Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI Soru Bankası

TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (28) (GENEL TEKRAR SORULARI) (TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

776) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Gölün kenarındaki çiçekler çok güzel.

B) Kitabımı evde unutmuşum; senin ki yanında mı?

C) Öyle güzel ki bakmaya doyamıyorum.

D) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

777)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünsüz benzeşmesi hem de ünsüz yumuşaması meydana gelmiştir?

a) Yüreğindeki korku bir türlü geçmek bilmiyordu.

b) Taştan yapılmış duvar, yıllara meydan okuyordu.

c) Karşısında onu görünce renkten renge girdi.

d) Kafasına koyduğu her işi bitirirdi.

778)Aşağıdaki cümlelerin hangisi söyleyenin yorumunu içermektedir?

a) “Çalıkuşu” Reşat Nuri Güntekin’in bir eseridir.

b) Elinde derin bir yara izi vardı.

c) Sanatçı, ustaca bir eser ortaya koymuş.

d) Sınıfımızda otuz beş öğrenci var.

779) Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir ad tamlaması vardır?

A)Nisan ayı yağmurlu olur.

B)Çalışma saatleri yeniden düzenleniyor.

C)Su testisi su yolunda kırılır.

D)Masmavi denizlerin berraklığında yeşereceğiz.

780) Dört temel öğenin( olay, kişi, yer, zaman)bulunduğu anlatım türü hangisidir?

A)Hikaye

B)Makale

C)Deneme

D)Fıkra

781) Gençliğimizin kıymetini bilemezsek yaşlanınca çok üzülürüz.

Altı çizili sözcük hangi ekleri almıştır?

A)Belitme eki, iyelik eki

B)Tamlayan eki, iyelik eki

C)İyelik eki, tamlanan eki

D)İyelik eki, tamlayan eki

782) Altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir kökten türemiştir?

A) Bu yol taşıt trafiğine kapalıdır.

B) Bu kadar yakıtla bu kışı bitiremeyiz.

C) Yaşıtlarının hepsi bir meslek sahibi oldu.

D) Sınavı bu ölçütlere göre değerlendireceğiz.

783) Çokluk eki almadığı halde bir çokluğu anlatan isimlere topluluk isimleri denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir topluluk ismi yoktur?

A) Bir demet gül almış annesine.

B) Her bayram sınıfımızı süsleriz sevinçle.

C) Halk yine meydanda toplanmıştı.

D) Yazları dedemin sürüsünü otlatıyorum.

784) “Kel ölür ( ) sırma saçlı olur( ) kör ölür ( ) badem gözlü olur( )” cümlesinde boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) ( ;) (,) (.)

B) (,) (,) (,) (.)

C) ( ;) (,) (,) (.)

D) (,) (,) ( ;) (.)

785) Aşağıdaki sözlerin hangisi diğer üçünden farklı anlama gelmektedir?

A) Bülbülün çektiği dili belasıdır.

B) Dilim, seni dilim dilim dileyim ; başıma her geleni senden bileyim.

C) Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır.

D) bazen sesini duyurabilmen için susman gerekir.

786)Aşağıdakilerden hangisinde ‘sıcak’ sözcüğü içten samimi anlamında kullanılmıştır?

a)Sıcak suyla yüzümü yıkadım.

b)Sıcak, insanları iyice bunalttı.

c)Orada sıcak karşılanacağımı hiç ummuyordum

d)Sıcak savaş yerini soğuk savaşa bıraktı.

787) Aşağıdaki kelimelerinden hangisi türemiştir?

a)Elmalar

b)Oyuncakçı

c)Kelebek

d)Kitabım

788)Aşağıdaki ifadelerden hangisi tırnak işareti (“ ”) için yanlış olur?

A) Başka bir kimseden veya yazıdan aktarılan sözlerde kullanılır.

B) Özellikle belirtilmek istenen ifadelerde kullanılır.

C) Cümledeki özel isimler tırnak içinde yazılır.

D) Kitap adları ve yazı başlıkları tırnak içinde yazılır.

