Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (6) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk yurdu olan Anadolu’nun da elden çıkabileceği anlamına gelir?

A) İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehdit edici bir durum ortaya çıktığında, istedikleri stratejik noktayı işgal edilebilecek.

B) Bütün demir yolları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak

C) Doğu Anadolu’da 6 ilde karışıklık çıkarsa bölge işgal edilecektir.

D) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacaktı.
2- Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda: O “Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz. ”diye cevap vermiştir.

Parçadaki soruya Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap, O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?

A) İleriye dönük olması

B) Özgürlük düşkünü olması

C) Akılcı davranışlar göstermesi

D) Vatanını çok sevmesi
3-)Kurtuluş Savaşı’nda öngörülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Osmanlı ordusunu terhis edilmesi- Kuva-i Milliye’nin kurulması

B) Kuva-i Milliye’nin kaldırılması- Düzenli ordunun kurulması

C) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması- Türk vatanının işgale uğraması

D) Londra Konferansı’nın toplanması- İzmir’in işgaline karar alınması
4- Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir?

A) Yurt

B) Dil

C) Millet

D) Egemenlik
5- Demokrasi ; Hukuken iktidar olma yetkisinin halkın  elinde bulunması, halk tarafından hükümet  edilmesi yada halkın kendisini yönetecekleri, kendi iradesi ile seçmesidir.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi demokrasiye uymaz?

A) Kararların çoğunlukla alınması

B) Yönetenlerin halk tarafından seçilmesi

C) Halkın belli bir kesiminin oy kullanması

D) Kişiye ait hak ve özgürlüklerin korunması
6- Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmez?

A)Muhtar

B)Belediye başkanı

C)Vali

D)Milletvekili
7- Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkı, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

a) Sosyal haklar

b) Ekonomik haklar

c) Konut edinme hakkı

d) Siyasal haklar
8- Kısacası, milletin örgütlenmiş halidir.

Yukarıdaki tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

a) Devlet

b) Demokrasi

c) Anayasa

d) Mahkeme
9-

- Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir.

- Başkenti Ankara’dır.

- Dili Türkçe’dir.

- Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Yukarıda verilen Anayasa hükümlerinin ortak yönü hangisidir?

a-Hükümlerde Cumhuriyet yönetimi belirlenmiştir.

b-Hükümleri Cumhurbaşkanı kabul ederse yürürlüğe girer.

c-Hükümler Anayasanın değiştirilemez maddeleridir.

d-Hükümlerde Türk milliyetçiliği savunulmuştur.
10- Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Egemenliğin kaynağı Ulustur.

Buna göre demokrasilerde egemenliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

a- Devlet

b- Ordu

c- Din

d- Millet
11- Tek kişinin hakimiyetine dayanan yönetim şeklidir. Bu şekilde yönetilen devletlerin başında kral, padişah ve (bilgi yelpazesi. net) prens gibi unvanlar taşıyan kişiler bulunur.

Yukarıda verilen devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

a- Demokratik devlet

b- Teokratik devlet

c- Monarşik devlet

d- Oligarşik devlet
12-

I- 40 Yaşını doldurmuş olmak

II- Yüksek öğrenim görmüş olmak

III- 7 Yıllık süre için görevlendirmek

Yukarıda bazı seçilme şartları verilen devlet görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Cumhurbaşkanlığı

b-Bakanlar

c-Başbakanlık

d-TBMM Başkanlığı
13- Halk, devleti yönetecek kişileri seçer, eğer yöneticilerden memnun kalmazsa onları değiştirebilir.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

A- Eşitlik

B- Özgürlük

C- Çoğulculuk

D- Milli Egemenlik
14- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir?

A- Milli, egemenlik

B- Ayrıcalık

C- Çoğulculuk

D- Eşitlik
15- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin var olduğu bir ülkede görülmesi beklenen davranışlardan birisi değildir?

A) İnsanlar özgürdür

B) İnsanlar arasında eşitlik vardır

C) Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer

D) Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler sınırlandırılır
16- Millet aynı topraklar üzerinde yaşayan ortak bir geçmişi ile örf ve adetleri olan, aynı dili konuşan insanların oluşturduğu topluluğa denir.

Yukarıdaki parçada milleti oluşturan unsurlardan hangisine değinilmemiştir?

A) Kültür

B)Din

C) Tarih

D)Dil
17-Ülkemizde aşağıdaki demokrasi şekillerinden hangisi uygulanmaktadır?

A) Yarı doğrudan demokrasi

B) Temsili demokrasi

C) Doğrudan demokrasi

D) Tek partili demokrasi
18- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir?

A) Başkenti Ankara’dır

C) Dini İslam’dır

B) Dili Türkçe’dir

D) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir
19- Aşağıdaki vatandaşlık haklarından hangisi siyasal haklar çerçevesine girer?

A) Sağlık Hakkı.

B) Seçme, seçilme ve siyasal etkinliklerde bulunma hakları.

C) Eğitim ve öğrenim hakkı.

D) Dilekçe hakkı.
20-Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası kuruluşlara örnek verilemez?

A) Birleşmiş Milletler

B) Avrupa Konseyi

C) Çağdaş yaşamı destekleme derneği

D) FAO (gıda ve tarım örgütü)
21- Aşağıdakilerden hangisi Devleti oluşturan temel öğelerden biri değildir?

A) Yurt (Vatan)

B) Millet (Ulus)

C) Egemenlik

D) Meclis
22- Aşağıdakilerden hangisi halk idaresine dayanan bir yönetim şeklidir?

A) Demokrasi

B) Oligarşi

C) Teokrasi

D) Monarşi
23- Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda yerine geçici olarak kim vekillik eder?

A)TBMM Başkanı

B)Başbakan

C)Genel Kurmay Başkanı

D)Cumhurbaşkanı sekreteri
24- Valinin göreve gelme aşaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)TBMM oylaması ile

B)Seçim ile

C)Atama ile

D)İçişleri Bakanlığı önerisi, Bakanlar Kurulu oluru, Cumhurbaşkanı onayı ile
25- Doğrudan demokrasilerde egemenliğe sahip olan halk yasama,   yürütme ve yargı yetkisini    aracısız kullanır.

Aşağıdakilerden hangisi   doğrudan demokrasi örneğidir?

a. ) Meclisin hazırladığı yasaların referanduma sunulması

b. ) Belirli bir süre için halk temsilcileri seçmek.

c. ) Halkın tümünün zaman zaman toplanarak devlet işlerini görüşüp kararlar alması

d. ) Yönetim yetkisinin bir kişi üzerinde toplanması
 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):