Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI Soru Bankası

TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (21) (GENEL TEKRAR SORULARI) (TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

601)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti ( ‘) yanlış kullanılmıştır?

A) Ayça’nın sınavı çok iyi geçmiş.

B) İzmir 9 Eylül’de düşman işgalinden kurtuldu.

C) Mert’ler, yarın bize gelmeyecek mi?

D) Öğretmenimle yarın saat 09:00’da Gebze’de buluşacağız.

602)”Ezmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel (asıl) anlamıyla kullanılmıştır?

A)Bu sözler karşısında ezileceğimi sanıyorsa yanılıyor

B)Anadolu’da kadınlar domatesi elleriyle ezip salça yapıyor

C)Galatasaray rakiplerini ezdi geçti

D)Düşmanı ezmek için yemin ettiler

603)

Kim bilir  şimdi nerdesin?

Senindir yeni akşamlar;

Merdivende ayak sesin,

Rıhtım taşında gölgen var.

(Ahmet Hamdi TANPINAR)

Bu dörtlüğün ana duygusu ( teması) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sitem

B) Özlem

C) Yalnızlık

D) Pişmanlık

604) ‘’ Ufukta günün boynu büküldü.’’

Bu cümlede görülen anlam olayının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A)Zavallı babam yedi boğaza bakmaya çalışıyordu.

B)Biraz daha hızlı yürürsen karıncalar bile bizi geçer.

C)Bu çiçeğin kökü bakımsızlıktan tamamen kurumuş.

D)Güneş ışığında yağmurunu döken bulutlar sanki gülüyordu.

605)‘’Türkçede yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir.’’

Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A)İki kişinin bildiği sır değildir.

B)Kapının kolu kırılınca içeride kaldım.

C)Köy geçen dere, çay bahçelerini suluyor.

D)Bu ay Mars’a bir uydu gönderilecekmiş.

606)Bazılarını eğlendirmese de onun kitapları; düşündüren, sorunlarımızı kendine dert edinmiş bir yazarın kitaplarıdır. O, Avrupa’nın en büyük romancılarındandır; romanı onlar gibi anlar. Romanın ne olduğunu bilenlerdendir o.

Paragrafta yazarın hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?

A) Toplumun sorunlarına ilgi duymasından

B) Etkili bir özelliğe sahip olmasından

C) Romanı Avrupalılar gibi anladığından

D) Sorunlara çözümler ürettiğinden

607) Okul öncesinde kitabı ve okumayı seven çocuğun ileride düzenli bir yaşama ulaşacağı, başkalarını da düzenli bir yaşama özendireceği biliniyor. Okuma (bilgi yelpazesi.net)alışkanlığının yaygınlaştırılması, toplumu yönlendirenlerin başlıca görevleri arasında yer almalı; çünkü geleceğimizi okuyan, araştıran, düşünen bireylerin kurması zorunluluğu vazgeçilmez bir gerçektir.

Paragrafta anlatılmak istenen nedir?

A) Kitabı seven çocukların yaşamları düzenlidir.

B) Okuma alışkanlığı yaygınlaştırılmalıdır.

C) Geleceğimizi, düşünen insanlar kuracaktır.

D) Okul öncesi çocuklar kitabı sevmemektedir.

608)

İş başında biri sana “Kalk gidelim” deyince,

Ona de ki: “Bırak beni! Şimdi benim iş vaktim,

Ocağımdan başka yerde benim yoktur ümidim.

Önce çekiç, alın teri; ondan sonra eğlence.

M. Emin YURDAKUL

Yukarıdaki dörtlükte asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çalışmanın eğlenmekten öncelikli olduğu

B)Zamanın değerli olduğu

C)Eğlenceye de zaman ayrılması gerektiği

D)İş başında kimsenin rahatsız edilmemesi gerektiği

609)

Ey kusursuz mavilik

Kıpırdayan toprak

Düşünen ağaç

Ve soluğunu tutmuş dağ

Merhaba

Yukarıda verilen parçada aşağıdakilerden hangisi vardır?

A)Benzetme

B)Kişileştirme

C)Örnekleme

D)Açıklama

610)

Bir çocuk resim yapıyor.

Tutup ebemkuşağını sermiş önüne

Ve o asil beyazlığa eğmiş başını,

Kalemleri yeşil, mavi, sarı…

Yukarıda verilen dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Basit Sözcük

B)Türemiş Sözcük

C)Ünsüz Benzeşmesi

D)Bileşik Sözcük

611)Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi sözcükler arasındaki anlam ilişkisi yanında diğerlerinden farklıdır?