789)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ünlem ifadesi vardır?

A) Yaşlı adam masal anlatıyordu.

B) Hey, sana (bilgi yelpazesi.net)sesleniyorum.

C) Cihan savaşı 1914 yılında başlamıştır.

D) Şiirin kafiyeleri bulundu.

790)Aşağıdakilerin hangisinde parantezle gösterilen yere “iki nokta” işareti getirilmelidir?

A) Çok söyledim() lakin anlamak istemiyor.

B) Örneğin () planlarımı kaybetmem beni çok üzmüştü.

C) Buluştular () fakat hiç konuşmadılar.

D) Babası merakla sordu () “Onu buraya çağırdın mı?

791)Hangi seçenekte yönlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Bugün şehrimizde kuzeyden esen rüzgar hayli zarar verdi.

B) Geçen kış Kuzey Amerika’yı gezdik.

C) Ailemiz güneydoğu Anadolu’dan buraya göç etti.

D) Göçmen kuşlar her yıl güneye giderler.

792)Aşağıdakilerden hangisinde, çelişen sözcükler bir arada kullanıldığı için bir anlatım bozukluğu oluşmuştur?

A) Eninde sonunda başarılı olacağına inanıyordu.

B) Feryat ederek sessizce oradan uzaklaştı.

C) Tok ne yemez aç ne demez.

D) Yarın mutlaka gideceğiz.

793)Aşağıdakilerden hangisi tanım cümlesidir?

A) Uygarlık, insanlardaki araştırma sevgisi sayesinde gelişmiştir.

B) Dar görüşlü insanlar hoşgörülü olamazlar.

C) Aklın ve mantığın çözemeyeceği sorun yoktur.

D) Cirit, Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir oyundur.

794)

Deniz deniz, Akdeniz.

Suları berrak deniz,

Bırak beni gideyim,

Yolum çok uzak deniz.

Bu dörtlükteki altı çizili sözcükler için, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Birleşik, basit, basit yapılı oldukları

B) Birleşik, basit, türemiş yapılı oldukları

C) Birleşik, türemiş, türemiş yapılı oldukları

D) Basit, basit, basit yapılı oldukları

795)"-den" eklendiği ismi dolaylı tümleç yapar. Dolaylı tümleç gibi görünen bu sözcükler bazen de zarf tümleci olurlar.

Aşağıdakilerden hangisinde -den ekini alan sözcük zarf tümlecidir?

A) Mağaranın içinde açlıktan bir hayvan ölüyor.

B) Mezar taşından yazılar silinmişti.

C) Bir kafesin ardından öksürükler duyarım.

D) Aralanmış kapıdan içeri baktı.

796)Aşağıdakilerden hangisinde hiçbir ses olayı yoktur?

a) Ateşini alnından ölçtük.

b) Kitabın sayfaları birbirine karışmıştı.

c) Onu burada görmedim.

d) Ondan sonra bunu affetmem.

797)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır?

A) Çocuklar okul bahçesine doluştular.

B) Tenleri kısa sürede esmerleşti.

C) Hafta sonu geziye çıkacağız.

D)Her sınıftan ikişer öğrenci

798).Aşağıdaki sözcüklerden hangisi köktür?

A) Dutluk

B) Yurttaş

C) Yavrucak

D) Balık

799)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi gövde değildir?

A) Oduncu

B)Yiğitlik

C) Kilim

D)Doğum

800)Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından basit bir kelimedir?

A) Anı

B) Adı

C) Yazı

D) Sızı

CEVAP ANAHTARI

 

776B             786C             796C

 

777C             787B             797B

 

778C             788C             798D

 

779D             789B             799C

 

780A             790D             800B

 

781D             791C

 

782C             792B

 

783B             793D

 

784A             794A

 

785D             795A

 

  


“TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: çooooooooooo oooooooooooookkk kkkkkkkkkkkkkkkkk gggggggg gggggggüüüüüüüüzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzeeee eeeeeeelllllllllllllllllllllllll
->Yazan: ksi.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):