Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Türkçe Test Soruları Soru Bankası

AMAÇ SONUÇ TEST SEBEP SONUÇ TESTLERİ NEDEN SONUÇ TEST (3) (TÜRKÇE TESTİ TEST SORULARI)

 

1.

1.      İçimizdeki öfkenin asıl kaynaklarını tespit etmeden onu dizginleyemeyiz.

2.      Gerçek şu ki asıl sıkıntı, yaşadığımız toplumsal krizdendir.

3.      Yöneticilere duyduğumuz kızgınlıktan soluksuz kaldığımız ortada.

4.      Tepkimizi öfkemizi kaynaklarına yöneltemediğimiz için olur olmaz yerde parlıyoruz.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

a)      2-3

b)      2-4

c)      1-3

d)      3-4
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır?

A) Son yıllarda bu bölgede iklim değişikliklerinin etkisiyle buzların küçüldüğü saptandı.

B) Kutup bölgesindeki buzların büyüklüğünün mevsimden mevsime fazla değişmediğine inanılırdı.

C) Avcı filoları uzun zaman buzlu bölgenin kıyılarında balina sürülerini avladılar.

D) Balıkçılar kutuptaki buz tabakalarının konumunu incelediler.
3. (I) Seçmenlerinizi kazanmak için konuşacaksınız. (II) Parti içinde yükselmek için konuşacaksınız. (III) Kamuoyunu kendinize (bilgi yelpazesi.net) çevirmek, halk kitlelerini kazanmak için konuşacaksınız. (IV) Gazetecilere şirin görünmek için konuşacaksınız. (V) O partinin bir milletvekili olduğunuz için konuşacaksınız.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir “amaç” anlamı yoktur?

A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) Desenli iş önlüğü giymiş bir hanımla karşılaşıyorum.

B) Onların çalıştıkları yer de bambaşka bir dünyaydı.

C) Taşlıkta duvara yaslı kireçtaşı bir kabartma vardı.

D) Utançtan, sıkıntıdan ne yapacağımı bilmiyordum.
5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

a) Ailesini geçindirmek için yıllarca çalıştı.

b) Ödevleri hep son güne bıraktığın için bu kadar sıkıntıya giriyorsun.

c) Düşünmeden konuştuğun için herkesi kırıyorsun.

d) Hevesini kırmamak için sustum.

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A)Gürültüden uyuyamadım.

B)Para kazanmak için çalışıyor.

C)Dikkatli olursan başarılı olursun.

D)Onu gördüğünde heyecanlandı.

7. (I) Halit Ziya, bir süre her şeyi karartıp, yalnız masayı aydınlattığı için tuhaf bir gücü oluyor bu sahnenin. (II) Edebiyatla resmin farkı yüzünden masa imgesinin bütünü bir anda serilmiyor önümüze. (III) Ama yazar, edebiyatın çarpıcı bir hünerinden yararlanıyor. (IV) İmgeleri art arda yığıyor; ayrıntılar teker teker yerlerini alıyor anlatıda.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) III. ve IV.

D) I. ve III.
8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) Hava karardığı için işi bıraktık.

B) Çok sevdiği için ayrılmak istemiyordu.

C) Düşmemek için kardeşinden destek alıyordu.

D) Öfkelendiği için doğru düşünemiyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "amaç" anlamı söz konusudur?

A) Benim için belki de son kez doğuyor güneş, bundan emin değilim.

B) Sergisi sırasında yöneticinin orada olmaması ressam için şanssızlıktı.

C) Onları kucaklayabilmek için sürekli şehirlerarası yolculuklar yaptım.

D) Sevilmediğini sandığın için, sahibi olduğum umudu bağıra bağıra istedin.
10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A)Yağmur yağdığından kıyafetleri ıslandı.

B)Ona haber vermedik diye bize kırılmış.

C)Sınıfın gürültüsünden başım ağrıdı.

D)Bu problemin nedenini bilmiyorum.

11. (I) Gündüzleri gezegen gözlemi yapmak için havanın temiz olduğu günler seçilmelidir. (II) Nem oranının fazla oluşu, güneş ışınlarının daha fazla saçılmasına neden olacağından, görüşü engeller. (III) Ay, gündüzleri Güneş'ten sonra en kolay gözlenebilen gök cismidir. (IV) Sabah saatleri, gündüz gözlemleri için daha uygundur. (V) Henüz Güneş atmosferi fazla ısıtmadığından, gözlem daha rahat olur.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) I. ve II.

B) III. ve IV.

C) III. ve V.

D) II. ve III.
12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç- sonuç ilişkisi vardır?

a-Yağmur yağdığı için çatıyı onaramadı.

b- Annesine hediye almak için pazara çıktı.

c-Hastalandığı için toplantılara katılamıyor.

d- Çalışmadığı için sınavda başarısız oldu.

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?

A) Annemin yaptığı yemeğin tadı damağımda kaldı.

B) Ali  bundan sonra okula gelmeyecekmiş.

C) Tatilde bol bol kitap okumalıyız.

D) Paramız olmadığı için bu oyuncağı alamayız.