A)Rüzgâr – Yel

B)Edebi Tür – Hikâye

C)Yağış – Kar

D)Doğal Afet – Deprem

612)“Fatih Sultan Mehmet Han 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethettiğinde henüz 21 yaşındaydı.”

Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A)Belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimlerinin baş harfinin büyük yazılması

B)Ünvanların baş harfinin büyük yazılması

C)Yer isimlerinin baş harfinin büyük yazılması

D)Özel isimden türetilen sözcüklerin baş harfinin büyük yazılması

613)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A)Elindeki çiçekler rengarenkti.

B)Bütün gün önlükteki lekeyi çıkarmaya çalıştı.

C)Çok çalış ki tatili hak edebilesin.

D)Unutmaki bu günler geri gelmeyecek.

614)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim vardır?

A)Denizlerin dibinde çok fazla canlı yaşar.

B)Kuşların tüyleri uçmalarına yardımcı olur.

C)Babası eksik dişlerinin yerine köprü yaptırmış.

D)Öyle güzel canlılar var ki aklımız duruyor.

615)“Uykumu aldığım zaman kendimi çok hafif hissediyorum.”

Bu cümledeki koyu yazılmış sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Önemsiz

B)Kolay

C)Belli belirsiz

D)Rahatlamış

616)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının birden fazla tamlananı vardır

A)Ali nin ve Veli nin dersleri iyiydi.

B)Arkadaşımın annesi ve babası evde yokmuş.

C)Küçük ama şirin bir evdi.

D)Yaramaz öğrenci ve çocuklarla dolaşma

617)Aşağıdakilerin  hangisinde  ‘ den’  eki sıfat görevinde kullanılmıştır?

a) Baştan başa  çiçeklerle kaplıydı her yer

b) Uzaktan bazı, seslerin geldiğini duydum

c) Bu kitap sıradan bir romanmış

d) Sana yürekten inandım

618)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı sıfat tamlaması olan bir belirtili isim tamlaması vardır?

A)Yuvarlak masanın örtüsünü yıkadı.

B)İpek saçlarının güzelliği herkesi büyülüyordu?

C)Söylediği sözleri asla unutmayacağım

D)Şehrin gürültüsü insanı buradan çekip gitmeye zorluyor.

619)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür olarak farklıdır?

A)Güzel günler diliyorum hepinize.

B)Dışarıda yağmur usul usul yağıyordu?

C)Ödev olarak verilen konuyu iyice araştırmalısın.

D)Sabah erkenden uyandım.

620)”Yüzyıl” ve “asır” sözcükleri arasındaki ilişki aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır?

A)Bilgin-bilim

B)Tatlı-tatlıcı

C)Sene-yıl

D)Gezi-gezgin

621)

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.

Dizeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Ünsüz yumuşaması olan sözcükler vardır.

B)Sesteş sözcükler kullanılmıştır.

C)Eş anlamlı sözcükler vardır.

D)Ünsüz benzeşmesi olan sözcükler vardır.

622)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünlü daralması vardır?

A)Yol ayrımına gelince yavaşladı.

B)Önündeki arabayı izliyor.

C)Yaptıklarının hatalı olduğunu söyledi.

D)Duyarsız insanların topluma yararı olmaz.

623)“Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik kuralına aykırı bir kullanım vardır?

A)Akşam sokağa çıkmaya korkuyorum.

B)İki saat sonra okula gidiyorum.

C)Karın ağrısından kıvranıyorum.

D)Kendini boş yere yoruyormuşsun.

624“Kitaplık-silgi” kelimeleri her ikisi de aşağıdakilerden hangisine uygundur.

A) Çoğul isim – türemiş isim – cins isim

B) Birleşik isim – cins isim – tekil isim

C) Türemiş isim – tekil isim – cins isim

D) Basit isim – çoğul isim – özel isim

625) Ahmet Bey içeriye girer ( )

( ) Verdiğim paralar şimdi nerede?

Ali Dede, “Dinle.” der: ( )Bu paraları sen nereden aldın? ( )

Yukarıdaki konuşmada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki hangi noktalama  işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (:) (“) (“)

B) (!) (:) (“) (“)

C) (:) (--) (“) (“)

D) (?) (“) (“) (“)

 

CEVAP ANAHTARI

 

601C             611A             621B

 

602B             612D             622B

 

603B             613D             623B

 

604D             614C             624C

 

605B             615D             625C

 

606D             616B

 

607B             617C

 

608A             618B

 

609B             619A

 

610C             620C

 

  


“TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):