Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (4) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1-Aşağıdakilerden hangi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme sebebi değildir?

a) Kaybedilen toprakları yeniden alma arzusu

b) Cumhuriyet rejimi ilan etmek

c) Almanların savaşı kazanacağı düşüncesi

d) Enver Paşa ile İttihat ve Terakki Partisi’nin Alman hayranlığı

2-)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı esnasında rejim değişikliğine uğrayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır?

a) İtalya

b) Almanya

c) Avusturya

d) Rusya

3-) M. Kemal Atatürk aşağıdaki savaşlardan hangisinde aktif olarak görev almamıştır?

a) 1. Dünya Savaşı

b) Trablusgarb

c) Kurtuluş Savaş

d) Balkan Savaşı

4-) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir?

a) Mavri Mira

b) Kilikyalılar

c) Pontus

d) İngiliz Muhipler Cemiyeti

5-)1. Dünya savaşında Almanya’nın Osmanlı Devletini yanına çekmek istemesinin sebeplerinden biri değildir?

a-) Doğudaki cephe yükünü hafifletmek

b-)Osmanlı devletinin büyük askeri gücünden yararlanmak istemesi

c-) Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak istemesi

d-)İngiltere’nin  sömürgelerine giden yolları kapatabilmek için

6-)Mondros Ateşkes antlaşmasının 24. maddesine göre “Altı doğu ilinde bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilebilecekti. ”

İtilaf devletleri bu madde ile ne amaçlamıştır.

a-)Doğuda bir Ermeni devleti kurabilmek.

b-) Doğuda bir Kürt devleti kurabilmek

c-)Doğuyu İngiliz himayesine bırakmak

d-) Doğuyu Fransız himayesine bırakmak

7-)

I. Rusya'ya yardım etmek

II. Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak

İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cepheyi açmışlardır. ?

A) Kafkasya

B) Çanakkale

C) Kanal

D) Irak

8-)1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

A) 31 Mart vakası

B) Vaka-i Vakvakiye

C)Bab-ı Ali Baskını

D)Celali İsyanlar

9-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Yanında savaşa sokma nedenlerinden değildir?

A) Halifenin nüfuzundan yararlanma.

B) Savaşı geniş alanlara yaymak.

C) Osmanlı  askerlerinden  yararlanmak.

D) Osmanlı teknolojisinden yararlanmak.

10-

I. Savaş geniş bir alana yayılmıştır.

II. Savaşın süresi uzamıştır

III. Fransa savaştan çekilmek zorunda kalmıştır

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devletinin 1. dünya savaşına girmesinin getirdiği sonuçlardan biri değildir?

A)I ve II

B)II ve III

C)Yalnız III

D)I ve III

11-)

7. madde İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi.

24. Madde Doğu Anadolu’da altı ilde karışıklık çıktığında bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf Devletlerince işgal edilebilecekti.

Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli iki maddesi sayılan ve yukarıda verilen iki maddenin temel amacı nedir?

A)Rumları ayaklandırmak.

B)Milli Mücadeleyi önlemek.

C)Daha sonra yapacakları işgallere zemin hazırlamak.

D)Boğazları ele geçirmek.

12-) I. Dünya Savaşı’nda itilâf devletleri Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek için aşağıdakilerden (bilgi yelpazesi. net) hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?

A) İç Anadolu Bölgesini

B) Doğu Anadolu Bölgesini

C) İstanbul ve boğazları

D) Akdeniz Bölgesi’ni

13-). Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?

a)Osmanlı Devleti

b)Fransa

c)Bulgaristan

d)Avusturya-Macaristan

14-)1. Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır?

a)Versay

b)Sevr

c)Mondoros

d)Brest-Litovsk

15-)Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra oluşturulan milli cemiyetler;

1. Bölgesel kurtuluşu amaçlamış

2. Manda yönetimine karşı olmuş

3. İşgallere karşı savaşmışlardı

Bunlardan hangisi yada hangileri Mustafa Kemal’in önerdiği kurtuluş çaresi olamaz?

A)Yalnız 1

B)Yalnız 2

C)1ve 2

D)1, 2 ve 3

16) Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

A)Osmanlı-Sevr

B)Macaristan-Triynon

C)Bulgaristan-Sen Jermen

D)Almanya-Versay

17-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya Savaşına girme amaçlarından değildir?

A)Almanya’nın savaşı kazanacağına dair olan inanç

B)Son dönemde kaybedilen toprakları geri almak.

C)Rusya’yı parçalayarak büyük bir devleti kurmak.

D)İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek.

18-) 20. yüzyılın başında;

- Uzak Doğu’da ve Orta Doğu’da Pazar alanlarını genişletmek isteyen İngiltere ve Almanya’nın rekabeti vardı.

- Almanya ve Fransa, Alsas-Loren bölgesinin kaynaklarına göz dikmişti.

- Balkanlarda ise Avusturya, Rusya ve Almanya’nın çıkarları çatışmıştı.

Verilen bilgilere dayanarak I. Dünya Savaşı öncesinde aşağıdaki nedenlerden hangisi temel sorun olarak görülebilir?

A. Azınlık hakları

B. Açık denizlerin kullanımı

C. Hammadde ve Pazar alanları

D. Milliyetçilik akımı

19- Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra bir taraftan İtilaf Devletleri’nin başlattığı işgaller, bir taraftan da azınlıkların başlattığı isyanlar ve katliamlar Türk halkının tepkisine neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilere örnek olamaz?

A) Manda ve himaye fikrini savunanların olması

B) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması

C) İşgalleri protesto etmek için mitingler yapılması

D) Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulması

20-) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bazı ülkeleri, sömürgeciliğe yöneltmiştir?

a) Sanayi İnkılabı

b) Rönesans

c) Reform

d) Fransız İhtilali

21-)

-Osmanlı toprakları içinde yaşayan Türklere çoğunlukta olduğu bölgelerde kesin egemenlik hakkı tanınmalıdır.

-Türk egemenliğinde yaşayan diğer milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir.

I. Dünya Savaşında ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı bu ilkeler, aşağıda verilen hangi akımı destekler niteliktedir?

a- İslamcılık

b- Osmanlıcılık

c- Batıcılık

d- Milliyetçilik.

22-

I. Fransa’nın Almanya’dan Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi

II. Rusya’nın izlediği Panslavizm politikası

III. Devletler arasında yaşanan ekonomik rekabet

IV. Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi

Yukarıda verilen I. Dünya savaşı sebeplerinden hangileri savaşın başlamasının görünürdeki sebebidir?

a- Yalnız I

b- I ve II

c- III ve IV

d- Yalnız IV

23- Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım göndermek amacıyla I. Dünya Savaşında bir çok cephede savaşmıştır

Aşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biri değildir?

a- Galiçya

b- Kafkas

c- Makedonya

d- Romanya

24- İtilaf devletleri arasında yaşanan görüş ayrılıkları ilk olarak aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

a- Wilson İlkeleri

b- Londra Konferansı

c- Paris Barış Konferansı

d- Amiral Bristol Raporu

25-. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri        değildir?

A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi

B) İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına inanması

C) Almanya'ya Ortadoğu’da Pazar sağlamak istemesi

D) Osmanlı Devleti’nin Siyasi Yalnızlıktan kurtulmak İstemesi.

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***