Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (3) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1-) Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri

I-Sömürgecilik

II-Milliyetçilik akımı

III-Silahlanma ve bloklaşma

IV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması.

Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenemez?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I, II ve IV
2) Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir?

a-Özgürlük

b-Milliyetçilik

c-Eşitlik

d-Adalet
3) Osmanlı devleti 1. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

a-Kafkasya

b-Çanakkale

c-Trablusgarp

d-Irak
4-) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil  etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-İttihat ve Terakki Cemiyeti

B-Düyun-u Umumiye

C-Kapitülasyonlar

D-Kanunu esasi
5-) Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A-Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması

B-Üçlü İttifak’ın kurulması

C-Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi

D-Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi
6-)Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin  I. Dünya Savaşı’na  kendi yanında girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir?

a. ) Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymak istemesi

b. ) Süveyş kanalını denetim altına alarak İngiltere’nin sömürgelerine ulaşmasını engellemek

c. ) Osmanlının eski gücüne kavuşmasını sağlamak

d. ) Osmanlı padişahının halifelik nüfusundan faydalanmak istemesi
7-)Aşağıdakilerden hangisi   I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden değildir?

A-Sömürgecilik yarışının hız kazanması

B -Milliyetçilik akımının  imparatorlukları yıkmaya başlaması

D-Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının paylaşılmak istenmesi

E- Rusya’da çarlık rejiminin yıkılıp yerine  Bolşeviklerin gelmesi
8-) Osmanlı Devleti

I. Balkanlar

II. Arabistan

III. Kuzey Afrika topraklarını kaybetti.

Yukarıda verilenlerden hangilerinin kaybedilmesinde Fransız İhtilali etkili ile olmuştur?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve II
9-Aşağıdakilerden hangisi Zararlı Cemiyetlerden biri değildir?

A) Mavri Mira

B) Etnik-i Eterya

C) Kilikyalılar

D) Pontus Rum
10-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının çıkmasında etkili olan nedenler arasında gösterilemez?

A) Sanayi İnkılâbı

B) Reform

C) Sömürgecilik

D) Fransız İhtilali
11-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından sayılmaz?

A) Osmanlı İmparatorluğu savunmasız kaldı.

B) Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona erdi.

C) Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği toprakları geri aldı.

D) Osmanlı İmparatorluğu sömürge haline geldi.
12-)1. Dünya savaşından sonra itilaf devletlerinin, Anadolu’daki hedeflerine ulaşmak amacıyla aşağıdakilerden (bilgi yelpazesi. net) hangisini destekledikleri söylenebilir?

A) Temsil Heyetini

B) Milli varlığa zararlı cemiyetleri

C) Müdafa-i hukuk cemiyetlerini

D) Kilikyalılar Cemiyeti’ni
13-) Sanayi Devrimi ile birlikte endüstrileşen ülkeler ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine yönelmişlerdir?

a) Yeni sömürgeler elde etmeye

b) Bağımsızlık savaşlarını desteklemeye

c) Krallıkları güçlendirmeye

d) İnsan haklarını yasalarla güvence altına almaya
14-) Hangisi Milli Cemiyetlerin özelliklerinden değildir?

a) Saltanatı kaldırmak istemeleri

b) Bölgesel nitelikte olmaları

c) İşgallere karşı çıkmaları

d) Milli bilinci canlandırmaları
15-)Kurtuluş savaşı yıllarında milli varlığa faydalı cemiyetler başlangıçta dünyaya haklılıklarını basın yayın yoluyla anlatmak isterken daha sonra bölgesel silahlı mücadeleye girişmişlerdir

Milli cemiyetlerin bu şekilde bir tutum değişikliğine gitmelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili  olmuştur?

a) Mustafa Kemal in İstanbul’dan ayrılması

b) Yunanlıların İzmir’i işgali

c)Türk Milletinin bilinçlenmemiş olması

d)Doğu Anadolu’da 15, kolordunun terhis olması
16-)Mondros ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Anadolu ve Trakya’da başlayan işgal hareketlerine karşı  oluşturulan Kuvai Milliye örgütleri ve müdafaa-i hukuk dernekleri

Türk halkının aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini öncelikle benimsediğinin göstergesidir?

a) Milliyetçilik

b)Laiklik

c)Cumhuriyetçilik

d)Halkçılık
17-)Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Fransız

İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir?

A)Osmanlı ülkesinde meşrutiyet yönetimine geçilmesi

B)Rusya’nın Balkan milletlerini bağımsızlık için kışkırtması

C)Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi

D)Ekonomisinin bozulması
18-). Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılma nedenlerinden biri  değildir?

A)Siyasi bir yalnızlık içinde olması

B)Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünmesi

C)İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırması

D)Balkan Savaşlarında kaybedilen yerlerin geri alınabileceği fikri
19-)Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularını Alman generallerinin yönetmesine karşı çıkması onun hangi özelliği ile ilgilidir?

A)Askerliğine güvenmesine

B)Alman generallerine güvenmemesine

C)Ulusal bağımsızlığa düşkünlüğüne

D)İleri görüşlülüğüne
20-)Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonuçlarından değildir?

A)Yönetim değişiklikleri oldu.

B)Avrupa haritası yeniden çizildi.

C)Şehirler yakıldı, yıkıldı.

D)Barışı kurumak için Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu.
21-)Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ile imzalanan barış antlaşmasının adı nedir?

A)Mondros Ateşkes Antlaşması

B)Lozan Barış Antlaşması

C)Sevr Barış Antlaşması

D)Mudanya Ateşkes Anlaşması.
22-) I. Dünya savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Rusya’ya askeri yardım ulaştırmak ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süveyş kanalı cephesi

B) Çanakkale Cephesi

C) Kafkas Cephesi

D) Irak Cephesi
23-) I. Dünya Savaşından önce İtilaf Devletlerinin İtalya’ya vermeyi kararlaştırdığı Ege Bölgesinin hangi olayla Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılmıştır?

A) Londra Konferansıyla.

B) Sevr Antlaşmasıyla.

C) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla.

D) Paris barış Konferansı’yla.
24-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden değildir?

a-) Bencillik

b-) İleri görüşlülük

c-) Planlı çalışma

d-) Vatanseverlilik
25-) Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye birliklerinin özelliklerinden biri değildir?

a-) Gönüllülerden oluşan birliklerdir

b-) Bölgesel direniş birlikleridir

c-) İşgalleri yavaşlatmışlardır

d-) Tek merkezden yönetilen birliklerdir.
 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):