14. (I) Çocuklar için kitaplar yazarken hayal gücüme ve sözcük uyumlarına başvururum. (II) Bu, karakterimin yadsımadığım önemli bir yönü olduğu için onu boğmaya kalkışmam. (III) Günün birinde yeterince yaşlı olabilirsem bunu büyüklerin dünyasından ayrılmak için kullanacağım. (IV) Ama şimdilik bunu yapmaya niyetim yok. (V) Zamanı gelince bütün hayallerimi gerçekleştireceğim.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde hem koşul, hem de amaç anlamı vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç ilgisi yoktur?

a)       Bilim adamları bitki ve hayvan türlerine ilişkin bilgi toplamak için fosilleri incelerler.

b)       Granit çok sert ve dayanıklı olduğu için bina yapımında kullanılır.

c)       Uçaklar karanlıkta görülebilmeleri için ışıklarla donatılmışlardır.

d)      Tüm canlılar gelişmek için minerallere gereksinimi (bilgi yelpazesi.net) vardır.
16. (I) Uçsuz bucaksız çayırlar gözümü alıyordu. (II) Mevsim yazdı, yemyeşil vaktiydi toprağın. (III) Ben gözlerimi şenlendirmeye çalışırken bu manzarayla, yüreğimde hiç tanımadığım bir burukluk vardı. (IV) Apartmanlara, araba gürültüsünün inlettiği şehirlere öyle alışmışım ki bir türlü göğün mavisinin can alıcılığına, bembeyaz bulutların salınışa inanamıyordum. (V) İnsan hep gördüğüne, hep duyduğuna mı inanmalıydı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.
17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?

a) Haber vermeden buradan ayrılacaktı.

b) Neredeyse açlıktan bayılacaktı.

c) Hastalandığından işleri yarım kaldı.

d) Çok beklemekten ayakta duramıyor?

18. (I) Kral, bahçeleri sıla hasreti çeken karısının bu hasretini gidermek için yaptırmıştı. (II) Karısı, Medes kralının kızıydı ve iki ülkenin müttefik olması için onunla evlendirilmişti. (III) Onun geldiği ülke yeşil, engebeli ve dağlıktı. (IV) Mezopotamya'nın bu dümdüz ve sıcak ortamı onu depresyona itmişti. (V) Kral karısının sıla hasretini gidermek için onun memleketinin bir benzerini yapmaya karar verdi.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç anlamı yoktur?

A) I. ile III.

B) II. ile III.

C) III. ile IV.

D) IV. ile V.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "için" sözcüğü cümleye amaç anlamı katmıştır?

A) O sadece gece vardı, gerçek gecedir onun için.

B) Her gece hikâyelerini anlatmak için gemilerini beklerler.

C) Deniz feneri okyanus için vazgeçilmez bir sevgili.

D) Desem ki sen benim için hava kadar lazımsın.
20. (I) Deneme, üslup gerektiren bir yazı türü olduğundan deneme yazarı da üslupçu olmak zorundadır. (II) Bu anlamda denemeci, ele aldığı konuyu oluşturan sözcükleri; anlamları, içerikleri ve kullanımları bakımından değerlendirir. (III) Kurduğu dil evreninde (bilgiyelpazesi.com) sözcüklerin anlamsal bütünlüğünü gözetir, yaşamdaki karşılıklarını, karşıtlıklarını gösterir. (IV) Dil bir bakıma denemecinin bilinç ve algı kapılarının anahtarıdır. (V) Diğer yanıyla da okurun anlayabileceği, günlük dilin ötesinde ama söyleyiş özelliği olan bir dil evreni kurmak zorundadır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.
21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “neden – sonuç”  ilişkisi yoktur?

A) Sınıftaki bütün arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyordu.

B) Derste çok konuştuğu için öğretmen ona kızdı.

C) Sonbahar geldiğinden yapraklar dökülmeye başlamıştır.

D) Uykusuzluktan ayakta duracak hali kalmamış.

22. (I) Çocukluğumda kitap okumaktan hiç hoşlanmazdım. (II) Okulun önerdiği kitapları okumak gerçek birer işkenceye dönüşürdü. (III) Tüm dikkatimi spora ve doğa bilimlerine vermiştim. (IV) Tarihleri, bitki ve böcek adlarını anımsamak konusunda müthiş, bir belleğim vardı. (V) Hâlâ da bu konuda belleğime güveniyorum.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi arasında neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I. ile II.

B) II. ile IV.

C) III. ile IV.

D) IV. ile V.
23. Aşağıdakilerin hangisinde "için" sözcüğü cümleye "amaç-sonuç" anlamı katmaktadır?

A) Öğrenimin için ayırdığım para suyunu çekti.

B) Beni sevmediği için onunla konuşmak o istemiyorum.

C) Annem için gerekirse canımı bile veririm.

D) Kitabı almak için babama neredeyse yalvardım.
KONUYU DAHA İYİ ANLAMAK İSTERSENİZ

AŞAĞIDAKİ VİDEOMUZU İZLEYEBİLİRSİNİZ


  


“TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIMLAR ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.......

11. **Yorum**
->Yorumu:
 çok iyi bir testti sadece 1 yanlış yaptım
->Yazan:

10. **Yorum**
->Yorumu: knks siteye bayıldım cok gozeldir çok hojuma gitti cok tessekkur ederim
->Yazan: apojum

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):