Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (8) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1-Mondros Mütarekesinin 7. maddesine göre “İtilaf devletlerinin güvenliğini tehlikeye düşüren bir durum ortaya çıkarsa bu devletler Osmanlı Devletinin stratejik öneme sahip herhangi bir bölgesini işgal edecektir“

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A-Anadolu topraklarının itilaf devletlerinin eline geçeceği

B-Osmanlının savaştan galip çıktığı

C-Rusya nın Osmanlı topraklarını işgal ettiği

D-I. Dünya savaşıyla Anadolu da bir Türk Devletinin kurulduğu

2-Mustafa Kemal Atatürk hangi ünvanla Samsun a çıkmıştır?

A-Kurmay Yüzbaşı

B-9. Ordu müfettişi

C-Binbaşı

D-Yarbay

3.

- Kilikyalılar Cemiyeti, Adana çevresini savunmak amacıyla kurulmuştur.

- Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Ermeni sorununa tepki olarak kurulmuştur.

- Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Pontus davasını güden Rumlara karşı kurulmuştur.

Değişik amaçlar için kurulan bu cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bölgesel kurtuluş çareleri aramaları

b) Ulusal varlığa düşman olmaları

c) İtilaf devletleri tarafından desteklenmeleri

d) Kurtuluş Savaşı’nı başlatmaları

4-. I. Dünya Savaşı sırasında, İngilizlerin kışkırtmaları sonucu Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmışlardır.

Bu durum Araplar arasında aşağıdaki düşüncelerden hangisinin etkili olduğunun kanıtıdır?

A. Osmanlıcılık

B. Anayasacılık

C. Milliyetçilik

D. İslamcılık

5- I. Dünya Savaşı sonunda çeşitli antlaşmalar imzalanmıştır. Fakat bir süre sonra devletlerin hızla II. Dünya Savaşına doğru gittikleri görülmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A. Antlaşmaların kalıcı çözümler getirmediğinin

B. Savaşın kısa sürede sonuçlandığının

C. Savaşı Osmanlı Devleti'nin kazandığının

D. Hızla yeni antlaşmalar yapıldığının

6-Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyet değildir?

a) Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

b) Kilikyalılar Cemiyeti

c) Teâli İslam Cemiyeti

d) Milli Kongre Cemiyeti

7-Birinci Dünya savaşından sonra yenilen devletlerin durumunu görüşmek ve hangi antlaşmaların yapılacağını belirlemek üzere (bilgi yelpazesi. net) hangi konferans toplanmıştır?

a) Lozan Konferansı

b) Paris Barış Konferansı

c) Mudanya Konferansı

d) Sevr Konferansı

8. Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyettir?

a)Trabzon Muhafazai- Hukuk Cemiyeti

b)Pontus Rum Cemiyeti

c)Kürt Teali Cemiyeti

d)Mavri Mira Cemiyeti

9- Doğudaki yararlı cemiyetler “Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” olarak nerede birleştirilmiştir?

a) Erzurum Kongresi

b) Balıkesir Kongresi

c) Sivas kongresi

d) Alaşehir Kongresi

10- Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?

a) Nöyyi

b) Mondros

c) Triyanon

d) Versay

11- Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti özellikle aşağıdakilerden hangisine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur?

A) Ermeniler

B) Ruslar

C) Fransızlar

D) Yunanlılar

12-. Atatürk’ün “Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük” sözünde O’nun en çok hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Açık sözlülüğü

B) Kendine güveni

C) İnkılapçılığı

D) İleri görüşlülüğü

13-. Mustafa Kemal Boğazları İşgal eden ve İstanbul da bulunana İtilaf Devletleri kuvvetleri için”Geldikleri gibi giderler” demiştir.

Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Saltanatın kaldırılacağının

B) Bağımsızlık mücadelesinin verileceğinin

C) Ulus egemenliğinin gerçekleştiğinin

D) Kuva-yi Milliyenin kurulacağının

14-Aşağıdaki anlaşmalardan hangisinde”Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek” maddesi konularak bu illerde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır?

A) Kars        B) Mudanya

B) Mondos  D) Gümrü

15-. Temsil heyetinin bugünkü devlet organları açısından bakılacak olursa eğer hangi organa karşılık gelir?

a)Yasama

b) yargı

c)Yürütme

d)Bağımsız mahkemeler

16- Mondros  Ateşkes  Antlaşması   aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır?

A)10 EKİM 1918

B)20 EKİM 1918

C)22 EKİM 1918

D)30 EKİM 1918

17-Aşağıdakilerden hangisi 1. dünya  savaşının sonuçlarından birisi  değildir?

a)imparatorluklar güçlendi.

b)milletler cemiyeti kuruldu

c)2. dünya savaşına ortam  hazırladı

d)yeni rejimler  ortaya çıktı.

18- Amasya Görüşmelerine İstanbul hükümeti adına katılan kişi aşağıdakilerden hangileridir?

a)Damat Ferit Paşa

b)Ali Rıza Paşa

c)İsmet Paşa

d)Salih Paşa

19- Mondros ateşkesinden sonra başlayan işgallere karşı ilk direniş Anadolu’da nerede başlamıştır?

A. İzmir ve çevresi

B. Trabzon ve çevresi

C. Hatay-Dörtyol’da

D. Maraş ve çevresi

20- Mustafa Kemal Askerlik eğitimi almak için ilk olarak aşagıdaki okulların hangisinde öğrenim görmüştür?

a)Şemsi efendi İlkokulu

b)Manastır Askeri İdadisi

c)Selanik Mülkiye Rüştiyesi

d)Selanik Askeri Rüştiyesi

21-Gümrü Barış Antlaşmasının aşağıdaki devletlerden hangisi ile TBMM imzalamıştır?

a)Fransa

b)İtalya

c)Ermenistan

d)Yunanistan

22-Aşağıdakilerden hangisi ilçe yönetiminin başıdır?

a)Vali

b)Belediye Başkanı

c)Kaymakam

d)Vali Yardımcısı

23-Balkan Savaşları sonunda yapılan antlaşmalarda Edirne ve Kırklareli Türkiye'ye, Kavala Bulgaristan'a Yanya, Selanik ve Girit adası Yunanistan'a verildi.

Bu durumun yol açtığı ve günümüze dek süren sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ege kıt'a sahanlığı

B) Kıbrıs Adası'nın durumu

C) Balkanlarda kalan Türklerin durumu

D) Girit Adasının durumu

24-. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında girmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tercihinde Almanlara duyulan güvenden çok, İtilâf Devletlerine duyulan güvensizlik daha etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki yargıyı destekleyen bir gelişme değildir?

A) Rusya'nın Balkan milletlerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması

B) İngiltere ve Fransa'nın Balkan Savaşları sırasında Osmanlı aleyhine bir tutum izlemeleri

C) İngiltere ve Fransa'nın I. Dünya Savaşı öncesinde kapitülâsyonları kaldırabileceklerini açıklaması

D) Rusya'nın Boğazlara egemen olarak sıcak denizlere ulaşmak isteği

25-. Aşağıdaki cemiyetlerin hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)Mavri Mira

B)Kürt Teali

C)İslam Teali

D)İngiliz Muhipler

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: ya çok iyi çok yardımcı oldu ama bazıları pek istediğim gibi değil yinede olsun herkese önerecem hoşçakalın
->Yazan: aleyna .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***