya Genelgesi

- Misakı Milli’nin Kabulü

Yukarıda verilen olaylar biri diğerinin nedeni yada sonucu olarak sıralandığında hangisi dışarıda kalır?

a) Son Osmanlı mebuslar meclisinin kapatılması

b) TBMM’nin Ankara’da açılması

c) Amasya Genelgesi

d) Misakı Milli’nin Kabulü
6-

Yukarıda verilen haritada Osmanlı Devleti’nin imzaladığı bu antlaşmaya göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

a) Misakı Milli sınırları gerçekleşmiştir

b) Osmanlı Devleti’nin yok oluşunu simgelemektedir.

c) İstanbul ve boğazlar İtilaf Devletlerine verilmiştir

d) Adana-Urfa-Maraş ve Suriye Fransızlara verilmiştir.
7- Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri donanması İstanbul limanına demir attığı zaman “Geldikleri gibi giderler” demiştir. Lozan barış antlaşmasının hemen ardından İtilaf Devletleri ülkeyi terk etmişlerdir.

Yukarıdaki paragrafa göre Mustafa Kemal’in hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?

a) Cesareti

b) Barışçılığı

c) Dürüstlüğü

d) İleri görüşlülüğü
8- Aşağıdaki olayların hangisi saltanatın kaldırılmasını hızlandırmıştır?

a) İtilaf devletlerinin barış görüşmelerine İstanbul Hükümetini de çağırması

b) Kuvai İnzibatıye ayaklanması

c) Eskişehir – Kütahya savaşlarının başarısız olması

d) Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisinin verilmesi
9- Halifeliğin kaldırılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha az ilişkilidir?

a) Halkçılık

b) Laiklik

c) Cumhuriyetçilik

d) Devletçilik
10-  TBMM’nin orduları hangi savaştan sonra taarruz savaşlarına başlamıştır?

A) I. İnönü

B) II. İnönü

C) Sakarya

D) Büyük Taarruz
11- Hangi olay I. inönü savaşından sonra gerçekleşmiştir?

A) Mudanya Antlaşması

B) Ankara Antlaşması

C) Kars Antlaşması

D) Moskova Antlaşması
12- Aşağıdakiler hangisi Amasya Genelgesi'nin bir özelliği değildir?

a- İlk kez milli sınırlardan bahsedildi.

b- Kurtuluş savaşının gerekçesini, yöntemini ve amacını açıklamaktadır.

c- Azınlıklara ayrıcalık verilemeyeceğini belirterek kapütilasyonlara karşı çıkmıştır.

d- İlk kez savaşmaktan bahsedildi.
13- Aşağıdakilerden hangisi Kütahya-Eskişehir muharebelerinin sonuçlarından değildir. ?

a- Türk ordusu imha olmaktan kurtulmak için Mustafa Kemal'in emriyle Sakarya ırmağının doğusuna çekilmiştir.

b- İtilaf devletleri arasındaki birlik bozuldu.

c- Meclisin Kayseriye taşınması gündeme geldi.

d- Mustafa Kemal’in bizzat cepheye gitmesi istendi.
14- Güney cephesi aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı açılmıştır?

A) Fransa

B) İtalya

C) İngiltere

D) Rusya
15- Londra Konferansının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM’nin İstanbul hükümeti ile birlikte konferansa çağırılması

B) Türklerin barışçı olduklarının anlaşılması

C) Türklerin haklı olduklarının (bilgi yelpazesi. net) anlaşılması

D) Yeni Türk devletinin varlığı itilaf devletlerince tanınmış olması
16-

I.  Kars Antlaşması

II. Gümrü Antlaşması

III. Moskova Antlaşması

IV. Ankara Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri Sakarya zaferinin siyası sonuçlarındandır?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve IV
17- TBMM ve misak-ı milli ‘nin ilk defa bir itilaf devleti tarafından tanınması aşağıda verilen hangi anlaşma sonunda gerçekleşmiştir.

A) Ankara antlaşması

B) Kars antlaşması

C) Gümrü antlaşması

D) Moskova Antlaşması
18- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında hukuk devletiyle doğrudan ilgilidir?

A) Emniyet güçleri

B) Askeri güçler

C) Sivil toplum örgütleri

D) Yargı organları
19- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının uluslar arası boyutla korunmasında etkili değildir?

A) Uluslar arası bildirgeler

B) Uluslar arası silahlanma yarışı

C) Uluslar arası sözleşmeler

D) Uluslar arası gönüllü kuruluşlar
20- Osmanlı Devletinin Trablusgarp Savaşından çekilmesine yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkan Savaşlarının başlaması

B) İstanbul’da çıkan ayaklanmalar

C) Padişahın ani ölümü

D) Kıbrıs Adasının işgali
21- Fransız İhtilalı ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Avrupada hangi gelişme üzerinde etkili olmuştur?

A) Teknik buluşlar

B) Ulusal ayaklanmalar

C) İnsan hakları

D) Coğrafi keşifler
22- Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sanayileşmiş ülkelerin hakkını savunmak

b) Çatışma olan her yere asker göndermek

c) Milletlerarası barış ve güvenliği sağlamak

d) Amerika’nın, Avrupa içişlerine karışmasını önlemek
23- Devletle  kişiler arası uyuşmazlıklar sonucu idari mahkemelerce verilen karaların son inceleme yeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yargıtay

b) Anayasa Mahkemesi

c) Danıştay

d) Uyuşmazlık Mahkemesi
24- Türk Kurtuluş Savaşı  hem tam bağımsızlığı  hem de ulusal egemenliği  gerçekleştirmek amacıyla  yapılmıştır.

TBMM’nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangi ikisi yukarıdaki bilgiyi doğrular?

a) Düzenli ordunun kurulması – Saltanatın kaldırılması

b) Kongrelerin yapılması – Temsil Heyeti’nin kurulması

c) İstiklal Marşı’nın ilan edilmesi –Düzenli ordunun kurulması

d) Savaşların yapılması  -Tekalifi Milliye Emirlerinin çıkarılması
 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):